• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 03/2005

Więcej »
W pierwszej części artykułu ("Szkółkarstwo" 2/2005) przedstawiłem informacje o wielkości produkcji owoców orzecha włoskiego na świecie. Omówiłem także wyniki dotyczące krajowej hodowli odmian tego gatunku i zaprezentowałem 6 z nich, wpisanych do rejestru. Rosnące zainteresowanie zakładaniem nowych plantacji orzecha będzie się wiązało ze wzrostem zainteresowania jego drzewkami. Dlatego warto przypomnieć informacje, które mogą się okazać cenne dla osób planujących produkcję tego typu materiału szkółkarskiego.
Więcej »
Więcej »

W pierwszej części artykułu ("Szkółkarstwo" 1/2005) Autorka omówiła historię hodowli i uprawy odmian jabłoni oraz sposoby ich gromadzenia i zachowania w Polsce. W drugiej części ("Szkółkarstwo" 2/2005) przedstawiła stare odmiany jab­łoni o owocach dojrzewających latem i jesienią. W tej części — opisy wartych zainteresowania starych odmian jesiennych i zimowych (red.).
Więcej »
6 kwietnia w Skierniewicach zorganizowano w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa III Ogólnopolską Konferencję Szkółkarską pt. "Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej drzewek owocowych". Ostatnie lata charakteryzują się rekordowymi plonami owoców w kraju. Rosnąca wydajność z jednostki powierzchni wynika z intensyfikacji upraw oraz doboru nowych i lepszych odmian. Zmiany te dotyczą również szkółkarzy, którzy zwiększają produkcję, a zarazem zmuszeni są wprowadzać jej nowoczesne technologie.
Więcej »
Szpeciele to roztocze mikroskopijnej wielkości wysysające sok roślinny z pąków, liści, pędów i zawiązków owocowych. W wyniku ich żerowania dochodzi do zmniejszenia lub zahamowania fotosyntezy i do wzrostu transpiracji, obniżenia zawartości chlorofilu, cukrów i fosforu. Może to prowadzić do zahamowania wzrostu drzewek lub zasychania pędów. Występowaniu tych szkodników w uprawach sadowniczych sprzyja m.in.: * zakładanie plantacji z zasiedlonego przez nie materiału rozmnożeniowego; * sprowadzanie z zagranicy materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego zasiedlonego przez szpeciele odporne na niektóre grupy preparatów; * wieloletnie stosowanie tych samych preparatów i mało dokładne zabiegi ochronne przyczyniające się do selekcji ras odpornych.
Więcej »
Odmiana ta została wyhodowana w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Wyselekcjonowano ją w 1972 roku z populacji siewek powstałych ze skrzyżowania odmian 'Linda' x 'Golden Delicious', wykonanego w 1963 roku. Początkowo oceniana była pod symbolem XIX-133-D1. Kiedy stała się znana, zaczęto ją nazywać "Siostrą Ligola", gdyż obie odmiany wywodzą się z tej samej grupy siewek. Ostateczną nazwę otrzymała kilka lat temu, kiedy wpisano ją do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa. Od lutego bieżącego roku 'Ligolina' znajduje się w Rejestrze Odmian.
Więcej »
Więcej »
'GiSelA 5' została wyhodowana na uniwersytecie w Giessen w Niemczech w wyniku krzyżowania gatunków Prunus cerasus i P. canescens. Z kilku podkładek wyselekcjonowanych w 1981 roku w tym ośrodku, uważana jest za jedną z najlepszych podkładek słabo rosnących dla czereśni (fot. 1).
Więcej »
Zarówno w uprawie buka w polu, jak i w pojemnikach często dochodzi do zamierania siewek. Zdarza się, że w pierwszym roku uprawy ginie nawet połowa roślin. Stopniowe zamieranie obserwuje się również w przypadku kilkuletnich buków, w tym szczepionych.
Więcej »
Więcej »
Do rodzaju Fagus zaliczane jest 10 gatunków drzew występujących na półkuli północnej.
Niektóre z nich, np. buk wschodni (F. orientalis), buk Englera (F. engleriana), buk amerykański (F. grandifolia) czy buk japoński (F. japonica), bywają spotykane w Polsce, ale bardzo rzadko i wyłącznie w kolekcjach (najbogatsza i najstarsza znajduje się w Kórniku). Żaden z obcych gatunków nie występował także dotąd w produkcji. Gatunki buków są do siebie bardzo podobne i trudno je odróżnić na podstawie samych liści.
Więcej »
Na świecie niewiele jest gatunków wierzb o pokroju drzewiastym. W Polsce uprawia się ich zaledwie kilka. Najbardziej znana i dekoracyjna jest wierzba płacząca. Popularne są także liczne gatunki krzewiaste szczepione na podkładkach i prowadzone w formie małych drzewek.
Więcej »

