• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 01/2006

Około 200 lat temu na Południowych Morawach znaleziono wartościową siewkę moreli. W kolejnych latach w tym rejonie Europy obserwowano wzrost zainteresowania jej uprawą, a drzewom nadawano różne nazwy. Pierwszy pełny opis odmiany wywodzącej się od tej siewki został opracowany dopiero w roku 1931 w Pavlovicach Velkich. Ostatecznie nazwano ją 'Velkopavlovicka'. Do czechosłowackiego rejestru odmian została wpisana w 1954 roku. Obecnie jest podstawową odmianą uprawianą w Czechach, ma również duże znaczenie w cieplejszych rejonach Słowacji.
Więcej »
11–13 października ubiegłego roku odbyła się na Białorusi międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Współczesne sadownictwo: stan obecny i perspektywy rozwoju", w której wzięli udział pracownicy instytutów naukowych, akademii rolniczych, ogrodów botanicznych z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Rosji i Białorusi. Zorganizowana została z okazji 80-lecia powstania w Samochwałowiczach Instytutu Sadownictwa Akademii Nauk Białorusi.
Więcej »
Gospodarstwo INSAD Prusy powstało w 1995 roku po przekształceniu go z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Prusy (należącego do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa) w prywatną spółkę. Współwłaścicielem tego gospodarstwa jest Jan Krzewiński (fot. 1). W prowadzeniu szkółek i sprzedaży pomaga mu syn Wojciech, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W 164-hektarowym gospodarstwie produkuje się rocznie około 150 000 drzewek owocowych, głównie jabłoni, choć jeszcze kilka lat temu liczba ta była znacznie większa. Równocześnie właściciele starają się oferować te odmiany i podkładki, które wcześniej sprawdziły się w uprawie towarowej w przeznaczonej pod sad części gospodarstwa.
Więcej »
Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich odbyło się — tradycyjnie już — pod koniec listopada (25–27 XI 2005 r.), tym razem w Gdańsku. Jak zwykle, dotyczyło podsumowania minionego roku i omówienia planów na najbliższą przyszłość. Spośród 142 członków tej organizacji pojawiło się na tym spotkaniu 60, w tym z poprzednio urzędujących czterech prezesów — tylko jeden. Czy to zapowiedź "pokoleniowej" zmiany warty, jaka może nastąpić na kolejnym, sprawozdawczo-wyborczym, zjeździe ZSzP, a więc takim, który będzie musiał wyłonić nowe władze związku?
Więcej »
W czasie jednej z wizyt na Słowacji mieliśmy okazję zwiedzić firmę Plantex. Jest ona ciekawym przykładem przedsiębiorstwa produkującego sadowniczy materiał szkółkarski głównie na zlecenie szkółek z Europy Zachodniej. Czynniki, które złożyły się na sukces firmy Plantex, to z pewnością: tania siła robocza, tradycje szkółkarskie, będące jedną z gwarancji wysokiej jakości produkowanego materiału, oraz korzystne warunki uprawy. Na ścisłą współpracę z zagranicznymi szkółkarzami wpływa udział w firmie przedsiębiorstwa belgijskiego Immo Varande Hof, które zajmuje się organizowaniem zleceń. Jest to przykład coraz częstszego u szkółkarzy zachodnioeuropejskich obniżania kosztów produkcji poprzez zlecanie wytwarzania materiału w krajach Europy Środkowej.
Więcej »
Hala Horti-Logistyki — wystawy owoców, warzyw i materiału szkółkarskiego — świeciła w czasie odbywającej się na początku października 2005 roku w Poznaniu Polagry-Farm pustkami — mało było wystawców i zwiedzających. Duża "wyspa" na środku pawilonu, którą utworzyło siedem szkółek ze Związku Szkółkarzy Polskich, była i tak najatrakcyjniejszym elementem Horti-Logistyki. W innych halach Polagry (na Krajowej Wystawie Ogrodniczej) także niewiele było szkółkarskich prezentacji. Niektórzy wystawcy mówili, że decydując się na uczestnictwo w tych targach kierowali się sentymentem ("no, bo jak tu nie być na Polagrze, skoro tyle lat jeździliśmy").
Więcej »
Ubiegłoroczne, siódme z kolei targi Agro Show (23–26 września 2005 r.) odbywały się po raz kolejny w Bednarach, pod Poznaniem. Powierzchnia wystawiennicza wynosiła 50 hektarów, ring przeznaczony na pokazy polowe działania maszyn zajmował obszar 20 ha. Na targach, oprócz typowych maszyn rolniczych, ciągników i opryskiwaczy, można było obejrzeć urządzenia przeznaczone dla osób zajmujących się produkcją szkółkarską.
