• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl

PUMISELECT KARŁOWA PODKŁADKA DLA BRZOSKWIŃ

,
Podkładki wegetatywne, a zwłaszcza te o słabej sile wzrostu, to droga do nowoczesnego sadownictwa. Sadownicy są przygotowani do zakładania i prowadzenia intensywnych sadów, nie tylko jabłoniowych. Ci, którzy uprawiają brzoskwinie, natrafiają jednak na barierę w postaci utrudnionego dostępu do karłowych podkładek wegetatywnych. Dlatego nasze nadzieje obudziło pojawienie się podkładki Pumiselect®, którą można rozmnażać przez sadzonki zdrewniałe.

Najważniejsze cechy

Pumiselect®, której hodowcą jest prof. Jacob z Instytutu w Gei-senheim (Niemcy), to podkładka pochodząca od Prunus pumila. Od 1995 roku jest wpisana do europejskiej księgi ochrony wyłącznego prawa. W USA występuje pod nazwą "Rhenus 2" i jest testowana w doświadczeniach, w różnych warunkach klimatycznych. Znajduje się też w ofercie niektórych amerykańskich i niemieckich szkółek.

Jest to podkładka karłowa zmniejszająca wzrost drzew o około 50%, dlatego może być polecana do intensywnych nasadzeń. Zrasta się ze wszystkimi odmianami, wytwarza mało odrostów korzeniowych i tworzy dobry system korzeniowy. Nie jest porażana przez wirusa szarki. Zarazem Pumiselect® charakteryzuje się dużymi wymaganiami glebowymi, źle znosi gleby podmokłe, jest tolerancyjna wobec suszy.

Rozmnażanie

W Stacji Doświadczalnej w Samotworze, należącej do AR we Wrocławiu, rozpoczęto badania, których celem była ocena tej podkładki w naszych warunkach. Jedno z doświadczeń dotyczyło możliwości rozmnażania podkładki Pumiselect® przez sadzonki zdrewniałe. Z roślin matecznych pędy długości 40 cm pobierano do ukorzeniania pod koniec listopada (fot. 1) i rozdzielano na dwie grupy — o grubości do 0,5 cm i powyżej 0,5 cm, część pędów traktowano ukorzeniaczem zawierającym 0,3% kwasu naftylooctowego (NAA). Sadzonki umieszczono w skrzynkach, wypełnionych wigotnym torfem i przetrzymywano w przechowalni, zraszając podłoże raz w tygodniu. Wiosną sadzonki posadzono do szkółki na głębokość 20 cm. Jesienią wykopano je oceniając stopień ich ukorzenienia.


Fot. 1. Sadzonki przygotowane jesienią do przechowywania

Pędy podkładki Pumiselect® ukorzeniły się bardzo dobrze (fot. 2). Więcej korzeni wytworzyło się na pędach cieńszych, a NAA nie wpłynął na powiększenie liczby korzeni szkieletowych (tabela). Takich korzeni najwięcej pojawiło się na pędach cienkich, nietraktowanych ukorzeniaczem. Użycie NAA przyczyniło się do poprawy masy korzeni o średnicy powyżej 2 mm, zwłaszcza u pędów o grubości do 0,5 cm. Natomiast największą masę korzeni drobnych, o średnicy poniżej 2 mm stwierdzono u sadzonek cienkich, których nie potraktowano ukorzeniaczem. Najwięcej korzeni — ponad 60% — tworzyło się na 5-centymetrowym odcinku pędu najgłębiej umieszczonym w glebie. Charakterystyczne jest, że po zastosowaniu ukorzeniacza na grubych pędach, mniejszy był udział korzeni wytworzonych na górnym odcinku pędu umieszczonego w glebie niż w przypadku cienkich sadzonek.


Fot. 2. System korzeniowy podkładki Pumiselect® rozmnożonej przez sadzonki zdrewniałe

Ukorzenienie podkładki Pumiselect® w latach 2002–2003

* brak materiału doświadczalnego

Otrzymane wyniki z przeprowadzonych badań świadczą o tym, że Pumiselect® (fot. 3) jest podkładką łatwą do rozmnożenia i nie wymaga specjalnych warunków podczas przechowywania. Do rozmnażania można z powodzeniem używać cienkich sadzonek i nie traktować ich ukorzeniaczem.


Fot. 3. Pumiselect® w szkółce

Na tworzenie się korzeni na podkładce Pumiselect® miały wpływ warunki, w jakich ten proces zachodził. Słabsze ukorzenienie obserwowano w 2003 roku, w którym wystąpił wyraźny deficyt opadów w okresie od czerwca do września. Ale nawet w tak trudnych warunkach podkładka Pumiselect® wykazała dużą zdolność do rozmnażania się przez sadzonki zdrewniałe. Wstępne wyniki badań prowadzonych w Samotworze wskazują również na łatwe przyjmowanie się na tej podkładce oczek zarówno odmian brzoskwiń, jak i moreli.