• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 01/1999

Jak już pisałam w ''Szkółkarstwie'' (nr 1/97), w 1996 roku wprowadzone zostały w Polsce wymagania dla materiału szkółkarskiego ze statusem zdrowotności pod względem chorób wirusowych (ustalono 3 stopnie zdrowotności materiału szkółkarskiego: wolny od wirusów - WW, testowany na obecność wirusów - TW, nietestowany - NT).
Więcej »
Odpowiednio założony i umiejętnie prowadzony matecznik podkładek wegetatywnych powinien już od drugiego roku dawać dużą liczbę dobrze ukorzenionych podkładek, nadających się do posadzenia w szkółce bądź przydatnych zimą do szczepienia zrazów ''w ręku''.
Więcej »
W połowie lat dziewięćdziesiątych drastycznie spadły ceny owoców porzeczek czarnych. Skutkiem tego producenci znacznie ograniczyli ochronę tych roślin przed chorobami i szkodnikami, a także prawie całkowicie zaprzestano walczyć z chwastami oraz nawozić krzewy. Obecnie wiele plantacji porzeczek czarnych bardziej przypomina nieużytki sadownicze niż uprawy produkcyjne.
Więcej »
Na tegorocznej konferencji szkoleniowej Stowarzyszenia Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego, która odbyła się 25 i 26 stycznia w Pułtusku, mówiono o sposobie kwalifikacji materiału nasadzeniowego w Unii Europejskiej, o marketingu w szkółkarstwie, o nowych zasadach ubezpieczania pracowników oraz o kwarantannie. Najwięcej czasu poświęcono sposobowi zaopatrywania drzewek owocowych w etykiety i problemom związanym z chorobą kwarantannową - rakiem ziemniaka.
Więcej »
Niektóre odmiany jabłoni, jak Jonatan, Bankroft, Idared, Elstar, Szampion (Śampion) oraz Jonagold i jego mutanty, samorzutnie wykształcają boczne, tzw. syleptyczne pędy na jednorocznych drzewkach. Rozgałęzienia te zaczynają pojawiać się w drugiej połowie maja, najpierw u nasady okulania, później stopniowo coraz wyżej. Wyrastają one z reguły pod kątem prostym w stosunku do przewodnika. W efekcie tworzy się rozgałęzione drzewko, w kształcie choinki, z bardzo krótkim pniem. Najsilniejsze, dolne pędy położone są bezpośrednio nad miejscem okulizacji. Bez ingerencji szkółkarza powstają więc drzewka krzaczaste.
Więcej »
Wiosną 1991 roku założono w trzech różnych regionach sadowniczych w Niemczech doświadczenie porównawcze z ponad 20 podkładkami pod jabłonie. Celem tych badań było znalezienie podkładki, która przewyższyłaby wartościami użytkowymi powszechnie używaną M 9.
Więcej »
Przy okazji, towarzyszącej ubiegłorocznej wystawie ''Zieleń to życie'', konferencji pt. ''Centrum Ogrodnicze - jak sprzedawać lepiej''*, organizatorzy (Związek Szkółkarzy Polskich) przeprowadzili badanie krajowego rynku centrów ogrodniczych i innych punktów sprzedaży detalicznej zajmujących się obrotem szkółkarskim. Na anonimową, pisemną ankietę odpowiedziała ponad połowa ze 150 firm biorących udział w konferencji, a więc niewielki procent uczestników tego rynku. Przedstawiamy jednak analizę wyników ankiety, gdyż z pewnością reprezentuje on charakterystyczne tendencje panujące w Polsce. Tekst przygotowaliśmy na podstawie opracowania, którego autorem jest Wojciech Grąbczewski (red.).
Więcej »
Ubiegłorocznym drzewem roku, prezentowanym na łamach ''Szkółkarstwa'' 1-4/98), był buk. Dla uzupełnienia przedstawiamy informacje dotyczące ochrony tego drzewa (redakcja).
