• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 02/2006

Do zakładania sadów powinno się wykorzystywać materiał szkółkarski najwyższej jakości. Nie można na nim oszczędzać, bo sad to droga inwestycja na wiele lat, która powinna się jak najszybciej zwrócić. Jaki materiał należy zatem produkować, aby spełnił on oczekiwania sadowników i przysporzył szkółkarzom klientów poszukujących coraz chętniej sadzonych grusz?
Więcej »
Kanadyjskie odmiany moreli są znane w wielu rejonach uprawy tego gatunku w Europie. Odmiana 'Veecot' pochodzi z Instytutu Ogrodnictwa w Vineland (Ontario), 'Wczesna z Morden' i 'Późna z Morden' ze Stacji Doświadczalnej w Morden (Manitoba), inne — z doświadczalnych placówek uniwersyteckich. Największa grupa — 'Harcot', 'Hargrand', 'Harogem', 'Harlayne', 'Harglow' czy 'Harval' — to odmiany, które wywodzą się lub zostały wyselekcjonowane w znanej Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Harrow (Ontario). W tym ośrodku badawczym na początku lat 60. ubiegłego wieku zapoczątkowano program hodowli odmian i podkładek moreli. Szczególną uwagę zwrócono na odmiany o mniejszej wrażliwości na mróz, późno kwitnące, odporniejsze na choroby, plenne i o wysokiej jakości owoców.
Więcej »
W pierwszej części artykułu („Szkółkarstwo” 1/2006) Autorka przedstawiła najważniejsze informacje o produkcji sadowniczej na Białorusi, którą odwiedziła przy okazji jubileuszu 80lecia Instytutu Sadownictwa Akademii Nauk Białorusi w Samochwałowiczach. W I odcinku znalazły się również doniesienia o najważniejszych osiągnięciach tego ośrodka oraz charakterystyka interesujących odmian grusz jego hodowli. Poniżej Autorka prezentuje informacje o pochodzących z Białorusi odmianach innych gatunków sadowniczych (red.).
Więcej »
W szkółkarskosadowniczym gospodarstwie Bogusława Dudka w Marcyporębie koło Skawiny w produkcji szkółkarskiej dominują drzewa czeskich odmian jabłoni ('Rubin', 'Rubinola', 'Topaz', 'Bohemia', 'Gold Bohemia') oraz grusz ('Erika', 'Amfora' i 'Dicolor'). Produkcję drzew tych gatunków powoli jednak się ogranicza kosztem zwiększania produkcji owoców. Od kilku lat coraz większy nacisk kładzie się natomiast na produkcję w tym gospodarstwie szczepionych drzew orzecha włoskiego, choć jest ona pracochłonna, a wydajność szkółkarska bardzo mała. Wieloletnie doświadczenia w gospodarstwie z tym gatunkiem i zainteresowanie, jakim cieszy się w ostatnich latach orzech włoski (głównie po wprowadzeniu dopłat do plantacji orzechów włoskich), powodują, że B. Dudek coraz poważniej myśli o zwiększaniu produkcji szczepionych orzechów włoskich. W dalszym jednak ciągu planuje utrzymać dużą liczbę popularnych gatunków sadowniczych i odmian, ze względu na punkt sprzedaży, który znajduje się w gospodarstwie.
Więcej »

Do rodzaju Robinia zaliczane jest około 20 gatunków drzew i krzewów, przeważają jednak formy drzewiaste. Areał ich naturalnego występowania obejmuje Amerykę Północną i Środkową. W polskich ogrodach botanicznych i arboretach uprawiane jest 27 gatunków i odmian. Robinie należą do rodziny bobowatych (Fabaceae). Ich korzenie mają zdolność współżycia z bakteriami brodawkowymi przyswajającymi azot cząsteczkowy z powietrza i wzbogacania gleby w ten składnik. Prawdopodobnie dlatego oraz dzięki wytrzymałości na suszę mogą rosnąć nawet na jałowych, piaszczystych glebach. Najbardziej znanym i rozpowszechnionym gatunkiem w Polsce jest robinia biała (Robinia pseudoacacia), która ma też najwięcej odmian.

