• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl

CORAZ WIĘCEJ ODMIAN KLUBOWYCH

Miejscowość Jork jest centrum zagłębia sadowniczego w północnych Niemczech, położonego w rejonie Altes Land koło Hamburga. Uprawy sadownicze zajmują w tym regionie powierzchnię ponad 10 000 hektarów — w większości są to jabłonie. Na przełomie lutego i marca odbywa się w Jorku wystawa towarzysząca Północnoniemieckim Dniom Sadownictwa, tegoroczna 56. edycja tej imprezy (2–3 marca) zgromadziła prawie 150 firm. Dużą część wystawców stanowiły gospodarstwa szkółkarskie z całej Europy, w tym także z Polski.

Wspólny front

Na wystawie prezentowano kilkanaście nowych odmian jabłoni, których sporo jest wprowadzane na rynek jako tzw. odmiany klubowe. Członkom klubu — firmom hodowlanym czy szkółkom — opłaca się ponosić koszty związane z przynależnością do takiej grupy. Przez ostatnie dwa lata liczba tego typu kreacji i ich owoców sprzedawanych jako klubowe zwiększyła się kilkakrotnie. Coraz trudniej bowiem samodzielnie wprowadzić na rynek nową odmianę, która musi się wyróżniać: łatwością prowadzenia drzew w sadzie, plennością, odpornością na choroby, dobrymi walorami przechowalniczymi owoców, ich przydatnością do długiego obrotu, jędrnością oraz smakiem akceptowanym przez odbiorców. Wyhodowanie i wprowadzenie nowej odmiany do produkcji i obrotu bardzo dużo kosztuje — podkreślają przedstawiciele Inova Fruit, jednej z ważniejszych europejskich organizacji zajmujących się wprowadzaniem kreacji klubowych na rynek.

W rejonie Altes Land spółdzielnia Elbe-Obst skupiająca około 550 sadowników wybrała do uprawy, spośród wielu odmian klubowych, dwie o nazwach handlowych Red Prince® (fot. 1) i Rubens®. Według Jensa Andersona z tej spółdzielni, po analizie rynkowej okazało się, że te dwie odmiany cieszą się dużym powodzeniem wśród klientów, równocześnie klimat w tym rejonie bardzo sprzyja uprawie tych jabłoni.


Fot. 1. Red Prince® to odmiana klubowa uprawiana przez członków największej niemieckiej organizacji producentów Elbe-Obst

Nowe odmiany

Odmianą jabłoni, która robi coraz większą karierę w europejskich sklepach, jest HoneyCrunch® ('Honey Gold' x 'Macoun'). Została ona wyhodowana na uniwersytecie w Minnesocie w USA, a do Europy sprowadziły ją francuskie szkółki na początku lat 90. ub. wieku. Obecnie licencję i prawo do sprzedaży drzewek tej odmiany ma szkółka francuska PomAnju, a sublicencję — niemiecka ProVar. Jabłka odmiany HoneyCrunch® (fot. 2) wyróżniają się atrakcyjnym jasnoczerwonym rumieńcem, walorami przechowalniczymi i zadowalającą trwałością w obrocie handlowym, a także bardzo dobrym smakiem.


Fot. 2. Owoce odmiany HoneyCrunch®, których produkcja ma w 2012 roku w Europie wynosić prawie 2 mln ton

Na stoiskach holenderskich szkółek dużo mówiło się o dwóch odmianach, których drzewka po raz pierwszy w większej liczbie trafiły do sprzedaży w ubiegłym roku — KANZI® ('Nicoter', fot. 3) i GREENSTAR® ('Nicogreen'). Więcej o tych odmianach pisaliśmy w "Szkółkarstwie" 5/2003.


Fot. 3. KANZI® — jedna z nowości prezentowanych przez holenderskie szkółki

Odmianami stanowiącymi największy udział w nasadzeniach jabłoni w rejonie Altes Land są Jonagoldy i 'Elstar'. W grupie Jonagoldów dominuje 'Jonagored' i inne ciemno wybarwiające się sporty. Nadal poszukuje się jednak nowych kreacji z tej grupy odmian. Interesującym nowym czerwonym mutantem wywodzącym się od 'Jonagolda' jest Marnica® (fot. 4). Podobnie w nowych nasadzeniach 'Elstara', dominują jego ciemno wybarwiające się sporty, na przykład dobrze znany w tym rejonie stał się 'Elstar Elshof'. Nowym czerwonym mutantem 'Elstara' jest Red Flame® (fot. 4), którego owoce na drzewie zaczynają się wybarwiać o 10 dni wcześniej niż jabłka odmiany wyjściowej, a barwa jest bardziej stabilna. Owoce Red Flame® nadają się do jednorazowego zbioru, a ich wielkość i kształt są takie same, jak u odmiany 'Elstar'.


