• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 03/2003

W bieżącym sezonie jedną z odmian jabłoni, której owoce na krajowych rynkach hurtowych uzyskiwały wysokie ceny, był 'Boskoop'. Coraz większym zainteresowaniem sadowników cieszy się również 'Elise' — bardzo plenna o doskonałych właściwościach przechowalniczych oraz 'Rubinola' — odporna na parcha jabłoni, mająca smaczne piękne czerwone owoce. Odmiany te mają jedną wadę — ich drzewka trudno się rozgałęziają w szkółce. Wszystkie bez dodatkowych zabiegów stymulujących ten proces nie wykształcają bocznych rozgałęzień.
Więcej »
W poprzednich częściach doniesień z ubiegłorocznego międzynarodowego sympozjum w Saragossie, poświeconego podkładkom roślin sadowniczych, Autor przedstawił informacje na temat podkładek dla jabłoni (cz. I, "Szkółkarstwo" 1/2002), grusz, brzoskwiń i moreli (cz. II, "Szkółkarstwo") — redakcja.
Więcej »
Grusze azjatyckie — nazywane także wschodnimi, chińskimi, a w Japonii Nashi — mają egzotyczne owoce, które wyglądem przypominają jabłko, a miąższ podobny jest do gruszkowego. Rozpowszechnione są w Japonii, Korei, a także w południowych i centralnych Chinach. W latach osiemdziesiątych XX wieku wzrosło jednak zainteresowanie tym gatunkiem w rejonach, w których nie występuje w stanie naturalnym. Przyczyną są najprawdopodobniej wysokie ceny uzyskiwane za owoce tych grusz. Założono wiele doświadczeń m.in. w Nowej Zelandii, w niektórych stanach USA oraz w Europie (we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Holandii i na Węgrzech). Obecnie uprawę gruszy azjatyckiej na skalę towarową prowadzi się już w wielu krajach — produkcja owoców tego gatunku najszybciej rośnie w Nowej Zelandii oraz w USA.
Więcej »
W Polsce przemarznięcia lub podmarznięcia w szkółkach roślin sadowniczych obserwuje się prawie każdej zimy, ale mają one najczęściej charakter lokalny. Po rozmowie ze szkółkarzami z różnych regionów naszego kraju można sądzić, iż tegoroczne uszkodzenia, zwłaszcza w kwaterach drzew pestkowych, są najsilniejsze od kilku lat. Skala strat mrozowych nie jest jeszcze dokładnie poznana, poniżej przedstawiam informacje uzyskane od szkółkarzy z kilku rejonów kraju. W tych regionach nie było okrywy śnieżnej, lub była zbyt cienka, aby dostatecznie ochronić rośliny przed mrozem.
Więcej »
Coraz częściej szkółkarze budują chłodnie, w których nie tylko przechowują zrazy i podkładki przeznaczone do szczepienia w ręku, ale także drzewka. Sadownicy bowiem coraz chętniej kupują przechowywany w ten sposób materiał. Dotyczy to zwłaszcza takich sezonów jak 2002/2003, kiedy to wiele niesprzedanych jesienią drzewek przetrzymywanych w dołownikach zostało uszkodzone lub nawet zniszczone przez silne mrozy.
Więcej »
Jork jest małym miasteczkiem w północnych Niemczech, w którym mieści się okręgowa stacja doświadczalna i doradcza dla największego w Niemczech okręgu sadowniczego Altes Land. Rejon ten znany jest z produkcji jabłek, gruszek, czereśni, śliwek, truskawek i malin. Co roku w Jorku organizowane są Północnoniemieckie Dni Sadownictwa, a w ich ramach wystawa sadownicza. Ostatnia, 55. jej edycja, która odbyła się 12–13 lutego br. zgromadziła 159 wystawców.
Więcej »
W poprzednim odcinku, opublikowanym w "Szkółkarstwie" 2/2003, Autor przedstawił ogólne wiadomości na temat szczepienia (red.).
Więcej »
Po raz pierwszy terminu mikoryza użył w 1885 roku niemiecki fitopatolog zajmujący się leśnictwem — A. B. Frank. Mikoryza (w dosłownym tłumaczeniu z greckiego — grzybokorzeń) oznacza współżycie grzybów z komórkami roślin naczyniowych. W naturze zależność taka nie jest wyjątkiem, ale raczej regułą — naukowcy oceniają bowiem, że dotyczy ona aż 95% roślin. Tak zwane mikoryzowanie podłoży w towarowej produkcji szkółkarskiej prowadzone jest natomiast na niewielką skalę.
Więcej »
Polski parlament kończy prace nad ustawą o ochronie prawnej odmian roślin*, które to przepisy wyłączono z ustawy o nasiennictwie i dostosowano do regulacji Unii Europejskiej. Ustawa o ochronie odmian ma zacząć obowiązywać w dniu uzyskania przez Polskę członkostwa w UE.