Więcej »
Więcej »
50 lat istnienia, 200 ha upraw i około 4 mln sprzedawanych rocznie roślin, w tym 70% na eksport, to tylko kilka liczb charakteryzujących działalność firmy "Bracia Dębscy" w Młynkach koło Końskowoli. Materiał szkółkarski pochodzi z siedmiu niezależnych szkółek prowadzonych przez członków rodziny Dębskich. Wspólna jest tylko działalność marketingowa, reklamowa oraz sprzedaż. Jak udało się osiągnąć taki stan produkcji, mogłem się dowiedzieć odwiedzając szkółkę jednego z braci — Andrzeja Dębskiego.
Więcej »
Ubiegłoroczne targi ogrodnicze Hortus Hungaricus, zorganizowane 23–25 września 2005 r. w Szigetszentmiklós pod Budapesztem, różniły się od poprzednich edycji, przede wszystkim dużym udziałem stoisk szkółek roślin ozdobnych (fot. 1). W tym roku było takich prezentacji ponad 50 (około 70 wystawców eksponowało inny niż szkółkarski materiał ozdobny). Widać wyraźnie — co zauważyło wielu zwiedzających, w tym dziennikarze — że targi te ewoluują w kierunku imprezy szkółkarskiej. Wprawdzie wystawców kwiatów ciętych, ozdobnych roślin doniczkowych oraz balkonoworabatowych było jeszcze sporo, ale prawie znikli już wystawcy oferujący owoce i warzywa. Za jeden z powodów tego stanu rzeczy podaje się fakt, że targi organizowane są na hurtowym rynku roślin ozdobnych Flora Hungaria.
W przypadku węgierskich szkółek najciekawsze było to, że wiele z nich produkuje i promuje rodzime odmiany drzew i krzewów.
Więcej »
Więcej »
Targi Glee 2005 zorganizowano 18–20 września w halach National Exhibition Center (NEC) w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Swoją ofertę — głównie dla sektora detalicznego "zielonej branży" — prezentowało przeszło 1600 wystawców. Na targach, oprócz wielu firm rodzimych, w tym największych w Anglii szkółek Hillier i Notcutts, obecni byli też szkółkarze z kontynentu — najliczniej Włosi, Holendrzy, Niemcy oraz Francuzi. Targi zwiedziło ponad 25000 osób. Wśród nich o 17% mniej niż w ubiegłym roku było Brytyjczyków, a więcej — gości zagranicznych.
Więcej »
Pod koniec września 2005 r., czyli około pół roku po polskoukraińskiej konferencji "Zieliena krasa — żytja" w Jaremczach w rejonie lwowskim, o której pisałam w "Szkółkarstwie" 3/2005, odbyła się kolejna jej edycja. Zorganizowano ją tym razem na Krymie — w miejscowości Partenit, na terenie ośrodka wypoczynkowego Ajwazowskoje — czyli we wschodniej części Ukrainy. "Zbliżono" tym samym konferencję do zainteresowanych z zachodu kraju (gdzie leży Krym). Szkolenie dotyczyło zarówno szkółkarstwa roślin ozdobnych, jak i kwiaciarstwa (czyt. "Hasło Ogrodnicze" 12/2005). Wśród polskich prelegentów, dominujących w gronie wykładowców, znaleźli się m.in. prof. dr hab. Gabriel Łabanowski z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz dr Wiesław Szydło z SGGW, a także przedstawiciele Grupy "Polskie Azalie". Głównymi organizatorami szkolenia byli ponownie Wasyl Dmitriw (fot. 1) szef firmy IwanoFrankiwsktorf z Iwanofrankowska oraz Stanisław Karski właściciel gospodarstwa ogrodniczego Super Flora spod Rzgowa, animator współpracy polskoukraińskiej w naszej branży.
Więcej »
Rozmowa z Wołodimirem Razumowskim prezesem Związku Producentów Materiału Szkółkarskiego Ukrainy*
Więcej »
14 listopada 2005 r. wstrzymano eksport do Rosji polskich produktów roślinnych, w tym również szkółkarskich. Pod koniec listopada rozesłałem do szkółkarzy — producentów materiału ozdobnego — głównie pocztą elektroniczną, krótką ankietę na temat tego zakazu i ewentualnych konsekwencji, jeśli będzie on przez stronę rosyjską dłużej utrzymany.
Więcej »
Znaczenie terenów zieleni w miastach było tematem sympozjum "Zielone miasto" zorganizowanego 10 listopada 2005 r. w Warszawie przez Ambasadę Królestwa Niderlandów, Plant Publicity Holland (PPH) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie przedstawicieli urzędów miejskich odpowiedzialnych za kształtowanie terenów zieleni, urbanistów i architektów krajobrazu. Głównym przesłaniem spotkania było zwrócenie uwagi na zdrowotne, ekonomiczne i społeczne znaczenie terenów zieleni. Na Zachodzie te funkcje już się docenia, w Polsce tereny zieleni w miastach wciąż jeszcze traktowane są po macoszemu, często jako wydatek, który można ponieść tylko wtedy, gdy w budżecie pozostaną jakieś wolne środki.
Więcej »