• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 05/2004

Postępujące ocieplenie klimatu stwarza u nas szanse uprawy gatunków pochodzących z cieplejszych rejonów, na przykład brzoskwiń i nektaryn, moreli czy śliw japońskich. W ciągu ostatnich 140 lat — od kiedy prowadzone są w Europie systematyczne badania przebiegu temperatury — średnia roczna temperatura powietrza wzrosła o 1oC. Towarowa produkcja moreli jest możliwa w wybranych rejonach kraju, przy dobraniu najlepszych warunków mikroklimatycznych (łagodne zbocza osłonięte od wiatru, sąsiedztwo zbiorników wodnych, itp.). Uprawę amatorską warto natomiast rozpowszechniać na terenie całego kraju. W warunkach klimatycznych Polski mogą być uprawiane odmiany dostatecznie wytrzymałe na niską temperaturę i o jak najdłuższym okresie spoczynku. Odmiany wyhodowane w odmiennych warunkach klimatycznych (np. w Kalifornii, RPA czy Maroku) mogą być u nas mało przydatne, a wszystkie nowości — także pochodzące z chłodniejszych stref — powinny zostać wstępnie przebadane, zanim poleci się je do szerszej produkcji.
Więcej »
Rozmnażanie jabłoni poprzez wysiew nasion znajduje zastosowanie, na niewielką skalę, w produkcji podkładek jabłoni, dotyczy to głównie siewek odmiany 'Antonówka Zwykła', które są wykorzystywane do produkcji drzewek odmian uprawnych i ozdobnych. Metoda rozmnażania generatywnego stanowi natomiast podstawę tradycyjnej hodowli twórczej odmian i podkładek roślin sadowniczych oraz ma duże znaczenie w produkcji podkładek dla gruszy i gatunków pestkowych.
Więcej »
Szkółkarze, którzy chcą od przyszłego roku produkować kwalifikowany i elitarny materiał szkółkarski na siewkach, będą musieli do tego celu używać wyłącznie podkładek generatywnych mających świadectwo kwalifikacji. Świadectwo to otrzymają tylko rośliny pochodzące z kwalifikowanych sadów nasiennych. W Polsce mamy wciąż niewiele takich sadów, często również — na skutek niedopatrzeń lub prostych błędów popełnianych z siewkami w szkółkach — zmniejsza się liczba roślin dostępnych do produkcji kwalifikowanego materiału. Dlatego warto przypomnieć zasady wysiewu nasion oraz niektóre czynności, jakie należy po nim wykonać przy produkcji siewek (red.).

Więcej »
Tematem przewodnim 8. Międzynarodowego Sympozjum, które odbyło się w Budapeszcie (13–18 czerwca br.) pod auspicjami Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, były sprawy przydatności do produkcji szkółkarskiej i sadowniczej różnych podkładek. W sympozjum brało udział 140 osób z 31 krajów, w tym kilkunastu Polaków. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. Kroly Hrotkó z Wydziału Sadownictwa Akademii Rolniczej w Budapeszcie, znany hodowca oraz selekcjoner podkładek drzew pestkowych, zwłaszcza dla wiśni i czereśni. Z jego selekcji pochodzą, między innymi, polecane dla czereśni podkładki antypki o dużym stopniu samopłodności, np. 'Korponay', 'Dunabogdany'.
Więcej »
Szkółka "Knapik" w miejscowości Łosiów koło Opola powstała 12 lat temu. Początkowo produkowano w niej materiał ozdobny i owocowy — jabłonie oraz krzewy jagodowe. Od kilku lat właściciele współpracują z dużymi szkółkami roślin ozdobnych, sprzedając za ich pośrednictwem dużą część produkowanych roślin. Jak mówi Artur Knapik (fot. 1), aby zaistnieć na rynku i równocześnie współpracować z tymi gospodarstwami, konieczne jednak było znalezienie luki rynkowej — taką w przypadku szkółkarzy z Łosiowa okazała się produkcja formowanego materiału owocowego, z przeznaczeniem na tarasy, balkony lub do niewielkich przydomowych ogrodów. Dlatego w szkółce "Knapik" odchodzi się od tradycyjnego materiału ozdobnego, a zwiększa produkcję karłowych, kolumnowych i formowanych drzew jabłoni, grusz, czereśni, wiśni, śliw, nektaryn czy brzoskwiń.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Guzowatość korzeni, powodowana przez bakterię Agrobacterium tumefaciens, występuje powszechnie na wielu roślinach uprawnych, ale jej ekonomiczne znaczenie ogranicza się do kilkunastu gatunków. Wśród najważniejszych znajdują się prawie wszystkie gatunki drzew owocowych oraz maliny, winorośli i róży. Guzowate narośle rozwijające się na korzeniach oraz na szyjce korzeniowej utrudniają przewodzenie wody i składników pokarmowych do nadziemnej części roślin, negatywnie wpływając na ich wzrost. Ponadto porażona roślina traci energię i materiały na budowę narośli, których wielkość może wynosić od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów. Guzowatość jest szczególnie groźna dla roślin młodych, a więc dla upraw szkółkarskich, młodych sadów i innych plantacji.
