• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 04/1999

Ostatnio wielu szkółkarzy — producentów materiału sadowniczego — buduje w swoich gospodarstwach chłodnie, co związane jest głównie z przechodzeniem na nową technologię produkcji jabłoni — dwuletnich drzewek z jednoroczną koronką (tak zwane knipboom) — powstałych ze szczepienia podkładek "w ręku".
Więcej »
Po szczepienie — najbardziej skomplikowany, pracochłonny i kosztowny sposób rozmnażania wegetatywnego — sięga się w ostateczności, kiedy inne metody rozmnażania zawodzą lub gdy daje ono najwyższy współczynnik rozmnożeniowy (np. przy odmianach buków, dębów, oczarów, jabłoni ozdobnych — fot. 1 — i owocowych). Zaletą tego sposobu reprodukcji jest także uzyskiwanie silniej rosnących okazów, które później łatwiej się przyjmują, oraz rozszerzenie asortymentu drzew i krzewów o formy ciekawe pokrojowo — zwisłe, kuliste, horyzontalne.
Więcej »
Katedra Sadownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowała 18–21 sierpnia w Warszawie międzynarodowe seminarium na temat podkładek jabłoni. Na konferencji tej reprezentowane były prawie wszystkie polskie ośrodki badawcze zajmujące się sadownictwem. Przybyli także naukowcy z większości krajów Europy Środkowowschodniej, a także z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chin i Kanady. Podczas spotkania omówiono wyniki wielu doświadczeń dotyczących wpływu różnych podkładek na jakość owoców oraz wzrost i plonowanie drzew (więcej na ten temat można znaleźć w "Haśle Ogrodniczym" 11/99). Przedstawiono także kilka nowych, obiecujących podkładek dla jabłoni.
Więcej »
Obecnie w rejestrze odmian roślin sadowniczych znajduje się 6 podkładek wegetatywnych dla wiśni i czereśni: 'F 12/1', 'Colt', 'P-HL A', 'P-HL C', 'GiSeLA 5' i 'Maxma 14'. Cztery ostatnie są słabo rosnące, ale bardzo trudno rozmnażają się przez odkłady. W przypadku 'P-HL A', 'P-HL C', 'GiSeLA 5' i 'Maxma 14' można uzyskać zaledwie jeden, dwa ukorzenione pędy z jednej rośliny matecznej.
Więcej »
W pierwszej części artykułu ("Szkółkarstwo" 3/99) autorka przedstawiła zalety chemicznej defoliacji, czynniki wpływające na skuteczność tego zabiegu oraz podatność gatunków, odmian i podkładek na chemiczną defoliację, między innymi chelatem miedziowym — red.
Więcej »
Jak dotąd, wybór podkładek dla śliw jest niewielki. Ałycza, z powodu zbyt silnego wzrostu, jest wypierana przez siewki 'Węgierki Wangenheima', które dają drzewa mniejsze i plenniejsze, ale mają poważną wadę — dużą wrażliwość na szarkę.
Więcej »
Przeciętny obywatel naszego kraju szukając drzewa iglastego z niebieskimi szyszkami ma na myśli jodłę koreańską (Abies koreana)*. Pogląd, że jodła koreańska wydaje szyszki wyłącznie w tym kolorze, utrwalił się również wśród sprzedawców materiału szkółkarskiego.
Więcej »
Okolice Oldenburga (Ammerland) to obecnie wiodący — pod względem dynamiki rozwoju — region szkółkarski w Niemczech. Silna koncentracja gospodarstw w tym miejscu i dobra współpraca pomiędzy szkółkarzami, a z drugiej strony — pogarszajaca się koniunktura na rodzimym rynku zaowocowały imprezą pod nazwą Olba.
Więcej »
W tym roku po raz pierwszy można było sobie samemu wydrukować bezpłatne zaproszenie na międzynarodowe targi szkółkarskie Plantarium, które — jak zwykle — odbyły się w sierpniu, w holenderskim Boskoop. Wystarczyło u siebie w domu lub w biurze znaleźć odpowiednią stronę w Internecie i "kliknąć" właściwe hasło (obie informacje podawano np. w ogłoszeniech reklamujących imprezę).
Więcej »
Złośliwe porzekadło mówi, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Zwolennicy tej tezy mogliby pewnie przytoczyć niejeden popierający ją przykład. Na szkółkarskim podwórku znacznie jednak łatwiej znaleźć dowody na to, że jest ona nieprawdziwa, zaś udana współpraca między krewnymi stanowi wręcz podstawę sukcesu rodzinnych przedsiębiorstw.
Więcej »
Poszczególne gatunki wiązów najczęściej rozmnaża się z nasion (czyt. "Szkółkarstwo" 3/99), a odmiany — dotychczas głównie przez szczepienie. Niekiedy jednak także gatunki mogą być rozmnażane wegetatywnie, najprościej jest to robić przez odkłady, zwykłe z odrostów korzeniowych i odrośli.
Więcej »
Szkółkarstwo roślin ozdobnych kojarzy się w Polsce przede wszystkim z pojemnikową produkcją niewielkich krzewów przeznaczonych do prywatnych ogrodów. Tymczasem w Holandii ponad 3000 ha (z przeszło 9500 ha ogólnego areału szkółkarskiego) zajmowane jest przez plantacje drzew alejowych i parkowych, które sadzone są w pierwszym rzędzie na publicznych terenach zieleni. Główne okręgi tego typu upraw znajdują się koło Opheusden, leżącego na południowy zachód od Arnhem, i w Brabancji.
Więcej »
Spośród szkodników stwierdzonych na różanecznikach (Rhododendron spp.) w ostatnich latach na uwagę zasługuje kilka gatunków pluskwiaków należących do dwóch rzędów: pluskwiaki równoskrzydłe i pluskwiaki różnoskrzydłe.
Więcej »
Więcej »
Tegoroczna wystawa "Zieleń to Życie", zorganizowana przez Związek Szkółkarzy Polskich i Agencję Promocji Zieleni, była siódma z kolei. Jeśli wierzyć w numerologię i znaczenie symboli, musiała zatem mieć szczególny charakter. Jednak to nie "siódemka", lecz przede wszystkim liczba dwieście zadecydowała o wyjątkowości imprezy. Podczas wystawy, 3–5 września w Warszawie, obchodzono bowiem dwa wieki szkółkarstwa polskiego. Jednocześnie zanotowano kilka rekordów, jak choćby frekwencji (zjawiło się 18 tysięcy zwiedzających), liczby wystawców (około 200). Były też inne premierowe wydarzenia.
Więcej »