• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 06/2003

Powszechnie jako podkładek dla moreli szkółkarze używają siewek ałyczy, która jest dobrze przystosowana do naszych warunków klimatycznych i glebowych. Ma jednak wady, jedną z nich jest niezgodność fizjologiczna ze szczepionymi na niej odmianami. Efektem słabego zrośnięcia podkładki z odmianą jest wyłamywanie się drzew w szkółce i sadzie, gdzie wyglądają, jakby były wycięte piłą (fot. 1, 2). Zastąpić ałyczę jako podkładkę mogą siewki moreli, co pozwala uniknąć wspomnianych problemów.
Więcej »

DEREŃ JADALNY

Krzew ten znajduje się w grupie gatunków sadowniczych o prozdrowotnych właściwościach, do której należą również bez czarny, jagoda kamczacka, jarząb domowy czy rokitnik. Owoce tych rzadko u nas uprawianych roślin mają wysokie zawartości substancji biologicznie czynnych (witamin, antyoksydantów, biostymulatorów). Gatunki te są zarazem dekoracyjne. Nadają się więc do przydomowych ogrodów lub na tereny zieleni, gdzie pełnią funkcje typowo ozdobne. Sadownicy w Europie Zachodniej coraz częściej zakładają plantacje z tych wartościowych roślin, a szkółkarze rozszerzają ofertę produkowanych gatunków.
Więcej »
Remigiusz Grzywa rozpoczął działalność szkółkarską 25 lat temu w Opolu Lubelskim produkując około tysiąca drzewek owocowych rocznie. Wysoka opłacalność produkcji przez kolejne lata pozwoliła na rozwój gospodarstwa — obecnie produkuje się tam mniej więcej 150 000 drzewek na rok. W ostatnich latach niskie ceny za drzewka sprawiły, że w gospodarstwie rozwija się nowe kierunki, dające dodatkowe dochody. Jak przyznaje właściciel, jest to produkcja starych odmian jabłoni i mało znanych gatunków sadowniczych. Materiał ten znajduje wielu nabywców, na razie głównie działkowców.
Więcej »
Więcej »
Produkcja bylin w Polsce rozwija się szybko, dzięki spopularyzowaniu się pojemnikowej uprawy tych roślin, powiększaniu się sieci specjalistycznych punktów sprzedaży detalicznej (centra ogrodowe), rozszerzającemu się rynkowi wewnętrznemu i pojawiającym się możliwościom eksportu. Ze wszystkimi tymi zjawiskami idą w parze zmiany w asortymencie gatunków i odmian produkowanych roślin.
Więcej »
Józef Puzoń z żoną Renatą prowadzą gospodarstwo szkółkarskie w miejscowości Ustroń-Nierodzim u podnóży Beskidu Śląskiego (najbardziej znany szczyt to widoczna ze szkółki Czantoria). Produkują drzewa i krzewy ozdobne, liściaste oraz iglaste. Część materiału uprawia się w pojemnikach, większość areału zajmują jednak gruntowe drzewa alejowe i parkowe, które powoli stają się specjalnością szkółki. Powoli, gdyż w naszym kraju popyt na nie wciąż jest niewielki.
Więcej »
Więcej »
Ostatnio w kolejnych krajach Europy daje się odczuć skutki kryzysu gospodarczego, które dotykają także szkółkarskiej branży (odwołano, na przykład, tegoroczną niemiecką Olbę). Tym większym sukcesem są udane imprezy targowe, zwłaszcza jeśli urządza się je w naszym kraju. Jedenasta już, międzynarodowa wystawa "Zieleń to Życie", która odbyła się 29–31 sierpnia w Warszawie, była największa pod względem powierzchni, a także liczby zwiedzających (fot. 1). Choć organizatorom — Związkowi Szkółkarzy Polskich i Agencji Promocji Zieleni — nie chodzi o bicie rekordów, to jednak dane te świadczą o rosnącej popularności imprezy i pomagają w jej promowaniu.
Więcej »
Odbywające się od 2000 r. jesienią Dni Otwarte czterech szkółek w Pisarzowicach oraz Dankowicach koło Bielska Białej, pod nazwą "Babie lato w ogrodzie" stały się już jedną
z lokalnych atrakcji. W tym roku w dniach 12–14 października gospodarstwa Eugeniusza Pudełka, Antoniego Pudełko, Krzysztofa Kubiczka oraz Macieja Milczyńskiego odwiedziło kilka tysięcy osób. Nie tylko z najbliższej okolicy, ale przynajmniej z 4 województw: śląs-kiego, małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Działkowców oraz hobbistów — oni głównie przyjeżdżają na Dni Otwarte — nie zraziła nawet deszczowa pogoda 12 października. Tym bardziej że zmarznięci mogli skorzystać z kawiarenki przy centrum ogrodniczym E. Pudełka, gdzie serwowano gorące napoje i dania oraz desery.
Więcej »
Brak możliwości prowadzenia prawidłowych płodozmianów zmusza wielu szkółkarzy do zakładania szkółek na tym samym terenie, wkrótce po usunięciu poprzednich nasadzeń tego samego gatunku. W rezultacie doprowadza to do choroby replantacji, zwanej inaczej zmęczeniem gleby, przez co uzyskuje się drzewka gorszej jakości. Nasilenie tej choroby obserwuje się w sadach i szkółkach prowadzonych na podkładkach słabo rosnących. Choroba replantacji częściej występuje na glebach lekkich oraz na tych o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym niż na zwięzłych lub kwaśnych. Najmniej wrażliwe na uprawę bezpośrednio po sobie są grusze. Z drzew pestkowych najwrażliwsze są brzoskwinie, następnie śliwy, morele, czereśnie. Pestkowe także lepiej udają się po ziarnkowych niż odwrotnie.
Więcej »
Choiny (Tsuga sp.) to żywiczne, zimozielone drzewa osiągające wysokość 20–40 m. W zależnoś-ci od źródeł, wymienia się 10–18 gatunków, które występują w Ameryce Płn. (np. T. canadensis, T. caroliniana, T. heterophylla, T. x yeffreyi, T. mertensiana), we wschodniej części Azji (np. T. chinensis, T. yunnanensis, T. dumosa) oraz w Japonii (np. T. diversifolia, T. sieboldii). Najwyższe drzewa tworzy choina zachodnia (T. heterophylla), która na stanowiskach naturalnych, czyli na zachodnich wybrzeżach pogranicza USA i Kanady, dorasta do wysokości 70–80m. Najmniejsze rozmiary osiągają choiny różnolistna (T. diversifolia) i Siebolda (T. sieboldii) — tworzą kilkumetrowe, często wielopniowe krzewy lub drzewa.
Więcej »
Międzynarodowa wystawa "Cwiety '03", która odbyła się 4–8 września w Moskwie, była nie tylko prezentacją roślin ozdobnych z różnych stron świata, środków produkcji i akcesoriów kwiaciarskich, ale także unaoczniała kilka ważnych tendencji. Po pierwsze dowiodła, iż Rosja — gdzie wzrost gospodarczy wynosi aż 7,5% PKB — jest bardzo obiecującym rynkiem także w naszej branży. Po drugie, że tamtejsza produkcja szkółkarska ma na razie marginalne znaczenie. Po trzecie, że w konkurencji z innymi państwami — eksporterami drzew i krzewów na rynek Federacji Rosyjskiej — zajmujemy jedną z czołowych pozycji, a nasi szkółkarze są cenionymi partnerami rosyjskich handlowców, architektów krajobrazu, firm urządzających tereny zieleni, dziennikarzy.
Więcej »