• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 01/2000

Agrest, a także porzeczki, często szczepi się na podkładkach w celu uzyskania form piennych, które chętnie są sadzone na działkach i w ogrodach przydomowych. Jako podkładkę najczęściej wykorzystuje się porzeczkę złotą (Ribes aureum) — klony, które wytwarzają długie i proste pędy. Do szczepienia używa się także jednorocznych, silnych pędów porzeczkoagrestu, np. odmiany 'Josta'. Obie te podkładki są wytrzymałe na mróz, łatwo się rozmnażają (przez sadzonki, odkłady), a także dobrze się zrastają z odmianami agrestu.
Więcej »
Na początku lat dziewięćdziesiątych polscy sadownicy, po wizytach u producentów owoców w zachodniej Europie, zaczęli poszukiwać jabłoni z koronką usytuowaną na wysokości co najmniej 50 cm. Po kilku latach okazało się, że jeszcze wartościowsze są drzewka, które mają 60–70-centymetrowy pień. Ostatnio coraz częściej sadownicy sugerują, że jabłonie powinny mieć rozgałęzienia jeszcze wyżej, na wysokości około 80 cm, a w przypadku 'Jonagolda' i jego sportów — nawet 90–100 cm nad ziemią.
Więcej »
Wciąż najpopularniejszą podkładką na świecie, stosowaną do produkcji czereśni, jest czereśnia ptasia. Drzewa na niej szczepione rosną silnie, późno wchodzą w okres owocowania (fot.) i są uważane za mało plenne. Podkładka ta w porównaniu do antypki opóźnia dojrzewanie owoców o kilka dni.
Więcej »
Od kilku lat na zachodzie Europy coraz częściej mateczniki truskawek prowadzi się bezglebowo, a uzyskane z nich sadzonki ukorzenia w różnego rodzaju pojemnikach.
Więcej »
Informacje na temat planowanych zmian w przepisach fiskalnych — zakładających od lipca br. wprowadzenie zryczałtowanego, 3-procentowego podatku VAT w rolnictwie i leśnictwie — wywołały najwięcej emocji podczas ostatniego zjazdu Związku Szkółkarzy Polskich. Zjazd odbył się w Poznaniu, 29 i 30 listopada 1999 roku, czyli tuż po znowelizowaniu ustawy o podatku od towarów i usług (uchwalonej 20.11.99.), w której jeszcze nie wprowadzono zmian dotyczących rolnictwa.
Więcej »
Do rodziny tej należą m.in. leszczynowiec (Corylopsis), fotergilla (Fothergilla), oczar (Hamamelis), które mają duże znaczenie jako rośliny ozdobne. Na uwagę zasługują piękne kwiaty tych krzewów, zdrowe ulistnienie, ładnie przebarwiające się jesienią, a także to, że są łatwe w uprawie.
Więcej »
W sezonie jesiennym zorganizowano aż dwie konferencje poświęcone szkółkarstwu roślin ozdobnych. Pierwsze spotkanie odbyło się, jeszcze w letniej aurze, w Krakowie (16–17 września), a drugie — już w scenerii zimowej — w Skierniewicach (18–19 listopada). Obie konferencje gościły wykładowców z zagranicy, co może świadczyć o tym, że coraz trudniej własnymi siłami zaspokoić głód wiedzy panujący w naszej, bardzo dynamicznie rozwijającej się branży.
Więcej »
Dla niektórych Plantarium jest synonimem nowości — nic dziwnego, impreza ta (ogólnie pisałam o niej w "Szkółkarstwie" 4/99) stała się swoistym festiwalem nowych kreacji roślinnych, jakie pojawiają się w szkółkarskiej branży. Choć nie są to wszystkie wprowadzane w danym roku na europejski rynek odmiany drzew i krzewów oraz bylin, to z pewnością Plantarium gromadzi ich najwięcej. Inne targi pozostają pod tym względem wyraźnie z tyłu.
Więcej »
Miasteczko Zundert nie należy do turystycznych atrakcji Holandii i nawet na mapie niełatwo je znaleźć. Jednak już od dziewięciu lat, na trzy październikowe dni, zamienia się ono w ważne szkółkarskie centrum. Powodem tego jest wystawa Groot Groen. W ubiegłym roku (od 6 do 8 października) odwiedziło ją prawie 8 tysięcy osób z wielu zakątków Europy, w tym ponad 6,5 tys. profesjonalistów — przedstawicieli firm zajmujących się projektowaniem ogrodów, pracowników zarządów zieleni miejskiej, szkółkarzy oraz handlowców z centrów ogrodniczych i sklepów z artykułami dla domu i ogrodu. Podobnie jak poprzednio, większość zwiedzających przyjechała z Holandii, Belgii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, ale pojawili się także goście z Europy Wschodniej, Skandynawii, Austrii oraz Hiszpanii.
Więcej »
W roku 1987, po "zimie stulecia", na odroście podkładki (przypuszczalnie siewki Magnolia kobus) u jednej z magnolii Soulange'a rosnących w Ogrodzie Botanicznym CZRB-PAN, zauważyłem różowe kwiaty. Zjawisko to było czymś bardzo niezwykłym — różowe kwiaty u siewki M. kobus, a przy tym jedyna magnolia, która zakwitła w tamtym roku w Ogrodzie Botanicznym PAN. Inne krzewy tego rodzaju zmarzły wówczas do powierzchni okrywy śnieżnej lub miały przemarznięte pąki kwiatowe na skutek spadków temperatury poniżej –30oC. Wyróżniający się krzew został rozmnożony przez sadzonki.
Więcej »
Podczas pierwszego walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych — organizacji, o której powstaniu informowaliśmy w "Szkółkarstwie" 4/99 — jego członkowie uznali za jedno z najważniejszych zadań konieczność promowania roślin ozdobnych i owocowych w Polsce. We współpracy ze szkółkarzami powstała więc lista taksonów, które objęte będą akcją reklamową pod nazwą "Rośliny miesiąca". Promocja odbywać się ma za pośrednictwem mediów (prasa, radio, telewizja — m.in. programy dla działkowiczów, Internet).
Więcej »
Więcej »