Więcej »
Do rodzaju ośnieża (Halesia) z rodziny styrakowatych (Styracaceae) należą 4 gatunki (według niektórych źródeł — 5): 3 (lub 2) z USA i jeden z Chin. Nas interesują tylko te amerykańskie, gdyż Halesia macgregorii, spore drzewo rosnące w południowo-wschodnich Chinach, występuje w 8.–10. strefie klimatycznej. Są to drzewa ozdobne z obfitego kwitnienia, o kwiatach miododajnych (nektar), a także oryginalnych oskrzydlonych owocach, które utrzymują się długo na bezlistnych gałązkach (fot. 1). Jesienią liście przebarwiają się na żółto. Pierwsze próby uprawy ośnieży karolińskiej były prowadzone w Polsce, w Kórniku, już w początkach ubiegłego wieku, ale nadal gatunki te, mimo dużych walorów dekoracyjnych, są niedoceniane w szkółkarstwie ozdobnym. Tymczasem mogą być cennymi roślinami w parkach, na terenach zieleni oraz w większych ogrodach przydomowych.
Więcej »
Drzewa są nieodłącznym elementem miast, ale ich bytowanie, zwłaszcza bezpośrednio przy ulicach, jest trudne. Przestrzeń przyuliczna w miastach kumuluje bowiem liczne zagrożenia dla roślin i coraz więcej gatunków nie wytrzymuje tak trudnych warunków. Należy więc — starając się poprawić warunki wzrostu i rozwoju drzew już posadzonych — uzupełniać drzewostany gatunkami najlepiej znoszącymi stres miejski.
Więcej »
Międzynarodowe targi szkółkarskie Plantarium, które odbywają się w sierpniu w Holandii (czyt. "Szkółkarstwo" 5 i 6/2005), są areną oceny i promocji nowych odmian roślin ozdobnych. Jury — specjaliści z holenderskiego Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego z Boskoop — co roku wybiera spośród odmian zgłoszonych wcześniej do targowego konkursu nowości* kreacje zasługujące na to miano i wyróżnia niektóre z nich złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami. Najbardziej prestiżowa jest nagroda "najlepsza nowość", która gwarantuje laureatce promocję w mediach na całym świecie. Beneficjentem tej i pozostałych nagród są szkółkarze proponujący do konkursu wyprodukowane przez siebie rośliny lub hodowcy, którzy są twórcami zgłoszonych odmian — w 2005 roku było takich taksonów około 90, w tym dużo bylin. Zabrakło natomiast krzewów czy drzew iglastych. Poniżej przedstawiam wybrane — m.in. pod kątem odporności na mróz, czyli przydatności do uprawy w naszym klimacie — medalistki ubiegłorocznego Plantarium, których w sumie było 37.
Więcej »
4–6 października 2005 r. po raz piętnasty zorganizowano w Zundert w Holandii targi Groot Groen. Impreza, w której przed piętnastu laty uczestniczyło zaledwie 32 szkółkarzy, podczas ubiegłorocznej edycji miała już 190 wystawców. Dla 60 innych zabrakło miejsca. Te problemy ma rozwiązać nowa lokalizacja. Od 2007 r. targi mają być bowiem organizowane w nowym miejscu — na terenie ogrodu asortymentowego w Zundert. Dzięki temu powierzchnia wystawiennicza, która w 2005 r. wynosiła 8200 m2, ma być powiększona do 15 000 m2. Poniżej przedstawiam wybrane rośliny, które zwróciły uwagę targowego jury. Co roku nagradza ono medalami wyróżniające się odmiany prezentowane na Groot Groen.
Więcej »
Ważnym impulsem do rozwoju francuskiego szkółkarstwa, które znajduje się w europejskiej czołówce, był niewątpliwie klimat sprzyjający tego typu produkcji drzew, krzewów i bylin. Przyglądając się temu krajowi łatwo jednak dojść do wniosku, że ma na nią duży wpływ także wysoka jakość tamtejszych terenów zieleni i rozumne podejście do ich kształtowania. Widać to nie tylko na ulicach Paryża, będącego wizytówką kraju, czy w ogrodach popularnych wśród turystów zamków nad Loarą (fot. 1), ale i w innych miastach, przy drogach czy rondach, których obsadzenie roślinami może w wielu przypadkach stanowić wzór godny naśladowania. Takich obserwacji dostarczyła mi ubiegłoroczna wycieczka szkoleniowa Związku Szkółkarzy Polskich, w której uczestniczyłam, odwiedzając m.in. szkółki zlokalizowane w rejonie Angers.
Więcej »
Zakończone 26 lutego zimowe igrzyska olimpijskie w Turynie były nie tylko areną współzawodnictwa sportowców. Stały się także miejscem promocji produktów włoskich szkółkarzy z okolic Jeziora (Lago) Maggiore — które leży w tym samym, co Turyn, regionie geograficznym kraju — zrzeszonych w spółdzielni FlorCoop. Najważniejszy produkt członków tej organizacji — kamelie — stał się jednym z oficjalnych symboli igrzysk.

Więcej »
Szkółka Hegede położona jest w węgierskim komitacie (odpowiednik polskiego województwa) BcsKiskun, około 10 km od jego stolicy — Kecskemet. To 15hektarowe gospodarstwo jest największym w tym kraju producentem bylin, które sprzedawane są nie tylko na Węgrzech, ale także coraz częściej eksportowane.
Więcej »

W "Szkółkarstwie 4/2005" Autor przedstawił historię przedsiębiorstwa Bruns Pflanzen, największej szkółki w niemieckim regionie Ammerland oraz jednej z większych w Europie. Opisał także asortyment produkcji i efekty prowadzonych w tej firmie prac hodowlanych. Poniżej przekazuje podstawowe informacje — uzyskane od Theo Rose'a menedżera produkcji kontenerowej i centrum logistycznego w Gristede — na temat infrastruktury szkółki, głównie dotyczące zagonów produkcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych (red.).

