• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 02/2000

'P 22' jest wyhodowaną w Polsce podkładką dla jabłoni, otrzymaną ze skrzyżowania 'Antonówki' z 'M 9'. Odznacza się słabą siłą wzrostu, pod tym względem klasyfikuje się ją pomiędzy 'M 9' a 'M 27', przy czym jest od nich znacznie odporniejsza na mróz. Ta ostatnia cecha czyni ją szczególnie przydatną do warunków dosyć surowego klimatu Europy Środkowowschodniej.
Więcej »
Zalecenia dotyczące nawożenia szkółek opierają się na badaniach prowadzonych jeszcze w latach siedemdziesiątych. Od tego czasu zmieniły się wymagania jakościowe co do materiału szkółkarskiego. Poza tym pojawiły się nowe odmiany oraz technologie produkcji drzewek, co nie pozostało bez wpływu na potrzeby pokarmowe jabłoni.
Więcej »
W pierwszej części autor opisał typy czereśni ptasiej i antypki rozmnażane generatywnie oraz wegetatywnie. W tej znajdują się opisy mieszańców międzygatunkowych z rodzaju Prunus — red.
Więcej »
Na tegorocznej, urządzonej 21 i 22 lutego w Rytrze, konferencji szkoleniowej Stowarzyszenia Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego mówiono m.in. o kierunkach rozwoju produkcji sadowniczej oraz ochronie prawnej odmian.
Więcej »
Wciąż jeszcze, stosownie do przepisów ustawy z 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), produkcja w zakresie rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa jest zwolniona od podatku VAT. W czerwcu ubiegłego roku został jednak wniesiony do Sejmu RP projekt rządowy, który zawierał przepisy wdrażające pierwszy etap opodatkowania VAT-em tych działów.
Więcej »
W Polsce brzoza, kojarzona zwykle z brzozą brodawkowatą, uważana jest często za najpiękniejsze drzewo rodzime. O jej oryginalnej, białej barwie kory, a poprawniej martwicy korkowej*, decyduje trójterpen betulinol (w korze znajduje się także m.in. glukozyd betulina). Charakterystyczne dla niektórych gatunków brzóz blaszkowate złuszczanie się zewnętrznych warstw kory możliwe jest dzięki naprzemiennemu ułożeniu grubo- i cienkościennych warstw korka.
Więcej »
Węgierskie szkółkarstwo roślin ozdobnych przeszło w ciągu ostatnich lat znaczne przeobrażenia będące wynikiem przemian gospodarczych. Doszło do prywatyzacji zakładów produkujących drzewa i krzewy, powstały nowe punkty sprzedaży, ożywiono wymianę handlową z Zachodem. Jednocześnie wiele jest jeszcze do zrobienia.
Więcej »
Okolice Oldenburga leżącego w Ammerlandzie to obecnie wiodący pod względem dynamiki rozwoju szkółkarski region w Niemczech. Znajduje się tam około 350 gospodarstw produkujących drzewa i krzewy oraz byliny. Uprawy te zajmują ponad 2700 ha, czyli 10% ogólnej powierzchni niemieckich szkółek roślin ozdobnych.
Więcej »
Wśród licznych gatunków z rodzaju Ribes, obejmującego porzeczki oraz agresty, znane są i takie, które mogą być wykorzystywane jako rośliny ozdobne. Jednym z nich jest porzeczka krwista (Ribes sanguineum) oraz odmiany wywodzące się od niej. Odmiany ozdobne tej porzeczki są godne polecenia do nasadzeń w osiedlach mieszkaniowych, na działkach i w ogrodach przydomowych.
Więcej »
Problemy te dotyczą szkółek roślin ozdobnych i upraw amatorskich. Obserwacje prowadzone w szkółkach oraz listy i telefony od nabywców bylin wskazują, że zamieranie tych roślin po zimie jest częste, a w następstwie dochodzi do rozprzestrzeniania się chorób w nasadzeniach. Straty mogą sięgać około 15%.
Więcej »
Więcej »