• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 06/2005

'Elise' — holenderska odmiana jabłoni — cieszy się coraz większą popularnością wśród sadowników, z powodu wysokiej plenności, walorów jakościowych owoców i ich dużej trwałości w obrocie (fot. 1). Po pierwszych latach owocowania tej odmiany sadownicy prawdopodobnie coraz bardziej będą się przekonywać do walorów 'Elise', co z kolei powinno przełożyć się na rosnące zainteresowanie jej materiałem szkółkarskim.
Więcej »
Produkcja owoców moreli w Polsce ograniczana jest przez wiosenne przymrozki, mogące w niektórych latach zniszczyć większość kwiatów tych drzew. Osoby decydujące się na uprawę moreli wpisują jednak takie ryzyko w koszty produkcji. Stosunkowo wysoka opłacalność produkcji owoców tego gatunku powoduje jednocześnie, że wielu sadowników szukając gatunków alternatywnych dla jabłoni czy grusz coraz częściej decyduje się na zakładanie sadów brzoskwiniowych czy morelowych. I tak co roku obserwuje się zwiększone zainteresowanie uprawą tych gatunków.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Poszukiwanie nowości i chęć zakładania plantacji z coraz to nowych gatunków powodują, że coraz więcej osób interesuje się możliwością produkcji owoców takich roślin, jak na przykład żurawina czy borówka brusznica. Po udanym starcie z borówką wysoką można sądzić, że plantacje żurawinowe mają szansę zagościć w niektórych rejonach Polski. Aby jednak tak się stało, szkółkarze będą musieli dostarczyć wystarczającej ilości materiału nasadzeniowego wartościowych odmian.

Więcej »
Zofia Łukaszewska wspólnie z mężem Hieronimem rozpoczęła przygodę z "jagodą kamczacką" w 1991 r. W swoim ogrodzie w Osielsku koło Bydgoszczy posadziła wówczas sprowadzone z Rosji siewki odmian jadalnych suchodrzewu. Już po pierwszym roku udało się wybrać spośród nich dwie rośliny o smacznych owocach — była to jedna z podstawowych cech, jakie brano pod uwagę podczas selekcji (ponad 90% roślin z siewu ma gorzkie owoce). W ciągu ostatnich kilkunastu lat udało się pani Zofii wyselekcjonować kilka odmian pochodzących od suchodrzewu jadalnego (Lonicera edulis Turcz.), z których dwa otrzymały nazwę 'Wojtek' i 'Jolanta'. Interesująco zapowiadają się również te o numerach 44, 38 i 15. Zostały one, podobnie jak 'Wojtek' oraz 'Jolanta', zgłoszone do oceny do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, gdzie zostaną opisane i mają być traktowane jako wzorzec dla innych nowych odmian suchodrzewu.
Więcej »
Wystawa "Zieleń to Życie", odbywająca się co roku w Warszawie, pokazuje charakterystyczne przemiany zachodzące w szkółkarskiej branży. Zwłaszcza te, które dotyczą produkcji i sprzedaży roślin ozdobnych. Tak było i ostatnio, czyli 2–4 września br., podczas XIII edycji tej targowej, międzynarodowej imprezy, którą ogólnie opisaliśmy w poprzednim numerze "Szkółkarstwa".
Więcej »
W tekście pt. "O paszportach, cenach i", zamieszczonym w rubryce "Szkółkarski Hyde Park" w numerze 5/2005 naszego czasopisma, Autor Marek Majewski — szkółkarz, członek zarządu Związku Szkółkarzy Polskich — wyraził radość z faktu wprowadzenia przez PIORiN (w sierpniu br.) zmian dotyczących zaopatrywania materiału szkółkarskiego w paszporty roślin. Przypomnijmy, że w publikacji tej mowa była o "wycofaniu nakazu stosowania przez szkółkarzy paszportów indywidualnych" na rzecz "paszportów zbiorczych" (Autor sugerował przy okazji celowość zamiany formy tych ostatnich — na fakturę z numerem producenta). W ślad za tą publikacją otrzymywaliśmy od Czytelników z różnych stron Polski telefony, z których wynikało, iż wspomniane zmiany nie są respektowane przez lokalne inspektoraty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dlatego też zwróciliśmy się do Głównego Inspektoratu tej instytucji z prośbą o wyjaśnienia. Poniżej zamieszczamy odpowiedź w tej sprawie, potwierdzającą zwolnienie szkółkarzy (w większości przypadków) z obowiązku stosowania tzw. małych paszportów oraz z konieczności zaopatrywania w paszporty tych roślin, które szkółkarz oferuje we własnym punkcie sprzedaży detalicznej. (red.)
Więcej »
W pierwszej części relacji ("Szkółkarstwo" 5/2005) z Międzynarodowych Targów Szkółkarskich Plantarium 2005, które odbyły się w Boskoop w Holandii przedstawiłam ogólne spojrzenie na tegoroczną edycję tej imprezy, a także część najciekawszych prezentacji. Poniżej — kolejna porcja spostrzeżeń.

Więcej »
W naszym klimacie drzewa i krzewy ozdobne często pozostają w stanie bezlistnym przez ponad pół roku. Warto więc zwrócić na ten fakt uwagę klientów i zainteresować ich gatunkami oraz odmianami, które są dekoracyjne także w zimie. W tym celu należałoby jednak w ofercie umieszczać zestawienia takich roślin, tworzyć z nich pokazowe ogródki w szkółkach czy centrach ogrodniczych, prezentować takie drzewa czy krzewy na targach lub wystawach.
W ten sposób można przekonać nabywców, że u roślin o sezonowych liściach kora — przy właściwym wyeksponowaniu drzewa lub krzewu — może zdobić ogród przez cały rok. Kora może mieć różną barwę, fakturę oraz grubość. Zwykle najbardziej dekoracyjna jest na młodych pędach (wtedy jest to zazwyczaj zewnętrzna warstwa, czyli korowina, np. u odmiany 'Jaspidea' jesionu wyniosłego — Fraxinus excelsior — fot. 1), ale bywa też ozdobą na starych pniach (kora).
Więcej »
W poprzednich częściach tego cyklu Autor przedstawił liczbę i strukturę agrarną polskich szkółek ("Szkółkarstwo" 4/2004), analizę zatrudnienia ("Szkółkarstwo" 4/2005), wielkość i wartość produkcji materiału szkółkarskiego ("Szkółkarstwo" 5/2004 i 1/2005) oraz jego ceny w Polsce i za granicą ("Szkółkarstwo" 2/2005). Wszystkie informacje pochodzą z szacunków otrzymanych na podstawie badań ankietowych, które Autor przeprowadził w latach 2000–2002 (red.).
Więcej »
Szkółkarze szukają możliwości przedłużania spoczynku roślin wykopywanych bez bryły korzeniowej. Wiosną sadzenie takich krzewów lub drzew bywa utrudnione, gdyż gleba często jest jeszcze zmarznięta. Ponadto, nawet w okresie o sprzyjającej pogodzie, wiosenne spiętrzenie prac utrudnia sadzenie roślin we właściwym terminie, zanim rozpoczną wegetację. Można temu zapobiec odpowiednio przechowując materiał szkółkarski, co dodatkowo chroni go przed uszkodzeniami mrozowymi oraz tymi powodowanymi przez szkodniki i patogeny grzybowe.
Więcej »
Więcej »