• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 04/2003

Po chińsku brzoskwinia to "Tao", a płaskoowocowa — "Pantao". Niektórzy pomolodzy i systematycy uważają płaskoowocowe brzoskwinie za osobny podgatunek lub odmianę botaniczną i oznaczają jako Prunus persica var. platycarpa lub Persica platycarpa. Owoce tych brzoskwiń oprócz niezwykłego kształtu, mają słodki smak i orzechowy aromat. Produkowane są amatorsko w wielu krajach, a na niewielką skalę towarową w USA, Meksyku, Argentynie, Hiszpanii, Francji.
Więcej »
Do naszego Instytutu docierały tej wiosny wieści, że wysiane do gruntu przed ostatnią zimą nasiona niektórych gatunków drzew owocowych wschodzą słabo lub w ogóle nie kiełkują. Szkółkarze skarżyli się, że postępowali tak, jak w innych latach, a efekty były złe. Większość doniesień dotyczyła nasion 'Węgierki Wangenheima'. Można się zatem spodziewać drastycznego spadku podaży siewek tej odmiany, na które popyt z roku na rok wyraźnie rośnie. W tej sytuacji warto przypomnieć pewne niuanse dotyczące przebiegu procesu stratyfikacji, od której zaczyna się produkcja podkładek generatywnych. Wiedza o tym jest ważna, tym bardziej że prawdopodobnie jeszcze długo podkładki generatywne u gatunków pestkowych nie ustąpią podkładkom wegetatywnym.
Więcej »
W Polsce śliwy uprawia się prawie wyłącznie na podkładkach generatywnych — siewkach ałyczy i 'Węgierki Wangenheima'. Ałycza, ze względu na zbyt silny wzrost oraz słabe plonowanie zaszczepionych na niej odmian, traci obecnie znaczenie. Z kolei 'Węgierka Wangenheima' — mimo swoich zalet (słaby wzrost i wysoka plenność drzew) — jest bardzo wrażliwa na szarkę. Stąd istnieje potrzeba selekcjonowania innych, lepszych podkładek dla intensywnych sadów śliwowych. Wynikiem takich poszukiwań i badań prowadzonych w Sadowniczej Stacji Doświadczalnej krakowskiej AR w Garlicy Murowanej jest podkładka 'Garla'. Ten wyselekcjonowany typ dzikiej śliwy, który występuje na Pogórzu Karpackim, wstępnie przedstawiłem w "Szkółkarstwie" 4/99.
Więcej »
Zimowa odmiana jabłoni 'Ligol' jest dobrze znana sadownikom i konsumentom. Jej udział w ogólnej liczbie drzew w sadach ostatnio stale wzrasta. Wynika to z jej zalet, którymi są: wczesne wejście w okres owocowania, wytrzymałość na mróz, średnia wrażliwość na parcha jabłoni i mała na mączniaka jabłoni oraz wysoka plenność, okazałe i atrakcyjne owoce o dużej przydatności do przechowywania i uzyskiwane za nie wysokie ceny. Odmiana ta wymaga przerzedzania zawiązków i cięcia letniego, poprawiającego wybarwienie owoców, jednakże jej uprawa nie powinna sprawiać sadownikom większej trudności.
Więcej »
Coraz częściej hiszpańscy i włoscy plantatorzy kupują sadzonki truskawek w Polsce. Sadzonki wykopywane, produkowane w naszej szerokości geograficznej, uzyskuje się od tygodnia do dwóch wcześniej niż w Europie Południowej. Rośliny wykopane z matecznika służą najczęściej bezpośrednio do zakładania plantacji pod osłonami. Po 8 tygodniach od posadzenia zbiera się z nich pierwsze owoce. Jednym z przedsiębiorstw produkujących takie sadzonki jest działająca od 2000 roku firma Planasa Polska z siedzibą w Trzemesznie k. Gniezna, z większościowym kapitałem hiszpańsko-francuskim. Jej dyrektorem w Polsce jest Roman Skalski (fot. 1), który uważa, że rośnie zapotrzebowanie na polskie sadzonki truskawek. Plantacje, na których produkuje się sadzonki na eksport, zajmują około 70 hektarów, a liczba "kopanych" sadzonek truskawek sprzedanych za granicę w ubiegłym roku przekroczyła 20mln sztuk.
Więcej »
Najbardziej dekoracyjne są typy świerka kłującego (Picea pungens) o igłach wybarwionych na niebiesko lub srebrno. Dawniej drzewa te rozmnażano przez szczepienie. Ostatnio częściej praktykuje się jednak siew nasion, a później selekcjonuje siewki wybierając okazy ładnie wybarwione. Takie rośliny rosną szybciej niż okazy szczepione i od początku mają regularny, stożkowy pokrój. Świerki szczepione wymagają natomiast w pierwszych latach palikowania, a ładne i kształtne egzemplarze uzyskuje się często dopiero po wielu latach uprawy.
Więcej »
Skojarzenie ekologii ze szkółkarstwem może mieć dwa oblicza. Pierwsze, na pozór bardziej oczywiste, dotyczy drzew i krzewów, które same w sobie są "ekologiczne". Drugie, choć wydaje się odleglejsze, nabiera coraz większego znaczenia, a przywodzi na myśl przyjazny środowisku sposób produkowania tych roślin. Wprawdzie szkółkarstwo jest dziedziną ogrodnictwa, która stosunkowo mało szkodzi naturze, ale i ono podlega na Zachodzie obostrzeniom wymuszającym zmiany technologii produkcji.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Dobór podłoża warunkuje powodzenie produkcji szkółkarskiej w pojemnikach. Nawet najbardziej żyzna i strukturalna gleba, zapewniająca prawidłowy rozwój drzew, krzewów i bylin w uprawie polowej, da bardzo mizerne efekty w uprawie pojemnikowej tych samych roślin. Wynika to z zupełnie różnego układu czynników kształtujących środowisko, w którym rozwija się system korzeniowy roślin w jednym i drugim przypadku.
