• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 03/1999

Obecnie sprzedaż ozdobnego materiału szkółkarskiego opiera się głównie na roślinach w pojemnikach. Na zachodzie Europy (gdzieniegdzie już i w Polsce) w ten sposób coraz częściej oferowane są również krzewy oraz drzewka owocowe (fot. 1). Nowoczesne centra ogrodnicze i markety budowlano-ogrodnicze rezygnują ze sprzedaży sadowniczego materiału nasadzeniowego z nagimi korzeniami na rzecz roślin w pojemnikach.
Więcej »
W 1984 roku została uchwalona Polska Norma dotycząca wymagań jakościowych co do podkładek dla drzew i krzewów owocowych. W bieżącym roku została ona znowelizowana i najprawdopodobniej od 2000 r. powinna być zalecona do powszechnego stosowania.
Więcej »
Według danych Centralnego Inspektoratu Inspekcji Nasiennej z 1998 r., wzrasta w Polsce produkcja sadowniczego materiału szkółkarskiego wolnego od wirusów. Zmienia się także, na korzyść, sytuacja w doborze odmian i podkładek.
Więcej »
W warunkach klimatu umiarkowanego drzewa i krzewy zrzucają liście na zimę najczęściej późną jesienią, dopiero po pierwszych przymrozkach. Tymczasem młode rośliny sadownicze w szkółce oraz podkładki w mateczniku muszą być wykopane wcześniej, gdy są jeszcze silnie ulistnione, po to, aby można je było posadzić na miejsce stałe tej samej jesieni. Przed pozyskaniem tego materiału należy usunąć z drzewek lub krzewów liście, których pozostawienie na wykopanych roślinach spowodowałoby wysychanie drzewek oraz podkładek w wyniku transpiracji. W konsekwencji taki materiał gorzej się przyjmuje, słabiej rośnie, a nawet zamiera.
Więcej »
Wśród szkodników mających duże znaczenie w szkółkarstwie są nicienie z rodzaju Meloidogyne, noszące polską nazwę guzaki. Porażają one różne rośliny zielne i zdrewniałe. Każdy gatunek guzaka ma jednak własny zakres żywicieli. Przy licznym występowaniu szkodników możemy obserwować więdnięcie i żółknięcie roślin, przedwczesne zamieranie liści, itp.
Więcej »
Siewka czereśni ptasiej nadal odgrywa dominującą rolę w produkcji drzewek czereśni. Większość odmian rośnie na niej silnie, późno wchodzi w okres owocowania i charakteryzuje się małą plennością. Dlatego podejmuje się próby intensyfikacji uprawy czereśni poprzez zastosowanie wegetatywnych podkładek słabo rosnących. W Polsce do bardziej znanych i już używanych w praktyce sadowniczej należą podkładki karłowe serii P-HL wyselekcjonowane w czeskim Instytucie Sadownictwa w Holovousach. Osłabiają one siłę wzrostu czereśni, zwiększają plenność i przyspieszają ich wejście w okres owocowania.
Więcej »
Więcej »
Obecnie, jako partner handlowy krajów Unii Europejskiej, Polska musi spełniać wymagania zdrowotności (określone przepisami UE) dla towarów roślinnych wwożonych do Wspólnoty z państw trzecich. W obliczu bliskiego przystąpienia do UE niezbędne jest zharmonizowanie naszego prawa z obowiązującym w UE. Coraz większego znaczenia nabierają szczegółowe zagadnienia fitosanitarne, w tym konieczność dostosowania rozwiązań funkcjonujących w polskiej ochronie roślin do standardów, które obowiązują w krajach Wspólnoty. Jednym z obowiązków jest wdrożenie dyrektywy UE w sprawie zwalczania raka ziemniaka oraz sporządzenie krajowego rejestru występowania jego ognisk.
Więcej »
W ciągu ostatniego dziesięciolecia obrót detaliczny materiałem szkółkarskim uległ ogromnym zmianom. O polskiego klienta walczą obecnie markety budowlano-ogrodnicze, niezależne centra ogrodnicze oraz gospodarstwa szkółkarskie, coraz częściej otwierające własne, dobrze urządzone punkty sprzedaży. Niewielką część rynku zajmują firmy wysyłkowe.

Więcej »
Nie tylko polscy producenci narzekają na konkurencję ze strony sprowadzanych zza granicy produktów ogrodniczych. Podobnie wygląda sytuacja na rynku brytyjskim, "zalewanym" roślinnym materiałem szkółkarskim z Włoch czy Holandii. Konsultanci do spraw handlu i marketingu z Wielkiej Brytanii uważają, że producenci powinni lepiej przyjrzeć się kwestiom zarządzania i marketingu w swoich firmach, zanim zaczną obwiniać rząd i różne instytucje o dopuszczenie do importu tanich produktów ogrodniczych. Specjaliści twierdzą, że 80% gospodarstw ogrodniczych traci potencjalnych klientów lub kontrakty, zanim jeszcze właściciel firmy o nich usłyszy, z powodu złych technik sprzedaży lub niekompetencji pracowników.
Więcej »
Przedstawione poniżej krzewy i byliny mają w Polsce stosunkowo niewielkie znaczenie — ich zastosowanie na terenach zieleni jest ograniczone, głównie ze względu na klimat. Najłatwiej napotkać te rośliny w cieplejszych rejonach zachodniej Polski, ale mogą być także uprawiane na osłoniętych stanowiskach w innych częściach kraju. Warto przy tym podkreślić, że gatunki te znoszą nasze warunki klimatyczne nie gorzej niż całkiem popularne w Polsce wrzosy, wrzośce, szczodrzeńce, ogniki.
Więcej »
Od momentu wysadzenia podkładek w szkółce do terminu ich okulizacji upływa kilka miesięcy, podczas których na dolnej części rośliny, tam, gdzie ma być założone oczko odmiany uprawnej, wyrastają krótkie pędy (ciernie). Do tej pory ciernie są usuwane ręcznie. Dzięki regulatorom wzrostu możliwe jest jednak, podobnie jak w matecznikach jabłoni (czyt. "Szkółkarstwo" 2/99 — red.), znaczne ograniczenie wielokrotnego ręcznego pensowania podkładek przed okulizacją.
Więcej »
Wiązy opisane w części I ("Szkółkarstwo" 1/99) kwitną w Polsce w marcu, kwietniu — przed rozwojem liści. Obupłciowe kwiaty rozwijają się u nasady zeszłorocznych pędów. Owocem jest mały orzeszek, otoczony cienkim skrzydełkiem, największym u wiązu górskiego (Ulmus glabra). Owoce dojrzewają w końcu maja lub na początku czerwca i szybko opadają. Rodzime gatunki oraz wiąz syberyjski (U. pumila) zaczynają owocować w wieku około 20 lat, lecz przed czterdziestym rokiem życia wydają dużo nasion niewykształconych.
Więcej »
Zagraniczny rynek drzew alejowych charakteryzuje się dużym nasyceniem i, co się z tym wiąże, ogromną konkurencją. Aby znalazły one nabywców, muszą być najwyższej jakości. Wymagany jest zdrowy i silny system korzeniowy (taki uzyskuje się dzięki parokrotnemu szkółkowaniu roślin bądź podcinaniu korzeni) oraz, co bardzo ważne, gładki i prosty pień.
Więcej »
Więcej »