• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 05/2000

Długotrwałe susze w pierwszej połowie roku stanowiły duży problem we wszystkich uprawach polowych, także szkółkarskich. W najtrudniejszej sytuacji były plantacje położone na glebach płytkich i piaszczystych. W takich warunkach bez sprawnego sytemu nawadniającego trudno otrzymać materiał dobrej jakości. Alternatywą w stosunku do konwencjonalnych wieloletnich konstrukcji nawadniających są deszczownie. Takie właśnie rozwiązanie znajduje się w szkółce Piotra Kaczora (fot. 1), producenta drzewek owocowych ze Stoczka Łukowskiego, a zarazem, od ubiegłego roku, prezesa Stowarzyszenia Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego*.
Więcej »
Pierwsze prace hodowlane, mające na celu uzyskanie nowych skarlających podkładek jabłoniowych dobrze przystosowanych do warunków klimatycznych Polski, rozpoczęte zostały w skierniewickim Instytucie Sadownictwa w 1954 roku. Efektem prowadzonych prac jest uzyskanie i wprowadzenie do produkcji podkładek serii P. Pierwszymi podkładkami hodowli ISK wpisanymi do Rejestru Odmian Roślin Ogrodniczych w 1991 roku były: P 1, P 2, P 14, P 16 i P 22.
Więcej »
Wciąż rośnie w Polsce zainteresowanie produkcją borówki wysokiej. W ubiegłym roku Inspekcja Nasienna zakwalifikoWała około 280 tys. krzewów tego gatunku (o 85 tys. więcej niż w 1998 r.). Ocenia się, iż powierzchnia owocowych plantacji borówki w naszym kraju wynosi obecnie około 350 hektarów. Pod tym względem zajmujemy drugie miejsce w Europie i piąte w świecie. Pierwsze zajmują Stany Zjednoczone, gdzie plony w 1999 roku wyniosły ponad 87 tysięcy ton. Wysokie zbiory i duża powierzchnia nasadzeń w USA są wynikiem wieloletniej praktyki w uprawie oraz hodowli tego gatunku. Na początku XX wieku hodowlę nowych odmian w USA zapoczątkowali Coville i White otrzymując w 1904 r. odmianę 'Russel', a cztery lata później kolejną — 'Brooks'.
Więcej »
Od wielu lat w Katedrze Sadownictwa AR w Krakowie prowadzone są badania nad różnymi sposobami regulacji przewodzenia przez drzewa owocowe asymilatów, wody i związków mineralnych. Ograniczenie tego przewodzenia, w praktyce uzyskiwane za pomocą bardzo drastycznych zabiegów (cięcie korzeni lub nacinanie pni drzew piłą łańcuchową, aż do rdzenia), przeciwdziała bowiem nadmiernemu wzrostowi drzew i zagęszczaniu się koron, a tym samym słabemu zawiązywaniu pąków kwiatowych. Początkowo nasze badania koncentrowały się na "mikrowstawkach" powstających w wyniku przeszczepiania pierścieni kory z podkładek karłowych na pień odmiany uprawnej. Badania te nie zostały jeszcze zakończone. W trakcie przeprowadzanych eksperymentów wyłoniła się jednak jeszcze inna metoda, która dała pozytywne rezultaty — produkcja drzew o"podwójnym" pniu.
Więcej »
Tym mianem można określić leśną szkółkę kontenerową w Nędzy (województwo śląskie), należącą do nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Co roku produkuje się tutaj z nasion aż 6 mln sztuk jednorocznych drzew iglastych i liściastych w technologii, której po raz pierwszy użyto w Szwecji — tam wykorzystywano ją głównie w przypadku świerków. Szkółka powstała od podstaw w latach 1995–97, a bezpośrednią przyczyną jej założenia była chęć zaspokojenia zapotrzebowania na leśny materiał szkółkarski, niezbędny do odtworzenia lasów, zniszczonych katastrofalnym pożarem w 1992 r. Ogromne koszty inwestycji (około 15 mln zł) współfinansowały, obok Lasów Państwowych, także inne instytucje, polskie i zagraniczne, m.in. Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ekofundusz.
Więcej »
Produkcja szkółkarska w Ammerlandzie, czyli w północno-zachodniej części Niemiec, dzięki korzystnym warunkom glebowym i klimatycznym rozwija się bardzo intensywnie, zaś jej różnorodność jest zadziwiająca (czyt. też "Szkółkarstwo" 2/2000). Polacy podróżujący pomiędzy Westerstede i Bad Zwischenahn są zaskoczeni niezwykłym, nawet jak na warunki niemieckie, bogactwem roślinności w obejściach domostw tego rolniczego rejonu. Niekiedy wręcz trudno wytyczyć granicę, gdzie kończy się ogród, a zaczyna teren szkółki. Produkcja szkółkarska przenika wszystko, a normalne kwatery produkcyjne są tak "wypieszczone" i zaplanowane, aby były zarazem reklamówką firmy.
