• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 05/2006

Znaczny wpływ na jakość drzewek owocowych w szkółce ma przebieg pogody. Z czynników klimatycznych największą rolę w produkcji sadowniczej i szkółkarskiej odgrywają: temperatura powietrza, nasłonecznienie, opady atmosferyczne i wiatr.

Więcej »
Nie musimy przekonywać szkółkarzy o konieczności stosowania środków stymulujących rozgałęzianie się drzewek jabłoni, ponieważ wiele popularnych odmian z trudem tworzy w szkółce korony składające się z 5–8 pędów bocznych. Niezależnie od tego, czy są to jednoroczne okulanty, czy drzewka dwuletnie z jednoroczną koroną, użycie tego rodzaju preparatów u odmian trudno się rozgałęziających w szkółce jest w pełni uzasadnione. Do takich odmian zaliczana jest m.in. 'Gala Imperial'.
Więcej »
Do uzyskania drzewek czereśni w szkółkach wykorzystuje się dwa podstawowe sposoby uszlachetniania. Powszechniejszą metodą jest okulizacja oczkiem śpiącym na przełomie lipca i sierpnia w pierwszym roku prowadzenia szkółki, a drugą — szczepienie zimowe w ręku przed posadzeniem podkładek, które ma także wielu zwolenników. Inne metody uzyskiwania drzewek czereśni, takie jak okulizacja podkładek w "żywe oczko" przed posadzeniem do szkółki, okulizacja w "żywe oczko" wiosną drugiego roku szkółki oraz szczepienie podkładek pod koroną wczesną wiosną drugiego roku szkółki stosowane są sporadycznie przez szkółkarzy, raczej jako metody interwencyjne. Przy wyborze metody produkcji, a nawet, jak to się powszechnie nazywa — technologii produkcji czereśni ze szczepienia lub okulizacji — należy się zastanowić nad celami, które chcemy osiągnąć poprzez ten wybór, a także nad warunkami niezbędnymi dla prawidłowego przeprowadzenia zabiegu.
Więcej »

Podkładki zalecane dotychczas do produkcji drzewek jabłoni charakteryzują się odmienną wrażliwością na choroby. Do najniebezpieczniejszych chorób jabłoni wielu badaczy zalicza zarazę ogniową (Erwinia amylovora). Dotychczas nie otrzymano środków, których użycie mogłoby uwolnić drzewa od tej choroby kwarantannowej. Wśród odmian i podkładek dla jabłoni wyróżnia się natomiast klony, które są mniej podatne lub bardziej na nią odporne.

Więcej »
W poprzednich częściach z tego cyklu, opublikowanych w "Szkółkarstwie" 2 i 3/2006, opisałem najbardziej rozpowszechniony w Polsce gatunek robinii — robinię białą (Robinia pseudoacacia) i jej odmiany oraz wymagania, a także wykorzystanie roślin z tego rodzaju. W polskich ogrodach botanicznych i arboretach uprawiane jest jeszcze około 13 taksonów (wg dr. Stephena Spongberga z USA, w odniesieniu do wielu gatunków robinii istnieje duże zamieszanie taksonomiczne) innych niż robinia biała i jej odmiany. Do częściej spotykanych należą robinie: bujna, szczeciniasta, lepka, Heldta, Elliota i 'Pink Cascade'. W niektórych ogrodach rosną ponadto robinie: pośrednia, Kelseya, płodna, Boyntona, Hartwega i R. margaretta. Dotychczas w naszej literaturze przedstawione poniżej drzewa opisywane były rzadko, warto więc poświęcić im nieco uwagi.
Więcej »
Holendrzy należą do największych na naszym kontynencie producentów drzew alejowych i parkowych. W ubiegłym roku powierzchnia upraw tych roślin wynosiła w Kraju Tulipanów 3735 ha. Liczba tamtejszych przedsiębiorstw o wymienionej specjalności, których obecnie jest około 700, stopniowo się zmniejsza, ale ich średni areał rośnie — w 2002 r. sięgał prawie 5 ha (siedem lat wcześniej było to 3,2 ha). W ostatniej pięciolatce — głównie z powodu zastoju gospodarczego w Niemczech — ostygła koniunktura na europejskim rynku drzew alejowych, na którym Holendrzy są ważnymi graczami, toteż zanotowali oni spadek cen, a także stabilizację wielkości produkcji. Właściciele wspomnianych szkółek, aby poprawić swoją konkurencyjność, poszerzają więc asortyment, proponują nowe formy produktów, wydłużają okres sprzedaży, itp.
Więcej »
Szkółka Lucjana i Barbary Gursztynów, prowadzona przez nich wspólnie z synami Tomaszem i Markiem oraz z pomocą córki Katarzyny (fot. 1), znajduje się w Prętkach koło Braniewa. Do granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim jest stamtąd zaledwie kilka kilometrów, do Elbląga — najbliższego większego polskiego miasta — ponad 40 km. Mimo bliskości Rosji, ozdobny materiał szkółkarski spod Braniewa trafia w większości na rynek krajowy, a część eksportowana jest do dawnych republik nadbałtyckich, Niemiec oraz Szwecji.
Więcej »
Ten rok jest szczególny dla szkółkarzy z Ammerlandu, czyli północnozachodniego rejonu Niemiec, znanego z produkcji drzew i krzewów ozdobnych, a zwłaszcza różaneczników. Obchodzą oni stulecie istnienia regionalnego oddziału Związku Szkółkarzy Niemieckich (Bund deutscher Baumschulen), a pierwszą i najważniejszą okazją do świętowania tego jubileuszu stała się wystawa RHODO 2006, która odbyła się 20–28 maja w Westerstede, urokliwym miasteczku Ammerlandu.
Więcej »
W produkcji krzewów róż metoda kultur tkankowych może być wykorzystywana do masowego i niezależnego od pory roku rozmnożenia nowych linii hodowlanych, produkcji materiału wyjściowego na mateczniki podkładek oraz odmian uprawnych (do pozyskiwania sadzonek) oraz do uzyskiwania roślin wolnych od wirusów. Tradycyjne metody rozmnażania róż polegają na okulizacji odmian na siewkach podkładek. Te ostatnie na ogół różnią się pokrojem i siłą wzrostu. Rozmnażanie podkładek metodą kultur tkankowych, poprzez pąki kątowe gwarantuje identyczność uzyskanych w ten sposób roślin. Rośliny mateczne wyprodukowane in vitro są źródłem sadzonek podkładek wolnych od patogenów, plennych i bardzo żywotnych, wyjątkowo szybko się ukorzeniających oraz łatwo się zrastających ze zrazem, a ponadto w czasie krótszym niż te otrzymane metodami tradycyjnymi.
Więcej »

W pierwszej części tego artykułu Autor przedstawił ogólne informacje na temat znaczenia handlu materiałem szkółkarskim w centrach ogrodniczych na Zachodzie. Opisał, jakie powierzchnie przeznacza się pod dział szkółkarski, jaki jest tam asortyment i metody eksponowania roślin oraz ich nawadniania i cieniowania, a także poinformował o sposobach zachęcania nabywców do odwiedzin w tego typu placówkach. Poniżej — dalszy ciąg interesujących uwag na temat handlu detalicznego materiałem szkółkarskim (red.).
Więcej »

W poprzednim numerze naszego dwumiesięcznika Autorka — w rubryce "Szkółkarski Hyde Park" — przedstawiła ogólne refleksje na temat Państwa Środka, które zwiedzała wiosną br. Na liczącej ok. 2200 km trasie wycieczki znalazło się sporo ogrodów, których specyfikę charakteryzuje poniżej (red.).
Więcej »