• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 03/2000

Historia podkładki 'M 9' zaczęła się pod koniec XIX wieku, kiedy to Hatton zebrał typy dzikiej jabłoni najczęściej używane w Europie Zachodniej jako podkładki. Wśród nich znalazła się 'Żółta z Metz', oznaczona przez niego jako nr IX. Był to najsłabiej rosnący wśród wybranych przezeń 24 typów. Wzrost drzew szczepionych na tej podkładce okazał się zbyt słaby, jak na owe czasy, ale Hatton zwrócił uwagę na jej pozytywne cechy, zapisując w swoim notatniku: "drzewa na numerze IX przez cały czas obserwacji obficie owocowały", "owoce z drzew na numerze IX były zwykle najlepiej wybarwione", "pomimo tego że drzewa były dużo mniejsze, to owoce niekoniecznie były gorsze niż na innych podkładkach".
Więcej »
Jesienią 1999 roku Inspekcja Nasienna oceniła 989 ha szkółkarskich upraw sadowniczych, w tym 203 ha matecznych plantacji podkładek wegetatywnych. Oceniono ponad 4,6 mln roślin matecznych i zakwalifikowano pozytywnie przeszło 23,7 mln sztuk podkładek wegetatywnych. W ubiegłym roku nastąpił dalszy rozwój produkcji tego materiału — tendencja wzrostowa utrzymuje się od około 5 lat. W 1999 r. prawie 87% stanowiły podkładki jabłoni. Wydajność mateczników wynosiła średnio pięć podkładek z jednej rośliny.
Więcej »
Z oceny dwóch skrajnych lat ostatniego pięciolecia, to jest roku 1995 i 1999, wynika, że zaszły duże zmiany w uszeregowaniu odmian śliwy pod względem wielkości produkcji drzewek (tabela).
Więcej »
W tym roku mija 5 lat od utworzenia Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego (OEMS) w Prusach, który powstał na wyodrębnionej części tamtejszego Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego. OEMS gospodaruje na 61 ha. Posiada szklarnie owadoszczelne (karkasy) o powierzchni 5000 m2, laboratoria — do wykonywania testów ELISA (wykrywania wirusów) oraz mikrorozmnażania roślin, komory fitotronowe do przeprowadzania termoterapii roślin, chłodnię do przechowywania materiału roślinnego.
Więcej »
Więcej »
ROŚLINY OZDOBNE

TAWUŁY

Rodzaj tawuła (Spiraea) obejmuje krzewy o liściach sezonowych, kwiatach drobnych, obupłciowych, zebranych w kwiatostany baldachowate lub wiechowate, najczęściej białe lub różowe. Wyróżnia się, według różnych źródeł, od 80 do 100 gatunków tych roślin, a dwa z nich — S. media i S. salicifolia — rosną dziko w Polsce.
Więcej »
Czeskie szkółkarstwo roślin ozdobnych — podobnie, jak węgierskie (o którym pisałam w poprzednim numerze) — przeżywa okres przejściowy. W następstwie przemian polityczno-gospodarczych 1990 roku przed producentami pojawiła się szansa gospodarowania "na swoim". Ci, którzy podjęli to wyzwanie, do dziś ponoszą koszty prywatyzacji lub małymi krokami rozwijają własną działalność, rozpoczynaną prawie od zera. Zanim nasi południowi sąsiedzi w pełni staną na nogach, upłynie jeszcze trochę czasu. Czechom sprzyja jednak cieplejszy niż w Polsce klimat. W ich kraju nie brakuje ponadto, "odziedziczonego" po poprzedniej epoce i w dalszym ciągu produkowanego, dużego materiału. Spostrzeżenia opisane w tym artykule są plonem ubiegłorocznej wycieczki szkoleniowej Związku Szkółkarzy Polskich, w której uczestniczyłam.
Więcej »
Więcej »
W "Szkółkarstwie" 1/2000 Autor przedstawił przegląd gatunków i odmian krzewów z rodziny Hamamelidace. Tym razem podaje informacje szczególnie ważne dla producentów (red.).
Więcej »
IPM, czyli Międzynarodowe Targi Roślin Ozdobnych, które na początku roku odbywają się w niemieckim mieście Essen, należą do najbardziej udanych w naszej branży. Choć mają bardzo szeroką formułę (są przeznaczone dla producentów, architektów krajobrazu, bukieciarzy, sprzedawców, nauczycieli, itd.), satysfakcjonują szkółkarzy. Oferta jest bowiem różnorodna – m.in. wystawcy przedstawiają dużo maszyn i innego sprzętu. Co więcej, przyjeżdżają oni z całego świata.
Więcej »
Drzewem roku 1999 był w "Szkółkarstwie" wiąz. W kolejnych ubiegłorocznych numerach przedstawiliśmy zalety i wady tego drzewa, zastosowanie oraz rozmnażanie. Dla uzupełnienia tych wiadomości prezentujemy szkodniki wiązów i zachęcamy też do lektury artykułu na stronie 41 (red.).
Więcej »
Od redakcji: Niniejszy artykuł nawiązuje do informacji zamieszczonych w tekście "Drzewo roku 1999 — wiąz, część II" ("Szkółkarstwo" 2/99), które dotyczyły przyczyn zamierania tego drzewa.
Więcej »