Więcej »
Postanowienia dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie zagadnień fitosanitarnych tworzą system kontroli zdrowotności roślin, który funkcjonuje tam od 1993 roku. Polega on na stosowaniu przez wszystkie kraje Piętnastki jednolitych standardów zdrowotności i jakości materiału roślinnego. Pozwala to na swobodne przemieszczanie w obrębie Wspólnego Rynku materiału roślinnego, przy zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa fitosanitarnego. Dla jego zapewnienia urzędowy nadzór w zakresie zdrowotności roślin jest ukierunkowany przede wszystkim na materiał rozmnożeniowy, który stwarza najwyższe zagrożenie przeniesienia i rozprzestrzenienia się organizmów kwarantannowych. Nadzór uwzględnia gatunki roślin uprawnych, będące żywicielami takich organizmów.
Więcej »
Zima 2002/2003, wbrew wcześniejszym prognozom, okazała się jedną z najgorszych od kilkunastu lat. Temperatura przy gruncie spadała w wielu miejscach w kraju poniżej 30oC. Często brakowało przy tym okrywy śniegowej lub była ona cienka. Okres zamarznięcia gruntu był wyjątkowo długi i nie wystąpiły okresowe dłuższe odwilże. Wszystko to spowodowało duże straty w szkółkach, jak i uszkodzenia roślin w ogrodach oraz na terenach zieleni.
Więcej »
W polskich ogrodach botanicznych i arboretach zgromadzono 45 zagranicznych gatunków i odmian olszy. Odporność tych roślin na mróz jest różna i podczas zim surowych lub z kilkoma okresami ociepleń ulegają uszkodzeniom bądź całkowicie przemarzają. Opisane poniżej olsze przedstawiam według kolejności występowania ich w uprawie w naszym kraju. Oprócz nich w Polsce można znaleźć także pojedyncze okazy, na przykład olszy cienkolistnej (A. Tenuifolia), szorstkiej (A. Hirsuta) czy sitkajskiej (A. Sinuata) oraz kilkanastu innych, egzotycznych taksonów.
Więcej »
Świerk kłujący (Picea pungens) pochodzi z górzystych regionów zachodniej części Ameryki Północnej, gdzie do dziś tworzy rozległe drzewostany. W Europie znany jest dopiero od drugiej połowy XIX wieku. Szybko jednak stał się popularny, ze względu na ładny pokrój i srebrzystą barwę igieł. Wykorzystywany jest jako krzew lub drzewo ogrodowe oraz przeznaczany na choinki.
Więcej »
Zima 2002/2003, wbrew wcześniejszym prognozom, okazała się jedną z najgorszych od kilkunastu lat. Temperatura przy gruncie spadała w wielu miejscach w kraju poniżej –30oC. Często brakowało przy tym okrywy śniegowej lub była ona cienka. Okres zamarznięcia gruntu był wyjątkowo długi i nie wystąpiły okresowe dłuższe odwilże. Wszystko to spowodowało duże straty w szkółkach, a także uszkodzenia roślin w ogrodach oraz na terenach zieleni.
Więcej »
Chiny są trzecim najbogatszym florystycznie państwem świata posiadając 12% zasobów roślinnych naszej planety. Szacuje się, że występuje tam około 30 000 gatunków roślin naczyniowych, należących do prawie 3200 rodzajów i ponad 350 rodzin. Wynika to m.in. ze zróżnicowanej topografii, zmienności klimatycznej (wewnątrz jednego kraju istnieją trzy strefy klimatyczne — od tropikalnej, poprzez subtropikalną do umiarkowanej) i, częściowo, z geologicznej genezy kraju. Daje to, w efekcie, mozaikę różnych ekosystemów nieistniejącą w żadnym innym państwie, a zaowocowało powstaniem 220 rodzajów endemicznych. Zachodni świat zaczął odkrywać bogactwo tej flory dopiero w XIX wieku, a eksploracja trwa do dziś. Od lat 70. i 80. XX wieku botanicy chińscy bliżej współpracują z naukowcami z Europy i Ameryki, co zaprocentowało licznymi ekspedycjami "łowców roślin", wzbogacających zachodnie kolekcje o rzadkie i interesujące gatunki. Zwłaszcza ostatnio wzrosło zainteresowanie florą tego kraju, która obfituje w bardzo wartościowe gatunki nadające się do celów dekoracyjnych. Wiele z nich jest przy tym odporne na mróz, a mimo to się nie upowszechniły i rosną w zaledwie paru europejskich kolekcjach. W Polsce introdukcją i uprawą nowych gatunków dalekowschodnich zajmuje się od wielu lat nasze arboretum.
Więcej »