Więcej »
W pierwszej części tego cyklu (patrz "Szkółkarstwo" 3/04) Autor przedstawił liczbę i strukturę agrarną polskich szkółek, oszacowane na podstawie badań ankietowych, które przeprowadził on w latach 2000–2002 (red.).
Więcej »
W poprzednich częściach tego cyklu ("Szkółkarstwo" 2–4/2004) Autorka przedstawiła ogólne wymagania stawiane drzewom przeznaczonym do sadzenia na małych przestrzeniach — wzdłuż wąskich ulic oraz w ogrodach. Szczegółowo opisała najbardziej przydatne do tego celu odmiany drzew o koronach kulistych, kolumnowych oraz wąskich stożkowych lub jajowatych (red.).
Więcej »
Wielka Brytania to kraj specyficzny w każdym calu, także w dziedzinie szkółkarstwa i związanych z nim dyscyplin. Oddzielony od kontynentu zachował odmienność, która przejawia się — między innymi — w sposobie komponowania ogrodów i popularności poszczególnych grup roślin (fot. 1). Bogactwo gatunków i odmian, jakie się tam spotyka, jest jednak nie tylko przejawem wysokiej kultury ogrodniczej Brytyjczyków, ale i łagodnego klimatu, który zdecydowanie odróżnia Wyspy od naszej części kontynentu. Dość powiedzieć, że sezon sprzedaży materiału szkółkarskiego i zakładania ogrodów trwa w zasadzie przez cały rok, a wiosenny okres ożywionego handlu rozpoczyna się w lutym. Mimo tych różnic, podglądanie szkółkarskiej Wielkiej Brytanii jest kształcące, o czym przekonali się członkowie Związku Szkółkarzy Polskich, którzy w czerwcu odbyli tradycyjną zagraniczną wycieczkę szkoleniową, tym razem po południowo-wschodniej Anglii. Towarzysząc im miałam okazję odwiedzić kilka szkółek, a także centrów ogrodniczych i publicznych ogrodów.
Więcej »
W 1999 roku świętowaliśmy dwustulecie szkółkarstwa polskiego. Od tej pory, może właśnie pod wpływem tego impulsu, a może przypadkiem, coraz popularniejsze staje się oficjalne obchodzenie ważnych dla poszczególnych szkółek rocznic. Właściciele, decydując się na takie uroczystości i ponosząc trud organizacyjny przedsięwzięcia, jednocześnie promują osiągnięcia całej branży, która bardzo się rozwinęła w ciągu ostatnich lat. W czerwcu tego roku 40-lecie obchodziło Gospodarstwo Szkółkarskie Marcelego Ciesielskiego z Batkowa koło Inowrocławia. Jak zwykle w takich przypadkach, spotkanie właścicieli z gośćmi było okazją nie tylko do wspomnień, ale i do zwiedzenia szkółki, zapoznania się z jej zapleczem oraz planami na przyszłość.
Więcej »
Obszar Podbeskidzia — między Oświęcimiem a Bielskiem — szczyci się największą w Polsce liczbą gospodarstw szkółkarskich produkujących rośliny ozdobne. Trzeba dodać, że są to obiekty o wysokim standardzie, który potwierdzony jest przynależnością wielu tamtejszych producentów do Związku Szkółkarzy Polskich.
Więcej »
Gmina Końskowola leżąca w województwie lubelskim zajmuje niecałe 90 km2 powierzchni, na której mieszka ponad 9200 osób. Szacuje się, że w ostatnich latach produkowano w tym regionie Polski około 6 mln szt. krzewów róż rocznie. To prawie połowa łącznej polskiej produkcji tych krzewów.
Z matematycznych wyliczeń wynika więc, że na każdym kilometrze kwadratowym gminy uprawia się co roku prawie 70 000 krzewów róż. Takie wyniki, połączone z faktem 200-lecia szkółkarstwa na tym terenie, upoważniają władze Końskowoli do organizowania imprezy o nazwie "Święto Róż". W tym roku 18 lipca odbyło się ono już po raz siódmy. Towarzyszył mu festyn oraz przyciągająca publiczność wystawa kwiatów prawie stu odmian róż (fot. 1).
Więcej »
Łagodna zima sprawiła, że dużo larw miseczników przetrwało w dobrym stanie. W wielu szkółkach liczne pojawienie się tych owadów było w tym sezonie wielkim zaskoczeniem. Spowodowały one nieoczekiwanie duże szkody, szczególnie tam, gdzie w zeszłym roku nie zwalczano czerwców latem (trzy zabiegi, co 2 tygodnie) lub w zimie nie zniszczono larw preparatami zawierającymi olej parafinowy.
Więcej »
Więcej »