Więcej »
Część produktów wykorzystywanych jako składniki podłoży do pojemnikowej produkcji szkółkarskiej ma pochodzenie naturalne, reszta została wytworzona przez człowieka. Najważniejszy był, jest i długo jeszcze pozostanie torf. W ostatnich kilkudziesięciu latach dołączyło do niego kilka innych materiałów, które obecnie stanowią podstawę gotowych mieszanek oferowanych dla szkółkarzy. Poniżej przedstawione są produkty obecnie wykorzystywane na świecie, w kolejności ich znaczenia.
Więcej »
Podczas sporządzania podłoży, będących mieszanką różnych składników (fot. 1), najważniejsze jest uzyskanie jednorodności gotowego produktu. Dotyczy to także rozprowadzenia w substracie dodatków, zwłaszcza nawozów. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną nierównomiernego rozwoju i odmiennej jakości materiału szkółkarskiego, ponieważ stosunki powietrzno-wodne oraz dostępność składników pokarmowych będą różne w poszczególnych pojemnikach tej samej partii roślin.
Więcej »
Więcej »
Pojemniki lub doniczki do uprawy materiału szkółkarskiego mają zapewniać roślinom korzystne warunki rozwoju, być łatwe do przenoszenia i przestawiania oraz odznaczać się dobrą trwałością. Ich rozmiar powinien być dopasowany do wielkości sadzonych roślin, zaś kształt — do rodzaju systemu korzeniowego. Według doświadczeń, bryła korzeniowa najlepiej rozwija się w naczyniach zbliżonych kształtem do kuli, ale są one niepraktyczne. Pojemniki szkółkarskie przeznaczone do produkcji na zagonach polowych muszą być wytrzymałe na mróz i wysoką temperaturę.
Więcej »
Krajowe szkółki leśne wykorzystują szczepienie grzybami mikoryzowymi na dużą skalę w kontenerowej produkcji drzew. W tej dziedzinie Polska wraz z Francją należą do europejskiej czołówki. Obecnie Lasy Państwowe korzystają z dwóch biopreparatów — francuskiego (technologia jego produkcji oraz stosowania jest chroniona patentem) i polskiego. Autorem krajowej technologii mikoryzacji jest prof. dr hab. Stefan Kowalski z Akademii Rolniczej w Krakowie, który udzielił nam kilku informacji na temat sposobów wykorzystania mikoryzy w praktyce.
Więcej »
Przed 10 laty w Holandii i Niemczech, a rok później w USA (w stanie Kalifornia) stwierdzono na różanecznikach nowy gatunek z rodzaju Phytophthora. Potrzeba było 8 lat, aby oznaczyć go jako P. ramorum.
Więcej »
Rozmowa z prezesem Związku Szkółkarzy Polskich Lucjanem Kurowskim
Więcej »
W pierwszej części artykułu, który zamieściliśmy w poprzednim numerze "Szkółkarstwa" Autor przedstawił następujące gatunki: Aralia elata, Decaisnea fargesii, Ruonymus macropterus, Heptacodium miconioides, Kalopanax septemlobus (red.).
Więcej »
Więcej »
Są jedną z najważniejszych grup regulatorów wzrostu roślin. W rozmaity sposób wpływają na zachodzące w tkankach procesy fizjologiczne. Do procesów stymulowanych przez auksyny należą, oprócz inicjacji powstawania korzeni przybyszowych (substancje te hamują dalszy wzrost już wytworzonych korzeni), m.in. wzrost i podziały komórkowe. Auksyny biorą także udział w hamowaniu wyrastania pąków kątowych oraz fototropizmie i innych procesach zachodzących u roślin.
Więcej »
Wprowadzanie zmian technicznych w gospodarstwie zależy, między innymi, od kapitału posiadanego przez właściciela, dostępności i kosztów siły roboczej oraz specjalizacji. Największy wpływ na poziom inwestycji w szkółce ma jednak wielkość gospodarstwa.
Więcej »
Stanisław Zymon zamiłowanie do ogrodnictwa wyniósł z domu (rodzice prowadzili gospodarstwo) i rozbudzał swoje zainteresowania podczas studiów na poznańskiej AR. Po raz pierwszy zafascynowały go magnolie, kiedy oglądał te rośliny przy zamku w Kórniku. Wtedy postanowił, że chciałby się nimi zajmować w przyszłości zawodowo. Od kilkudziesięciu roślin rozmnożonych przez niego w 1977 r. zaczęła się w Tłokini Wielkiej k. Kalisza historia szkółki krzewów ozdobnych, która spopularyzowała magnolie w naszym kraju, wprowadziła na rynek wiele ich odmian i może się poszczycić jedną z największych kolekcji tych roślin w Polsce.
Więcej »
Na świecie w wielu laboratoriach naukowych, pod wpływem presji wywieranej przez konsumentów, prowadzone są prace nad tzw. integrowaną ochroną roślin. Chodzi o to, aby poprzez stworzenie optymalnych warunków uprawy, prawidłowe nawożenie roślin, dobór gatunków i odmian odpornych lub o małej wrażliwości na choroby czy szkodniki, ograniczyć do minimum stosowanie środków ochrony lub używać tylko tych o niewielkiej szkodliwości. Jest to możliwe również w szkółkarstwie ozdobnym, gdzie jednym z najważniejszych kryteriów oceny jest wysoka jakość produktu. W wielu gospodarstwach, aby zintegrować metody produkcji, trzeba jednak dokonać istotnych zmian.
Więcej »
Więcej »