Więcej »
Produkcja krzewów róż w rejonie Końskowoli odbywa się przeważnie w rodzinnych gospodarstwach o powierzchni 2–3 ha. Wielu takich szkółkarzy nie zajmuje się na własną rękę sprzedażą detaliczną krzewów, lecz współpracuje z hurtowymi odbiorcami i realizuje ich zamówienia. Ci ostatni gros towaru kierują na eksport.
Więcej »
Dla większości szkółkarzy celem jest wyprodukowanie pełnowartościowego materiału handlowego w jak najkrótszym czasie, gdyż opłacalność produkcji zależy od jej długości. Na tempo wzrostu roślin w uprawie kontenerowej pozytywnie wpływa wczesny termin ich przesadzania. Opóźniając ten zabieg należy się liczyć z wyraźnym ograniczeniem wzrostu roślin.

Więcej »

Pierwsze egzemplarze metasekwoi chińskiej (Metasequoia glyptrostroboides Hu et Cheng) rozmnożono z nasion. Większość drzew rosnących w Polsce tworzy jednak nasiona płonne. Poza tym siewki są przez pierwsze 3, 4 lata wrażliwe na przemarzanie (czytaj też "Szkółkarstwo" 5/2000). Dla upowszechnienia produkcji tego gatunku należało uprościć sposób jego rozmnażania. Metasekwoję można rozmnażać wegetatywnie dwoma sposobami — przez sadzonki zdrewniałe, pobierane zimą lub wczesną wiosną, lub półzdrewniałe — sporządzane w lecie. Używając tych ostatnich uzyskuje się lepsze rezultaty. Zaletą roślin otrzymanych z sadzonek jest to, że już w drugim roku uprawy mogą być sadzone w gruncie bez okrycia.

Więcej »
Do substancji biologicznie aktywnych pochodzenia pszczelego należą miód oraz propolis. Skład chemiczny tych związków wskazuje na możliwość użycia ich do traktowania sadzonek krzewów ozdobnych, zamiast preparatów auksynowych, które — ze względu na rozwój tendencji proekologicznych w produkcji ogrodniczej — mogą być w najbliższym czasie wycofywane z użycia.
Więcej »
Jubileuszowa, X Konferencja Szkółkarska została zorganizowana przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 22 i 23 lutego w Puławach, w siedzibie Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, miejscu silnie związanym z historią polskiego ogrodnictwa. Tamtejszy pałac do dzisiaj otoczony jest bowiem parkiem, który w latach 1798–1806 księżna Izabella Czartoryska zmieniła w ogród romantyczny w stylu angielskim, umieszczając w nim m.in. Świątynię Sybilli — pierwsze w naszym kraju muzeum, witające przybyłych napisem "Przeszłość przyszłości". Księżna była również jedną z pierwszych autorek książek dotyczących sztuki ogrodowej — w 1808 roku opublikowana została jej praca "Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów". Prawie 200 lat po ukazaniu się tego dzieła o obecnych problemach w szkółkarstwie ozdobnym dyskutowali w Puławach polscy naukowcy oraz szkółkarze.
Więcej »
14 listopada 2005 roku zaczął obowiązywać zakaz importu produktów roślinnych z Polski do Rosji. Warto więc przeanalizować, jak rozwijał się eksport naszego materiału szkółkarskiego do tego kraju w latach 1995–2005, i zastanowić się, czy warto walczyć o rynek rosyjski i jakie mogą być konsekwencje dłuższego utrzymania embarga.
Więcej »
Na międzynarodowej konferencji, która odbyła się w 2004 r., poświęconej gatunkom z rodzaju Phytophthora (czyt. "Szkółkarstwo" 1/2005) i ich szkodliwości dla drzew, około 30% czasu poświęcono fytoftorozie olszy. Przypomniano przy tej okazji historię choroby oraz wskazano na zagrożenie przez P. alni olsz nadrzecznych i tych z innych stanowisk. Pojawiła się ona w połowie lat 90. ubiegłego stulecia w Wielkiej Brytanii, a następnie we Francji. W 2003 roku przypadki fytoftorozy olszy znajdowano już niemal w całej Europie. W 2002 r. chorobę tę stwierdzono również w Polsce, w dorzeczu Wisły, ale także nad stawami w parkach mających połączenie z rzekami lub strumieniami. Trudno odpowiedzieć, co było pierwotnym źródłem P. alni w Polsce.
Więcej »