• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 02/2004

Miejscowość Jork jest centrum zagłębia sadowniczego w północnych Niemczech, położonego w rejonie Altes Land koło Hamburga. Uprawy sadownicze zajmują w tym regionie powierzchnię ponad 10 000 hektarów — w większości są to jabłonie. Na przełomie lutego i marca odbywa się w Jorku wystawa towarzysząca Północnoniemieckim Dniom Sadownictwa, tegoroczna 56. edycja tej imprezy (2–3 marca) zgromadziła prawie 150 firm. Dużą część wystawców stanowiły gospodarstwa szkółkarskie z całej Europy, w tym także z Polski.
Więcej »
W ostatnich latach karłową podkładką dla czereśni robiącą największą karierę jest niemiecka 'GiSeLA 5'. Oprócz zalet, takich jak wczesne wchodzenie w okres owocowania drzew uszlachetnianych na niej, silne ograniczanie wzrostu szczepionych na niej odmian, ma także wady — wymaga żyznych gleb i można ją rozmnażać tylko in vitro. Bardzo obiecujące wydają się wyniki rosyjskich hodowców, którzy wykorzystali czeremchę Maacka (Prunus maackii Rupr.), wiśnię karłową (Prunus fruticosa Pall.) i wiśnię laneziana (Prunus lannesiana Carr.) otrzymując nowe obiecujące podkładki dla czereśni i wiśni — 'L-2', 'WC-13', 'LC-52' oraz 'WSL-2'.
Więcej »
Z przebadanych dotychczas podkładek karłowych dla śliw — z wyjątkiem siewki 'Węgierki Wangenheima' — żadna na stałe nie znalazła się w produkcji szkółkarskiej. Stąd konieczność poszukiwania takich, które sprawdzą się w szkółce. Jedną z nich może się okazać wisienka kosmata (Prunus tomentosa Thunb.). Badania nad tą podkładką prowadzi się w Katedrze Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego AR w Baranowie k. Poznania od 1997 roku.
Więcej »
Podkładki wegetatywne, a zwłaszcza te o słabej sile wzrostu, to droga do nowoczesnego sadownictwa. Sadownicy są przygotowani do zakładania i prowadzenia intensywnych sadów, nie tylko jabłoniowych. Ci, którzy uprawiają brzoskwinie, natrafiają jednak na barierę w postaci utrudnionego dostępu do karłowych podkładek wegetatywnych. Dlatego nasze nadzieje obudziło pojawienie się podkładki Pumiselect®, którą można rozmnażać przez sadzonki zdrewniałe.
Więcej »
Drzewka gruszy są w ostatnich latach jednymi z chętniej kupowanych produktów w szkółkach. Związane jest to z popytem na owoce grusz, za które uzyskuje się także korzystne ceny. Jako podkładek dla grusz używa się roślin z rodzaju grusza (Pyrus sp.) lub pigwy (Cydonia oblonga Mill.).
Więcej »
Na półkuli północnej występuje około 250 gatunków należących do rodzaju Lonicera. Większość z nich to rośliny ozdobne o ładnym ulistnieniu i atrakcyjnych, często pachnących kwiatach (patrz "Szkółkarstwo" 5/2001 — red.). Tylko kilka gatunków daje jadalne owoce. Jednym z nich jest suchodrzew błękitny, zwany też sinym (Lonicera caerulea). Początkowo jednorodny gatunek Lonicera caerulea występował w umiarkowanym klimacie Europy, Azji, Ameryki Północnej. Jednak częste zmiany klimatu (zlodowacenia) spowodowały powstanie wielu form traktowanych niekiedy jako odrębne gatunki. Są to: suchodrzew jadalny (L. eldulis Turcz.), suchodrzew chiński (L. tangutica Maxim.), suchodrzew ałtajski (L. altaica Pall) oraz suchodrzew kamczacki (L. kamtschatica Pojark.). Nie wszystkie dają smaczne owoce nadające się do bezpośredniego spożycia, z powodu gorzkiego smaku. Większość owocowych odmian uprawnych pochodzi od suchodrzewu kamczackiego.
Więcej »
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniesie wiele zmian w naszym prawodawstwie, także w zakresie ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Nowa ustawa o ochronie roślin z 18 grudnia 2003 roku (Dz. Ustaw 11, poz. 94 z 27 stycznia 2004 r.), reguluje sprawy dotyczące: ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin i ich substancji aktywnych, zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska, mogących powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin, a także sprawy związane z organizacją Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Niebawem zostanie także wprowadzone rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zwalczania organizmów szkodliwych, w tym kwarantannowych. Jednocześnie zacznie obowiązywać w Polsce nowa lista organizmów kwarantannowych podlegających obowiązkowi zwalczania na terytorium całej Unii Europejskiej.