Więcej »
Obecnie w krajowych szkółkach roślin ozdobnych dominują dwa systemy nawadniania — deszczowanie oraz systemy kroplowe (dla roślin w dużych pojemnikach). O ile w przypadku dużych krzewów i drzew nawadnianie kroplowe pozostaje chyba najlepszym systemem dostarczania wody do kontenerów, o tyle przy stosowaniu mniejszych pojemników coraz częściej poszukuje się nowych rozwiązań.
Więcej »
Szkółkarstwo w Stanach Zjednoczonych wyraźnie odbiega od europejskiego, tak jak ten kraj — od Starego Kontynentu. Dla przybysza zza Oceanu uderzające są przede wszystkim imponujące rozmiary wielu szkółek i skala tamtejszej produkcji, a także sposób zarządzania przedsiębiorstwami i organizacja pracy. Różnic jest jednak znacznie więcej, choć nietrudno znaleźć również podobieństwa do tego, co oglądamy w okolicach Boskoop, Oldenburga czy Pistoi, a coraz częściej i u nas. Poniżej przedstawiam pierwszą część moich spostrzeżeń na temat amerykańskiej produkcji ozdobnych drzew, krzewów oraz bylin, będącą plonem tegorocznej wycieczki do USA członków Związku Szkółkarzy Polskich, którym towarzyszyłam.
Więcej »
Holenderska szkółka Bomencentrum Nederland zajmuje powierzchnię 62 ha. Większa część ziemi (około 34 ha) znajduje się w miejscowości Baarn. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji drzew liściastych o obwodzie pnia 14–18 cm dla potrzeb nasadzeń parkowych, alejowych i miejskich. W ofercie znajduje się 530 taksonów, z których najważniejsze są klony (67 gatunków i odmian).
Więcej »
Dwa najważniejsze rodzime gatunki brzóz — brodawkowata (Betula pendula) i omszona (B. pubescens) — są jednopienne oraz rozdzielnopłciowe. Kwiatostany męskie (kotki) tworzą się na końcach długopędów w roku poprzedzającym kwitnienie, a żeńskie na krótkopędach, poniżej ich wierzchołków, wiosną, wraz z rozwojem liści.
Więcej »
W młodych uprawach (głównie pojemnikowych) sosny, jodły i niekiedy świerka, zwykle kilka, kilkanaście tygodni po przesadzeniu siewek lub ukorzenionych sadzonek obserwuje się takie, których igły jaśnieją, następnie żółkną i brązowieją. Korzenie tych roślin są całkowicie zniszczone — ciemnobrunatne, miękkie, a przy próbie wyciągnięcia z podłoża, co udaje się bardzo łatwo, pozostaje po nich tylko walec osiowy (fot. 1).
Więcej »
Czterdzieste urodziny to dla człowieka przełom. Nie bez kozery wszak mówi się, że życie zaczyna się po czterdziestce. 40 lat w historii przedsiębiorstwa oznacza jeszcze więcej, zwłaszcza gdy jego początki łączyły się z ryzykiem i okupione zostały ogromnym wysiłkiem. Taką okrągłą rocznicę istnienia gospodarstwa świętowali 19 sierpnia w Końskowoli koło Puław Lucjan i Grzegorz Kurowscy (fot.), właściciele jednej z najbardziej dziś znanych polskich szkółek drzew oraz krzewów ozdobnych.
Więcej »
Metasekwoja chińska pochodzi z pogranicza Syczuanu i Hubei. Do 1941 roku uważano ją za gatunek wymarły, znany jedynie ze skamienielin. Pierwszych materiałów zielnikowych dostarczył w 1944 r. leśniczy Tsang Wang do Nankinu, gdzie oznaczył ją dr W. C. Cheng. Znaleziony gatunek otrzymał nazwę Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng. Dwa lata później w rejon naturalnego występowania metasekwoi wyruszyła ekspedycja naukowa, finansowana przez Amerykanów. Zebrane wtedy nasiona rozesłano do kilku ogrodów botanicznych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Do Polski pierwsze nasiona dotarły w 1948 roku z Londynu, a otrzymane z nich siewki posadzono w Krakowie, Warszawie i Kórniku. Z późniejszych partii nasion uzyskano więcej drzew, które rozprowadzono po kilku następnych krajowych ogrodach botanicznych i arboretach.
Więcej »
Więcej »