• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 01/2004

Na wstępie chciałbym zastrzec, że w tym roku szczególnie trudno jest przewidzieć przyszłość w szkółkarstwie. Wstępujemy do Unii Europejskiej. W związku z tym należy się spodziewać nowych warunków i wyzwań, nie tylko zresztą dla szkółkarzy. Niektóre są już znane — np. podwyższenie wymagań co do jakości materiału szkółkarskiego i konieczność dostosowania się do nowych warunków rynkowych. Trzeba się liczyć jeszcze z innymi nowościami w naszym szkółkarstwie, jak przepisy celne czy fitosanitarne, w tym dotyczące dokładnego poświadczenia sposobu i miejsca produkcji drzewek oraz sadzonek.
Więcej »
Ideą ustanowienia kategorii materiału szkółkarskiego CAC była potrzeba zapewnienia zdrowego oraz dobrej jakości materiału szkółkarskiego dla produkcji owoców, która zajmuje ważne miejsce w rolnictwie Unii Europejskiej. Również potrzeba umożliwienia swobodnego przepływu materiału szkółkarskiego w obrębie Wspólnoty spowodowała konieczność ustanowienia wspólnej kategorii, której wymagania i zasady są jednakowe we wszystkich krajach.
Więcej »
Jakość drzewek śliw jest, podobnie jak u jabłoni, tym wyższa, im większe rozmiary osiągnie pień i korona drzewka. Śliwy rosną w szkółce silniej i, w porównaniu z jabłoniami, łatwiej można w szkółce otrzymać okulanty z uformowaną koroną. Czy warto zatem stosować technologię szczepienia zimowego w produkcji śliw? U jabłoni umożliwia ona uzyskanie drzewek wysokiej jakości i lepszą organizację pracy w szkółce. W przypadku śliw gorzej przyjmują się oczka, dlatego szczepienie może poprawić przyjęcia i wydajność szkółkarską. Podobnie jak u jabłoni, do szczepienia śliw wybiera się silniejsze podkładki i zużywa więcej zrazów do szczepienia niż do okulizacji. Śliwy szczepi się natomiast nieznacznie trudniej niż jabłonie.
Więcej »
Do mirabelek zaliczane są śliwy wywodzące się z podgatunku lubaszka. Niesłusznie łączy się je z ałyczą, która stanowi odrębny gatunek i ma owoce o miąższu mocno zrośniętym z pestką. Najczęściej spotykane w sadach odmiany to 'Mirabelka z Nancy' i 'Mirabelka Flotowa'. W ostatnich latach obserwuje się ponowny wzrost popularności owoców tego typu śliw, które cenią sobie np. niemieccy klienci i chętnie płacą za nie więcej niż za owoce śliwek w typie 'Węgierki Zwykłej'. Mirabelki mają też zastosowanie w przetwórstwie. Szersze ich rozpowszechnienie w naszych sadach będzie zależeć od stopnia zainteresowania nimi odbiorców detalicznych, hurtowych, a zwłaszcza przemysłu przetwórczego.
Więcej »
Niedługo staniemy się członkiem Unii Europejskiej, w czym wielu producentów drzewek owocowych upatruje możliwość zwiększenia dochodowości produkcji w swoich gospodarstwach. W szkółkach sadowniczych w ostatnim sezonie szczególnie dobrze sprzedawały się drzewka odmian zaszczepionych na podkładkach karłowych z wysoko wyprowadzoną koroną i kilkoma pędami bocznymi. Zauważalny jest także trend kupowania przez sadowników kilku, czasem nawet kilkunastu tysięcy drzewek jednej odmiany, podobnej jakości i na tej samej podkładce. I tutaj często zaczynają się problemy, gdyż rozdrobnienie produkcji w poszczególnych szkółkach często uniemożliwia sprostanie takim zamówieniom. Z kolei producenci drzewek winią za to sadowników — ci rzadko zamawiają drzewka z rocznym wyprzedzeniem. W trochę lepszej sytuacji są szkółkarze zrzeszeni w organizacjach, na przykład w Stowarzyszeniu Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego. Ich członkowie starają się produkować materiał podobnej jakości, co umożliwia łączenie oferty i przygotowanie dużych jednorodnych partii drzewek.
Więcej »
Głównym punktem programu ostatniego walnego zgromadzenia członków Związku Szkółkarzy Polskich, które odbyło się 24–26 listopada 2003 roku w Mrągowie, był wybór nowego prezesa. Został nim Lucjan Gursztyn (fot.), który okazał się jedynym kandydatem na to stanowisko i został wybrany jednogłośnie.
Więcej »
Zanosi się na to, że wspólna prezentacja Związku Szkółkarzy Polskich stanie się tradycją poznańskich targów Polagra-Farm (w ubiegłym roku odbyły się 9–12 października). Ekspozycja ta, już po raz drugi, zajmowała centralną część hali Horti-Logistyki, poświęconej — między innymi — materiałowi szkółkarskiemu. Zwiedzającym łatwiej było w tym roku trafić do tego pawilonu, gdyż promowała go duża maszyna — służąca na co dzień do przesadzania drzew — z napisem "Rośliny do ogrodów" (fot. 1). Reprezentacja szkółkarstwa ozdobnego w pawilonie Krajowej Wystawy Ogrodniczej była natomiast znikoma. Obecni zarówno na KWO, jak i na Horti-Logistyce, byli producenci sadowniczego materiału szkółkarskiego, którzy pokazali sporo nowości.
Więcej »
Rośliny o pstrych liściach określane są łacińskimi przydomkami argenteovariegata, aureovariegata, luteovariegata, variegata, itp., wywodzącymi się od słowa vario (urozmaicam, ozdabiam). Obecnie, według nomenklatury obowiązującej od 1959 roku, nowo opisanym odmianom nie nadaje się nazw łacińskich. Już więc same nazwy kultywarów, które przedstawiam, wskazują, że większość to odmiany dość stare. Nadal jednak rzadko się je spotyka, a niektóre należą do unikatów dendrologicznych — np. Aralia elata 'Variegata' czy Zelkova serrata 'Variegata'.
Więcej »
Szkółka Zbyszka Wybickiego (fot. 1) z Poznania działa w obecnej lokalizacji od 2001 roku. Wcześniejsze 10-hektarowe gospodarstwo w podpoznańskich Krzesinach musiało ustąpić miejsca nowo budowanej autostradzie. Istniało od 1979 roku — od czasu, gdy właściciel z żoną Marią stworzył je od podstaw. Okupione stratami i stresem przenosiny zaowocowały jednak powstaniem gospodarstwa, w którym zastosowano wiele najnowocześniejszych rozwiązań.
Więcej »
ROŚLINY OZDOBNE