Więcej »
Do rodzaju jesion (Fraxinus) należy około 65 gatunków drzew, rzadziej krzewów, zmiennych pod względem morfologicznym. W stanie naturalnym występują na półkuli północnej, sięgając na południe do Meksyku oraz do Jawy i Filipin, gdzie przekraczają nieco równik i rosną w północnej części półkuli południowej. Jesiony obecne są niemal w całej Europie, Azji i w północnozachodniej Afryce. Naturalnymi siedliskami są dla większości gatunków stanowiska wilgotne, mokre i okresowo (a nawet stale) zalewane, z żyznymi glebami o pH 5–8. Na terenach zieleni dość często spotyka się kilka gatunków jesionów z odmianami. W Polsce dziko rośnie tylko jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), spotykany zwłaszcza na nizinach oraz w niższych piętrach górskich.
Więcej »
Więcej »
W poprzednim odcinku ("Szkółkarstwo" 1/2004) Autor przedstawił 12 innych oryginalnych odmian o zielono-białych igłach albo liściach (redakcja).
Więcej »
Prace hodowlane zmierzające do uzyskania żółtej barwy kwiatów magnolii rozpoczęto ponad 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Głównym ośrodkiem hodowlanym był Ogród Botaniczny na Brooklynie w Nowym Jorku. Obecnie istnieje ponad 20 odmian magnolii o żółtej, mniej lub bardziej intensywnej, barwie kwiatów. Odmiany te są rozpowszechnione głównie w USA, ale także w Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Holandii. W Polsce pojawiły się w sprzedaży dopiero po 2000 roku i od razu zyskały ogromną popularność. Dwie oferowane w naszym kraju — 'Elizabeth' i 'Yellow Bird' — zostały najpierw przetestowane pod kątem przydatności do polskich warunków klimatycznych. Obie należą do strefy klimatycznej 5b (USDA) i znoszą zimowe spadki temperatury do –26°C. Są więc bardziej wytrzymałe na mróz niż odmiany Magnolia soulangiana czy popularne odmiany mieszańcowe z grupy Eight Little Girls (np. 'Susan' czy 'Betty').
Więcej »
W różnych ofertach, opracowaniach i rankingach drzewa nazywane są często alejowymi lub ulicznymi. Określenia te bywają mylące. W tradycji sztuki ogrodowej aleje dojazdowe do rezydencji oraz parkowe budowano z rytmicznie posadzonych dużych drzew o majestatycznych koronach — lip, dębów, buków, wiązów, kasztanowców, jesionów, topoli czarnych, platanów. Monumentalnością podkreślały one rangę traktu komunikacyjnego, tworzyły osie widokowe i kompozycyjne zespołów pałacowo-ogrodowych oraz dawały cień. Duże drzewa wymagały przestrzeni, aby rozwinąć system korzeniowy oraz utworzyć stabilną strukturę korony. Obecnie przestrzeń staje się jednak cenna lub istnieją różne ograniczenia techniczne, stąd coraz częściej poszukuje się drzew, które zajmują niewiele miejsca. Zarazem konieczna jest większa precyzja przy klasyfikowaniu gatunków lub odmian do poszczególnych grup użytkowych.
Więcej »
W 1974 roku Kazimierz Kulas kupił pierwsze pola w Pisarzowicach koło Brzegu w województwie opolskim. Wówczas, po zakończeniu pracy w Lasach Państwowych, postanowił spróbować sił w szkółkarstwie roślin ozdobnych. Od tej pory minęło już 30 lat i wiele się przez ten czas zmieniło. Obecnie gospodarstwo, którym zajmują się także żona Kazimiera oraz synowie Albert i Klaudiusz (fot. 1), liczy prawie 1500 ha powierzchni. Szkółka zajmuje około 50 ha, resztę przeznaczono pod produkcję rolną (zboża, ziemniaki, bydło), którą K. Kulas prowadzi równolegle z działalnością szkółkarską. Jedna piąta ze wspomnianych pięćdziesięciu hektarów to dział produkcji roślin w pojemnikach (około 1 ha — tunele foliowe), a pozostała część — materiał szkółkarski produkowany w gruncie, w tym prawie 20 ha upraw drzew alejowych.
Więcej »
W pierwszej części relacji z ubiegłorocznej, X Międzynarodowej Wystawy Roślin Ozdobnych CWIETY, która odbywa się na początku września w Moskwie (czyt. "Szkółkarstwo" 6/2003), przedstawiłam prezentacje polskich szkółkarzy na tej imprezie. Tym razem — garść informacji na temat innych zagranicznych, a także rosyjskich wystawców z naszej branży.
Więcej »
W poprzednim odcinku, zamieszczonym w numerze 1/2004, przedstawiłam nowe odmiany drzew, krzewów i bylin, wyróżnione złotymi i srebrnymi medalami ubiegłorocznych międzynarodowych targów szkółkarskich Plantarium w Boskoop (czyt. też "Szkółkarstwo" 5 oraz 6/2003). Tym razem — wybrane spośród pozostałych najlepszych, zdaniem jury, nowości.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Poniżej przedstawiamy szkodliwe organizmy, które w ubiegłym roku stanowiły problem w krajowych uprawach bylin.
Więcej »