• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 05/2005

Produkcja kwalifikowanych drzewek brzoskwiń wynosiła w ciągu ostatnich 6 lat ok. 215 000–278 000 sztuk (tab. 1). Drzewek sadzonych w sadach i na działkach jest zapewne więcej — uwzględnić bowiem też trzeba produkcję prowadzoną dla własnych potrzeb przez sadowników, a także tę "dziką", nierejestrowaną.
Więcej »
Piąte Międzynarodowe Sympozjum na temat Czereśni i Wiśni odbyło się 6–10 czerwca 2005 r. w miejscowości Bursa w Turcji. Duża część doniesień poświęcona była nowym odmianom czereśni i wiśni (na ten temat będzie można przeczytać w "Haśle Ogrodniczym"). Ważniejsze informacje dotyczące stosowanych na świecie i obecnie ocenianych podkładek dla czereśni przedstawiam poniżej.
Więcej »
Gospodarstwo Tadeusza i jego syna Bartosza Jankowskich (fot. 1) — absolwentów Wydziału Ogrodniczego SGGW i członków Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy (dawne SPWJMS) — znajduje się w Gąbinie koło Płocka. Tadeusz Jankowski, po przejęciu w 1975 roku gospodarstwa po ojcu Januszu, rozpoczynał produkcję szkółkarską na ośmiu hektarach. Obecnie gospodarstwo ma powierzchnię 150 ha, z tego szkółki są na około 40 ha. Reszta gruntów znajduje się w płodozmianie. W 2004 r. rozpoczęto współpracę z jednym z największych holenderskich szkółkarzy. W tym roku gospodarstwo Jankowskich otrzymało tytuł Mistrza Agroligi województwa mazowieckiego.
Więcej »
Orzechy laskowe są coraz bardziej poszukiwane na naszym rynku detalicznym. Popyt znajdują na nim wyłącznie orzechy duże, zwane deserowymi lub stołowymi, nabywane głównie w postaci niełuszczonej, o atrakcyjnym wyglądzie i kształcie zróżnicowanym — od kulistego poprzez owalny do wydłużonego. Orzechy laskowe małych rozmiarów, kuliste, podobne do tych, które rodzi leszczyna leśna, zwana dziką, nie znajdują natomiast uznania wśród klientów sklepów i targowisk. Jednak właśnie takich orzechów poszukują zakłady przemysłu cukierniczego, nazywając je orzechami przetwórczymi lub przemysłowymi. Niemal wszyscy plantatorzy leszczyny z krajów śródziemnomorskich, które są głównymi producentami orzecha laskowego (Turcja, Włochy i Hiszpania), uprawiają wyłącznie odmiany o orzechach charakteryzujących się parametrami wymaganymi przez zakłady przetwórstwa cukierniczego, a więc kształtem kulistym i niewielkimi rozmiarami. Nie wszystkie przetwórcze odmiany leszczyny mają jednak orzechy małe. Kilka z nich rodzi orzechy średniej wielkości, o czym informuje zamieszczona w tekście tabela. Wydaje się, że takimi odmianami powinni zainteresować się polscy szkółkarze i wprowadzić je do swojej oferty handlowej.
Więcej »

W poprzedniej części artykułu, zamieszczonej w dodatku "Nawadnianie w szkółkach" ("Szkółkarstwo" 4/2005), Autor przedstawił zalety i wady fertygacji oraz omówił jakość wody, a także nawozów niezbędnych przy tej metodzie dokarmiania roślin (red.).
Więcej »
Działalność rolnicza została wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym, z wyjątkiem dochodów osiąganych z działów specjalnych, do których zaliczono wybrane rodzaje produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.
Więcej »
Więcej »
XIII Międzynarodowa Wystawa "Zieleń to Życie", która odbyła się 2–4 września w Warszawie, zajmowała większą niż w przeszłości powierzchnię (10 000 m2 w halach Centrum Expo XXI i ok. 2000 m2 na zewnątrz). Zgromadziła też rekordową w swojej historii liczbę wystawców (244), którzy reprezentowali 9 krajów. Jak powiedział podczas otwarcia imprezy Lucjan Gursztyn prezes Związku Szkółkarzy Polskich, który — wraz z Agencją Promocji Zieleni — jest jej organizatorem, wystawa ta, niczym soczewka, skupia najważniejsze informacje o "zielonej" branży. I tym razem potwierdziła więc rozwój naszego szkółkarstwa oraz rynku drzew, krzewów i bylin — przynajmniej w przypadku roślin ozdobnych, które dominują na warszawskich targach.
Więcej »
W poprzednim numerze "Szkółkarstwa" Autor omówił technologię produkcji szczepionych wierzb wykorzystywaną w jego gospodarstwie. Poniżej przedstawia gatunki i odmiany z tego rodzaju, które — oprócz najczęściej produkowanych wierzby iwy (S. caprea) 'Kilmarnock' (patrz "Szkółkarstwo" 1/2005) oraz całolistnej (S. integra) 'Hakuro-nishiki' (fot. 1 ) — warte są rozmnażania i upowszechnienia w produkcji (red.).
Więcej »
Rodzinna szkółka "Byliny w pojemnikach — J. J. Marcinkowscy" powstała przed 15 laty. Prowadzą ją: Jacek Marcinkowski, jego żona Jolanta (fot. 1) oraz córka Natalia. Gospodarstwo położone jest w Chrzanowie (gmina Warszawa-Bemowo). Wraz z kilkoma gospodarstwami warzywniczymi jest ostoją ogrodnictwa w granicach stolicy. Zajmuje tylko około hektara i w tej lokalizacji nie ma raczej szans na powiększenie, gdyż ziemia w mieście jest zbyt droga. Takie możliwości dotyczą natomiast filii szkółki w Skierniewicach, gdzie zlokalizowane jest drugie gospodarstwo.
Więcej »
W znaku firmowym niemieckiej szkółki Bonk z Bad Zwischenahn znajduje się diament. Jak mówi jej właściciel Dieter Bonk (fot. 1), to logo symbolizuje szczególne produkty, jakie on oferuje — ręcznie formowane, wieloletnie krzewy i drzewa. Ceny tych okazów niekiedy sięgają kilkunastu tysięcy euro, a sposób dokonywania zakupów w szkółce też odbiega od normy. Otóż klienci wskazują wybrane okazy chodząc po kwaterach produkcyjnych (również nietypowych), często jeszcze zanim rośliny nadają się do sprzedaży, czyli nim osiągną zadowalającą szkółkarza, ostateczną formę.
Więcej »
Międzynarodowe Targi Szkółkarskie Plantarium, które w tym roku odbyły się 24–27 sierpnia, jak zwykle w Boskoop, tradycyjnie stanowiły forum prezentacji prawie wszystkiego, co nowe w branży: odmian drzew, krzewów i bylin, środków produkcji, koncepcji sprzedaży materiału szkółkarskiego. Nowości te znalazły się wśród wielu eksponatów zademonstrowanych przez około 250 wystawców na powierzchni 22 500 m2. Temat przewodni targów — "Na zdrowie" — miał podkreślać rolę roślin w poprawianiu warunków życia człowieka i celowość wykorzystania tego typu informacji jako narzędzia marketingowego. Szkółkarzom holenderskim, dominującym wśród wystawców, marzyło się jednak przede wszystkim uzdrowienie rynku, który nie był dla nich łaskawy w ciągu dwóch ostatnich lat.
Więcej »
Więcej »
Więcej »