CHOINY

W pierwszej części artykułu ("Szkółkarstwo" 6/2004) Autor scharakteryzował choinę kanadyjską i jej odmiany, a także ogólnie opisał rodzaj Tsuga (red.).

Więcej »
Ubiegłoroczne międzynarodowe targi szkółkarskie Plantarium, które odbyły się w sierpniu w Boskoop (czyt. "Szkółkarstwo" 5 i 6/03), jak zwykle, były dobrą promocją nowych odmian drzew i krzewów ozdobnych oraz bylin. Tradycyjnie jury, złożone z holenderskich specjalistów, wybierało najlepsze nowości spośród tych wcześniej zgłoszonych organizatorom targów (głównie przez szkółkarzy z Holandii, ale także z Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii) i zakwalifikowanych do konkursu. Za godne uwagi uznano — wyróżniając medalami — 28 spośród 61 kandydatek, przy czym jurorzy podkreślali, że wiele z nich okazało się naprawdę wartościowe. I tym razem bardzo mało proponowano odmian roślin iglastych, a nagrodzona ("brązem") była tylko jedna. Poniżej przedstawiam wybrane medalistki Plantarium '03.
Więcej »
W poprzednim numerze ("Szkółkarstwo" 6/2003) przedstawiłam ogólne refleksje na temat wystawy "Zieleń to Życie '03", a także wybrane środki produkcji, w tym uhonorowany "Zielonym Laurem".
Więcej »
W poprzednich odcinkach ("Szkółkarstwo" 4 i 5/2003) przedstawiono ogólną charakterystykę auksyn oraz najczęstsze metody ich stosowania. Poniżej Autorzy opisują mniej znane sposoby przeprowadzania tego zabiegu — red.
Więcej »
Więcej »
Do niedawna za jedną z najrzadziej opanowywanych przez choroby i szkodniki roślin uprawianych w szkółkach — w gruncie czy w pojemnikach — uważano mikrobiotę syberyjską (Microbiota decussata). Przy zmiennej i często bardzo wilgotnej pogodzie w poprzednich latach stwierdzono jednak w niektórych szkółkach chore rośliny tego gatunku.
Więcej »
Opieńka (Armillaria spp.) jest pasożytem drzew większości gatunków. W naturalnych warunkach występuje w jasnych zagajnikach, w pobliżu starych szpalerów drzew czy też na obrzeżach lasów nie powodując większych szkód. Grzyb ten staje się natomiast bardzo groźny, gdy pojawi się na roślinach uprawianych w szkółce lub w ogrodach. Do gleby lub podłoża można go wprowadzić z korą pochodzącą z chorych drzew, używaną do ściółkowania lub jako składnik podłoży.
Więcej »
Świerk kłujący formy sinej (Picea pungens f. glauca), tzw. srebrzysty, może być uszkadzany przez gąsienice kilku gatunków zwójek. Najczęściej są to wydrążka świerkóweczka (Epinotia tedella) i zwójka świerkóweczka karłowata (Epinotia nanana), o których pisałem już w "Szkółkarstwie" 3/93. Przed kilkoma laty na świerku tym pojawiły się dwa nowe gatunki — Cymolomia hartigiana i Pseudohermenias abietana — które również zaczęły powodować uszkodzenia. Ponieważ nie mają polskich nazw zwyczajowych, proponuje się je nazwać — odpowiednio — wydrążka igłóweczka i wydrążka jodłóweczka. Objawy żerowania, zwłaszcza młodych gąsienic, wielu gatunków zwójek na P. pungens f. glauca są bardzo podobne, dlatego łatwo popełnić pomyłkę przy identyfikacji szkodnika, a co się z tym wiąże — przy wyborze odpowiedniej metody i terminu zwalczania.
Więcej »
Więcej »