• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 06/2000

Produkcję szkółkarską bracia Andrzej i Sławomir Dolińscy rozpoczęli w połowie lat osiemdziesiątych. Posiadają gospodarstwo o łącznej powierzchni ponad trzystu hektarów, w którego obrębie znajduje się jedna z największych szkółek sadowniczych w Polsce. Bracia zajmują się także produkcją owoców oraz rolnictwem, znają więc oczekiwania sadowników oraz wszystkie blaski i cienie pracy na roli.
Więcej »
Interesującą deserową odmianę porzeczki czarnej po raz pierwszy zobaczyłem podczas mojego pobytu w Banku Genów w Corvallis w USA (Oregon). Odmiana ta wyselekcjonowana została z populacji siewek dziko rosnącej porzeczki wonnej (Ribes odoratum) przez R. W. Crandall w Newton, w stanie Kansas, około 1888 roku. Jedenaście lat później wpisano ją na listę odmian rekomendowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Pomologiczne. 'Crandall' przez wiele lat nie zdobyła jednak dużej popularności w USA. Hedrick w 1925 roku opisując ją podał, iż ma ona owoce o grubej skórce i nieprzyjemnym smaku. Można zgodzić się częściowo z opinią, że skórka owoców jest trochę grubsza niż u innych odmian uprawnych porzeczki czarnej, lecz smak owoców oceniany jest jako bardzo dobry. 'Crandall' nie jest odmianą licencjonowaną.
Więcej »
Jednoroczne okulanty to typowy materiał szkółkarski do zakładania sadów czereśniowych. Produkcja takich drzewek niesie jednak z sobą niebezpieczeństwo przemarzania tarczek okulizacyjnych i podkładek, zwłaszcza w okresie surowych, bezśnieżnych zim.
Więcej »
Tegoroczna, ósma już, międzynarodowa wystawa "Zieleń to Życie", która odbyła się na przełomie sierpnia i września w Warszawie, była wprawdzie większa od poprzedniej, ale przypadła na czas schładzania się szkółkarskiej koniunktury w naszym kraju. Tendencji tej — będącej po części wynikiem ogólnej sytuacji gospodarczej, a po części gwałtownie rosnącej w ostatnich latach produkcji drzew i krzewów ozdobnych — można w pewnym stopniu przeciwdziałać.
Więcej »
Czterej producenci z województwa bielskiego współpracują ze sobą od mniej więcej dwóch lat. Grupowe działania w dziedzinie reklamy swoich szkółek i produktów zaczęli od wspólnego ogłoszenia w folderze przybliżającym atrakcje gminy Wilamowice, a powtórzyli w informatorze promocyjnym powiatu bielskiego. Jak sami mówią, nie ma co ukrywać przed klientami, że w tej samej okolicy nie ma innych producentów.
Więcej »
W Polsce najczęściej rozmnaża się wegetatywnie odmiany brzozy brodawkowatej (Betula pendula), zwłaszcza 'Youngii', ale także takie, jak: 'Purpurea', 'Fastigiata' czy 'Dalecarlica'. Bardzo rzadko praktykuje się sadzonkowanie lub okulizację, natomiast najpopularniejszą metodą jest szczepienie.
Więcej »
Więcej »
Olba, czyli Dni Szkółkarstwa w Rejonie Oldenburga, stały się już — po 5 latach istnienia — znaną europejską imprezą. Jednak wciąż zmieniają się szczegółowe terminy jej organizowania (choć zawsze jest to sierpień) i ciągle nie dopracowano się ostatecznej formuły Olby. Jedno natomiast jest pewne — ogólne zasady funkcjonowania tych dni są od początku takie same. Otóż najbardziej charakterystyczną cechą imprezy jest to, że — oprócz typowej ekspozycji w pawilonie wystawowym (hali Weser-Ems w Oldenburgu) — przybyszom proponuje się odwiedzenie okolicznych szkółek, które w tym czasie mają otwarte "drzwi". Ogółem w Ammerlandzie — bo tak nazywa się ten geograficzny region Niemiec — jest 450–500 szkółek, o łącznej powierzchni około 3000 ha. W tym roku można było obejrzeć 74 spośród nich, gdyż tylu wystawców liczyła Olba '2000, o dziewięciu więcej niż w 1999 roku.
Więcej »
Tematem przewodnim tegorocznych międzynarodowych targów szkółkarskich Plantarium, które — jak zwykle — odbyły się w sierpniu, w holenderskim miasteczku Boskoop, był handel elektroniczny (e-commerce). Internet, rewolucjonizując komunikowanie się ludzi i zdobywanie informacji, stał się zarazem medium, które ułatwia i potania wymianę towarową. Wprawdzie w odniesieniu do szkółkarstwa wciąż jeszcze w dziedzinie handlu raczkuje, ale z miesiąca na miesiąc przybywa na świecie, zwłaszcza za Oceanem, sprzedawców oferujących "elektroniczne" krzewy, drzewa, byliny oraz zwiększa się grono "komputerowych" nabywców takich produktów.
Więcej »
Świerk biały (Picea glauca) pochodzi z Ameryki Północnej. Jest szczególnie rozpowszechniony w Kanadzie, gdzie tworzy lasy jednogatunkowe bądź wchodzi w skład mieszanych. Drzewa osiągają przeciętnie do 20 m wysokości, mają krótkie, sztywne igły, pokryte woskowym nalotem, który nadaje im, i całemu drzewu, niebieskawy odcień. Małe szyszki (około 5 cm długości) są jasnobrązowe.
Więcej »
Naamlijst van houtige gewassen (List of Names of Woody Plants), czyli "Wykaz nazw roślin drzewiastych" to przewodnik, z którego powszechnie korzysta się w całej Europie. W grudniu tego roku ukaże się nowe, szóste już wydanie tego wykazu — podobnie, jak poprzednie, nakładem holenderskiej Szkółkarskiej Stacji Doświadczalnej w Boskoop. Autorem tej edycji jest Marco Hoffman. Dotychczasowa lista (do której wprowadzono niewielkie poprawki) została przez niego poszerzona o mniej więcej 3500 nowych pozycji. Ponieważ najważniejszym twórcą "Naamlijst" jest, współautor jej poprzedniego wydania, H. J. van de Laar (drugim był P. C. de Jong), warto przybliżyć tę postać. Tym bardziej, że w sierpniu minęła pierwsza rocznica śmierci H. J. van de Laara. (red.)
Więcej »