• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 02/2003

Spotkanie szkoleniowe dla członków Stowarzyszenie Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego odbywało się 17–18 lutego w Kazimierzu Dolnym k. Puław. Przybyli na nie prawie wszyscy członkowie organizacji. Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła w większości technologii produkcji oraz dostosowania jakości produkowanego materiału do wymagań stawianych szkółkarzom w UE.
Więcej »
W Polsce nie ma danych dotyczących handlu zagranicznego materiałem szkółkarskim z krajami UE, ale obroty te można scharakteryzować na podstawie statystyk państw Wspólnoty. Przedstawione poniżej informacje pochodzą z roczników statystycznych Belgii, Danii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, wydanych w latach 1995 i 2000 oraz z roczników AIPH (Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ogrodników). Warto zwrócić uwagę, jak duże jest zapotrzebowanie na rośliny ozdobne w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, które same przecież wiele produkują (niemal w całości na rynki krajowe, gdyż wartość eksportu z tych krajów w porównaniu z wartością importu jest bardzo mała).
Więcej »
Maria i Wiesław Wnukowie zajmują się produkcją roślin ozdobnych od ponad 10 lat. Ich gospodarstwo zajmuje obecnie około 3,5 ha, a rocznie produkuje się w nim ponad 100 tysięcy roślin, z przewagą gatunków iglastych i wrzosowatych. Większość roślin rozmnażana jest przez sadzonki pędowe lub szczepienie, a tylko niektóre z siewu. Do tych ostatnich należą: świerk kłujący (Picea pungens), daglezja (Pseudotsuga menziesi), cypryśnik błotny (Taxodium distichum), sosna (Pinus sp.). Do niedawna rozmnażano z siewu także żywotnik zachodni (Thuja occidentalis). Spośród okazów otrzymanych w ten sposób W. Wnuk wyselekcjonował kilka typów wymienionych gatunków, interesujących ze względu na pokrój i barwę. Wiele z nich nie ma jeszcze nazw i wciąż są obserwowane. Niektóre trafiły natomiast do produkcji.
Więcej »
Żywotniki do niedawna zaliczano do jednych z najzdrowszych roślin zarówno w szkółkach, jak i w dalszej uprawie. Niestety, od pewnego czasu rośliny te chorują. W większości przypadków stwierdza się porażenie przez patogeny, choć zdarza się, że przyczyną złej kondycji krzewów są czynniki natury fizjologicznej.
Więcej »