Ostatnia, 14. edycja targów Groot Groen miała miejsce 6-8 października ubiegłego roku w Zundert w Holandii. W imprezie uczestniczyło około 190 szkółkarzy z tego kraju, z Belgii oraz Francji. Jak co roku, jury — złożone z członków Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego z Boskoop (to samo, które wydaje werdykt podczas Plantarium) — wyróżniło najlepsze nowe odmiany drzew i krzewów. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest zaprezentowanie nowości w Zundert po raz pierwszy. Poniżej przedstawiliśmy większość roślin, które zwróciły uwagę jurorów (red.)
Więcej »
Szkółka Sylwestra Tomszaka — którą prowadzi on wspólnie z bratem Antonim — w Czechowicach-Dziedzicach koło Bielska-Białej zajmuje około 5 ha i w obecnym miejscu istnieje od 12 lat. Ponieważ w okolicy znajduje się wiele gospodarstw szkółkarskich, właściciel wybrał specjalizację, dzięki której — jak mówi — unika konkurowania z kolegami z branży. Podstawą produkcji są azalie japońskie (zimozielone i o sezonowych liściach) oraz powojniki. Pasją S. Tomszaka jest kolekcjonowanie drzew i krzewów ozdobnych, a przede wszystkim okazów uzyskanych z czarcich mioteł, które rozmnaża, selekcjonuje, a najbardziej obiecujące wprowadza do produkcji.
Więcej »
Szkółki Hilliera (Hillier Nurseries) należą do największych, a zarazem najpopularniejszych szkółek roś­lin ozdobnych w Wielkiej Brytanii i na świecie. Od ponad 140 lat słyną z bardzo dobrej jakości roślin oraz z wprowadzania do produkcji wielu nowości. Oprócz produkcji, przedsiębiorstwo zajmuje się także handlem zaopatrując największe centra ogrodnicze w Wielkiej Brytanii. Ma też 13 własnych centrów, których większość znajduje się w południowej części Anglii.<
Więcej »
Niektórzy szkółkarze korzystają z popytu na pędy produkowanych w swoich gospodarstwach krzewów ozdobnych. Bywa, że bukieciarski materiał staje się wręcz głównym źródłem dochodów przedsiębiorstwa. Nie jest to częsty przypadek, ale się zdarza. Właśnie taki model działalności prezentuje niemiecka firma Baumschule Oltmanns z miejscowości Klampen niedaleko Westerstede.
Więcej »
Alternatywą dla dodatków bukieciarskich z importu lub uzupełnieniem tego asortymentu mogą być pędy niektórych krzewów (fot. 1), które znoszą nasz klimat i mogą być uprawiane w polu. Do takich należy śnieguliczka (Symphoricarpos sp.).
Więcej »
27.02.–1.03. br. na Ukrainie — w miejscowości Jaremcza, leżącej w zachodniej części tego kraju — odbyła się konferencja poświęcona roślinom ozdobnym. Zorganizowana została przez Wasyla Dmitriwa współwłaściciela ukraińskiej firmy "Iwano-Frankiwsktorf" wydobywającej torf i produkującej podłoża ogrodnicze, oraz przez Stanisława Karskiego (fot. 1) właściciela przedsiębiorstwa "Superflora" ze Rzgowa koło Łodzi. Konferencja, którą zatytułowano "Zieliena krasa — żytja", dotyczyła zarówno kwiaciarstwa, jak i szkółkarstwa, a przeznaczona była dla ukraińskich ogrodników, osób zajmujących się handlem oraz pracowników firm urządzających tereny zieleni. Gros wykładowców stanowili goście z Polski — producenci, naukowcy, a także przedstawiciele firm komercyjnych. W otwarciu tego międzynarodowego forum, bo tak nazwano spotkanie, uczestniczył wysoki urzędnik Konsulatu Generalnego RP we Lwowie — Michał Uziembło szef Wydziału Ekonomiczno-Handlowego tej placówki.

Więcej »
Rozwijające się rynki wschodnie przyciągają coraz więcej uwagi polskich producentów. Po ogromnej Rosji, która "poszła na pierwszy ogień", na drugim miejscu sytuuje się Ukraina — kraj też bardzo duży, budzący się gospodarczo i przyjaźnie do Polski nastawiony. Zwłaszcza po ostatnich przemianach społeczno-politycznych.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Wystawa Floralies of Ghent, która odbywa się co 5 lat w Gandawie, ma prawie 200-letnią tradycję. Tak długa historia i nagromadzone przez ten czas doświadczenia pomagają organizatorom "kwitnącego" show tworzyć spektakularne widowisko. W tym roku udowodnili po raz kolejny, że jest ono niepowtarzalne. Co za tym idzie — w skuteczny sposób promuje Gandawę, a przede wszystkim belgijskie ogrodnictwo, które skoncentrowane jest na północy kraju, gdzie leży to miasto. "Floralia" są bowiem w ciągu 10 kwietniowych dni odwiedzane przez tysiące osób z całego świata. Przekonują się oni przede wszystkim, że Belgia to potęga w produkcji doniczkowych azalii, które królują na wystawie (fot. 1). Na zajmującej w sumie ok. 25 000 m2 ekspozycji nie brakuje jednak i drzew oraz krzewów ozdobnych — także uważanych za wizytówkę flamandzkiego ogrodnictwa.
Więcej »
Nieodzownym elementem pasa autostrady jest zieleń, pełniąca różne funkcje, m.in. izolacji przeciwpyłowej, przeciwgazowej czy akustycznej. Szata roślinna rekompensuje straty przyrodnicze spowodowane przerwaniem naturalnych korytarzy ekologicznych. Na tak rozległych terenach (tysiące kilometrów planowanych dróg i autostrad) nie bez znaczenia jest także aspekt krajobrazotwórczy i estetyczny zieleni. Warto więc poddać analizie projekty ukończone oraz powstające. Miałem możliwość kilka z nich realizować oraz obejrzeć niektóre odcinki obecnie budowanych autostrad. Tylko jeden z nich, według mnie, nie przeczył podstawowym zasadom projektowania terenów zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Podczas wielu kontroli nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż autostrady A2 (fot. 1) stwierdzono częste zamieranie posadzonych wcześniej roślin. Nie przyjęło się prawie 50% materiału na "starych" odcinkach autostrady. Na nowo otwartych obserwuje się zniszczoną od soli drogowej młodą trawę oraz uszkodzenia skarp (erozja wodna i eoliczna, czyli powodowana przez wiatr).
Więcej »