Więcej »
Leszczyna pospolita (Corylus avellana L.) jest mało znana jako gatunek ozdobny. Kojarzy się ją głównie z odmianami owocowymi, natomiast te o walorach wyłącznie dekoracyjnych są rzadko spotykane w produkcji. Tymczasem, w przeciwieństwie do wielu innych, produkowanych w Polsce roślin, wszystkie odmiany leszczyny pospolitej są odporne na mróz (uszkodzeniom mogą ulegać jedynie kwiaty) i nadają się do uprawy w całym kraju, a zatem warto je popularyzować.
Więcej »
Co roku, przy okazji Plantarium, profesjonalne jury ocenia odmiany drzew, krzewów, a także bylin, wcześniej zgłoszone i zakwalifikowane do grupy ''nowości'', i wybranym przyznaje medale - złote, srebrne oraz brązowe. Podczas ostatnich międzynarodowych targów szkółkarskich Plantarium, które, jak zwykle, odbyły się w holenderskiej miejscowości Boskoop (ogólnie o nich pisałam w ''Szkółkarstwie'' 4/98), jurorzy mieli do oceny ponad 60 taksonów. Wyróżnili dwadzieścia pięć. Spośród nich przedstawię niektóre, pomijając zwłaszcza mniej znane wrażliwe na mróz byliny.
Więcej »
Polskie szkółkarstwo towarowe obchodzi w tym roku swoje urodziny (''Krótką historię szkółek drzew ozdobnych'', od 1799 r. prezentowaliśmy w numerach 2-4/98). Wydarzenie to stało się głównym tematem ostatniego Walnego Zgromadzenia członków Związku Szkółkarzy Polskich, które - zgodnie z tradycją - odbyło się pod koniec listopada, tym razem w Ustroniu. Podczas tego spotkania podjęto uchwałę o przygotowaniu przez związek jubileuszowego wydawnictwa, które będzie poświęcone historii krajowego szkółkarstwa. 200-lecie ma również stanowić motyw przewodni tegorocznej wystawy ''Zieleń to Życie'' (3-6 września, Warszawa) i temat, towarzyszącego jej, seminarium*.
Więcej »
Więcej »
Sprawcami tej choroby są grzyby należące do rodzaju Coleosporium, w Polsce najczęściej występuje gatunek C. tussilaginis. Jest to rdza pełnocyklowa, dwudomowa, dla której pierwszym gospodarzem są różne 2- i 3-igielne gatunki sosny, ale najczęściej wymienianym jest Pinus silvestris.
Więcej »
Mekką producentów drzew i krzewów ozdobnych oraz bylin jest Holandia, a zwłaszcza, położone w jej południowo-zachodniej części, Boskoop. Nic więc dziwnego, że sąsiadująca z tym krajem Belgia pozostaje w cieniu potentata. Dokładniejsze przyjrzenie się belgijskiemu szkółkarstwu sprawia jednak, że dostrzega się jego konkurencyjność, zwłaszcza w niektórych dziedzinach. Charakterystyczna jest przede wszystkim mocna pozycja produkcji leśnej i włączenie tej dziedziny do szkółkarstwa ''ogrodniczego'' (inaczej niż u nas oraz w innych krajach, gdzie oddzielona jest - formalnie i organizacyjnie - od szkółkarstwa sadowniczego oraz ''ozdobnego'').
Więcej »
Do rodzaju wiąz (Ulmus) należy 18 gatunków występujących na półkuli północnej oraz dość liczne mieszańce, często wielokrotne, nie zawsze o całkowicie znanym rodowodzie. W Polsce, w stanie naturalnym można napotkać trzy gatunki: wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.), górski (U. glabra Huds.; synonimy - U. montana With.; U. scabra Mill.) i polny ( U. minor Mill. Emend. Richens; synonimy - U. carpinifolia Ruppius ex Sucow, U. campestris auct. non L.; U. foliacea Gilib.).
Więcej »
Już po raz ósmy, na przełomie września i października ubiegłego roku, w holenderskim Zundert odbyła się wystawa szkółkarska Groot Groen. Ponad 6 tysięcy zwiedzających (co może nie jest liczbą imponującą, dopóki nie weźmie się pod uwagę, że targi dostępne są tylko dla ''ludzi z branży'') miało okazję zapoznać się z ofertą przygotowaną przez 128 wystawców.
Więcej »