Fot. 4. Marnica®, Red Flame® i Mariri Red® — nowe czerwone sporty — wzbudzały zainteresowanie niemieckich sadowników

Kolejną interesującą nowością (klubową) jest Santana® (fot. 5). Drzewka tej odmiany produkowane są przez takie europejskie szkółki, jak Fleuren, Van Rijn czy Verbeek. Polecana jest zarówno do tradycyjnych, jak i do — coraz popularniejszych w rejonie Altes Land — sadów z biologiczną ochroną. Santana® jest odporna na parcha jabłoni, średnio podatna na mączniaka jabłoni. Owoce ma bardzo jędrne i soczyste, w chłodni można je przechowywać do końca lutego.


Fot. 5. Santana® polecana jest również do sadów z biologiczną ochroną

Wielu północnoniemieckich sadowników dopytywało się o nowy czerwony sport 'Braeburna' — Mariri Red® (fot. 4), w tym roku po raz pierwszy prezentowany w tym rejonie. Kolejnym mutantem tej odmiany o podobnie zabarwionych owocach jest 'Braeburn' Helena®. Kwitnie on w tym samym terminie, co 'Jonagold'. Dobrymi zapylaczami dla tego sportu są: 'Pinova', 'Elstar', 'Delcorf', 'Golden Delicious' i 'Gala'. Interesujący dla naszych sadowników może być przede wszystkim wcześniejszy o 10 dni, w porównaniu z odmianą wyjściową, termin zbioru owoców. Jabłka tego mutanta mają jasnoczerwony rumieniec, a tylko niewielki fragment skórki koło ogonka jest żółtozielony. Owoce są także jędrniejsze niż u odmiany wyjściowej.

Drugi raz

w wystawie uczestniczyło Stowarzyszenie Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego (fot. 6). Nasza obecność jest tutaj koniecznością, produkujemy odmiany, które uprawiają tutejsi sadownicy, są to głównie ciemne sporty 'Jonagolda' oraz 'Gala' — mówił Ryszard Nowakowski, członek SPWJMS. Polscy szkółkarze na targach są postrzegani już jako partnerzy, a niektóre zamówienia na nasze drzewka składane są z dwu-, trzyletnim wyprzedzeniem. Po pierwszej wizycie w Jorku w 2003 roku członkom stowarzyszenia udało się sprzedać trochę drzewek, przy czym materiał szkółkarski na zamówienia konkretnych odbiorców trafia z Polski do rejonu Altes Land już od 8 lat. Jak przyznają nasi szkółkarze, wymagania tutejszych sadowników są podobne do tych, stawianych przez dobrych polskich producentów owoców. Sprzedać tutaj można tylko drzewka typu knip-boom na podkładce 'M.9', wymagane jest także udokumentowanie produkcji. Polscy szkółkarze próbują zainteresować północnoniemieckich sadowników także podkładkami polskiej hodowli, na przykład 'P 59' czy 'PB 4', które w tym rejonie są nieznane. Nowe podkładki, a także odmiany muszą być jednak sprawdzone pod kątem odporności na choroby kory i drewna. Klimat w rejonie Altes Land jest bowiem bardzo wilgotny, co sprzyjać może porażaniu drzew przez te patogeny.


Fot. 6. Szkółkarze z Polski są już postrzegani jako partnerzy handlowi dla sadowników z rejonu Altes Land

Według niektórych naszych szkółkarzy, z wielu prezentowanych na wystawie w Jorku nowych odmian istotne znaczenie w produkcji towarowej znajdą nie więcej niż dwie. SPWJMS stale obserwuje rozwój rynku odmian klubowych i w planach ma wprowadzenie takiej odmiany do swojego doboru, jej nazwa pozostaje jednak na razie tajemnicą. Według szkółkarzy ze stowarzyszenia, produkcja odmian klubowych ma szansę na powodzenie w Polsce tylko wtedy, gdy uda się opracować właściwe — podobne do funkcjonujących w UE — systemy sprzedaży owoców. Do wypromowania odmiany klubowej potrzebny jest podmiot handlowy, który będzie mógł pokryć koszty popularyzacji danej odmiany, na przykład związane z uzyskaniem dobrego miejsca do sprzedaży w supermarketach, czy nakłady na promocję w mediach.

Dziękuję firmie Arysta Agro Polska za umożliwienie mi dotarcia na wystawę w Jorku.