• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 03/2006

Zima 2006 przypomniała szkółkarzom o tym, że czynniki przyrodnicze, takie jak gleba i klimat, mają w produkcji szkółkarskiej zasadnicze znaczenie. Styczniowe spadki temperatury do –32oC zmierzone na wysokości budki meteorologicznej były dla wielu gatunków i odmian sadowniczych na granicy wytrzymałości.
Więcej »
Czechy, z towarową produkcją 2000 ton gruszek, są ich najmniejszym producentem w Europie. Na uwagę zasługuje jednak duża liczba odmian grusz, jakie w ostatnich latach udało się wyhodować w tym kraju. Większa ich część spełnia wymagania stawiane odmianom polecanym do produkcji towarowej. Poniżej przedstawiam nowe odmiany, uporządkowane zgodnie z porą ich dojrzewania w sadzie.
Więcej »
Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy pod koniec lutego br. zorganizowało w Piwnicznej koło Nowego Sącza szkolenie dla swoich członków. Poruszono na nim kilka ważnych problemów, dotyczących m.in. zwalczania szkodników glebowych oraz rozpoznawania chorób wirusowych w produkowanym materiale, a także ograniczenia ich występowania. Z zainteresowaniem spotkały się także wystąpienia przedstawicieli firm dostarczających środków produkcji. Mimo zaproszenia, na spotkanie nie dojechali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, których wystąpienia są zawsze bardzo oczekiwane przez szkółkarzy.
Więcej »
W 2005 roku Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oceniła 1008 ha upraw szkółkarskich roślin sadowniczych, o 2,5% mniej niż w 2004 roku (1033,8 ha). Kwalifikację przeprowadzono w 764 gospodarstwach szkółkarskich, zmniejszyła się o 8% liczba zakwalifikowanych gospodarstw — w 2004 r. było ich 831. Najwięcej kwalifikowanych szkółek znajduje się w województwach mazowieckim (157) oraz lubelskim i łódzkim (odpowiednio, 143 i 100).
Więcej »

W pierwszej części z tego cyklu Autor opisał najbardziej rozpowszechniony w Polsce gatunek z rodzaju
Robinia — robinię białą (Robinia pseudoacacia). Przedstawił historię jej uprawy na świecie i w naszym kraju oraz najpopularniejsze odmiany tego drzewa. Poniżej — kolejne informacje na jego temat (red.).
Więcej »

W poprzednim numerze przedstawiłam wybrane nowe odmiany krzewów i bylin nagrodzone złotymi i srebrnymi metalami międzynarodowych targów szkółkarskich Plantarium '05 (czyt. też "Szkółkarstwo" 5 i 6/2005). Tym razem prezentuję kilka spośród pozostałych, wyróżnionych przez jury — specjalistów z holenderskiego Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego z Boskoop — kreacji, które zgłoszono do tego konkursu.
Więcej »
Miniona zima na długo pozostanie w pamięci szkółkarzy, a jeszcze na dłużej — właścicieli ogrodów z dendrologicznymi ciekawostkami. W wielu miejscach, w zależności od rejonu Polski, temperatura przy gruncie spadała, i to kilkakrotnie, do –30oC, a miejscami nawet do –36oC. Na dodatek okres, w którym panowały silne mrozy, okazał się wyjątkowo długi i trwał do marca. Sytuację ratowała gruba pokrywa śnieżna, która w trakcie mrozów zalegała w dużej części kraju. Była to jednak zima "typowa". Mrozy przyszły w okresie, gdy rośliny były w pełni zahartowane, a zmiany temperatury następowały na ogół stopniowo i nie działały szokowo, zaś śnieg zabezpieczał korzenie drzew i krzewów oraz rośliny w pojemnikach, odpowiednio przed zimą złożone i okryte. W produkcji uszkodzenia mrozowe wystapiły przede wszystkim tam, gdzie szkółkę założono w miejscu, w którym następuje inwersja temperatury (tunel postawiono na terenie zmrozowiska).
Więcej »
Zima 2005/2006 — wbrew ciągłym informacjom o "globalnym ociepleniu" — okazała się jedną z najcięższych w ostatnich kilkunastu latach. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najmroźniejsze były bezchmurne noce 22/23 i 23/24 stycznia, kiedy np. w stacji synoptycznej IMiGW w Toruniu zanotowano minimalną temperaturę –31,5oC (pomiary w klatkach meteorologicznych 2 m nad powierzchnią gruntu). Na szczęście, dzięki grubej warstwie śniegu, która występowała zwłaszcza w pasie o szerokości ok. 200–300 km od Gdańska przez Kujawy i Warmię, województwo łódzkie i mazowieckie po Małopolskę i Podkarpacie, uszkodzenia mrozowe w szkółkach są mniejsze niż po zimie 2002/03.
Więcej »
Rozmowy z klientami naszej szkółki przekonały mnie o tym, że, wbrew pozorom, azalie gruntowe są w naszym kraju roślinami mało znanymi. W ołudniowozachodniej części kraju — ze względu na sprzyjający klimat (łagodniejsze zimy, więcej opadów) oraz tradycje uprawy sięgające ubiegłego wieku (Wojsławice, Moszna, Książ, Pszczyna, BielskoBiała) — spotyka się je znacznie częściej niż na wschodzie oraz w centralnej części Polski. Ograniczony zasięg uprawy azalii wielkokwiatowych jest jednak wynikiem przede wszystkim błędów w sadzeniu i pielęgnacji tych roślin oraz braku odpowiedniego asortymentu odmian w wielu krajowych szkółkach.
Więcej »

W poprzednim odcinku, zamieszczonym w numerze 2/2006, zaprezentowałam ogólne spojrzenie na francuski "zielony" biznes oraz na produkcję szkółkarską roślin ozdobnych. Tym razem dokładniej przedstawiam jedną ze szkółek, które — towarzysząc członkom Związku Szkółkarzy Polskich podczas ubiegłorocznej wycieczki szkoleniowej po Francji — miałam okazję odwiedzić.
Więcej »
Przesadzanie — zabieg niezbędny dla wyprodukowania pełnowartościowego szkółkarskiego materiału handlowego — nie jest dla roślin obojętne, a może nawet wpływać negatywnie na ich rozwój oraz tempo wzrostu. W uprawie kontenerowej stymulowanie rozwoju korzeni przesadzanych roślin za pomocą auksyn niekiedy przynosi pozytywny efekt w postaci wyższego wzrostu, a co za tym idzie, skrócenia cyklu produkcyjnego np. krzewów. Trzeba jednak pamiętać, że efekt zastosowania jakiegokolwiek regulatora wzrostu z wymienionej grupy zależy od metody jego aplikacji, podatności rośliny na wpływ tego typu substancji oraz warunków środowiska zarówno w czasie aplikacji, jak i po niej.
Więcej »

Nawożeniu szkółek poświęciliśmy specjalny dodatek w "Szkółkarstwie" 4/2004. Autor poniższego artykułu omówił też dokładnie fertygację upraw szkółkarskich (Szk. 4 i 5/2006). Poniżej wraca do ważnego tematu nawożenia, opisując jego poszczególne aspekty (red.).
Więcej »
Od 14 listopada 2005 roku obowiązuje zakaz importu do Rosji produktów roślinnych z Polski. W artykule opisującym reakcje szkółkarzy na wprowadzenie embarga (czyt. "Szkółkarstwo" 1/2006) cytowałem wyniki moich badań, w których ponad 30% ankietowanych uznało, że trzeba będzie poszukiwać nowych rynków zbytu. Do takich należą m.in. byłe republiki radzieckie: Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia oraz Ukraina. Poniżej przedstawiam rozwój eksportu produktów szkółkarskich z Polski do tych krajów w latach 2000–2005.
Więcej »