• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl
ROŚLINY OZDOBNE

CIEKAWE "WARIEGACJE " (cz. II)

W poprzednim odcinku ("Szkółkarstwo" 1/2004) Autor przedstawił 12 innych oryginalnych odmian o zielono-białych igłach albo liściach (redakcja).

Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) 'Variegata'
Występowanie C. monogyna — gatunku dziko ros­nącego w Polsce — jest obecnie mocno ograniczone, z uwagi na zarazę ogniową, na którą gło­­gi są szczególnie podatne. U odmiany 'Variegata' liś­cie mają szerokie białe przebarwienia. Najbardziej dekoracyjne są niskopienne drzewa z pniem o wysokości około 1,5 m. Takie okazy wymagają formowania lub szczepienia na pniu. Odmiana znana jest od dawna, ale nieczęsto spotykana w kolekcjach i sporadycznie rozmnażana. Rośliny należy szczepić zimą w ręku lub okulizować w lecie. Podkładką może być głóg jednoszyjkowy, jarząb pospolity lub grusza kaukaska.

Głóg wachlarzowaty (C. flabellata) 'Variegata'
Tworzy krzewy lub małe drzewa dorastające do 3–4 m wysokości, o dość dużych, klapowanych liściach. Jego gałęzie mają liczne, długie (4–10 cm) ciernie. Kwiaty są białe, zebrane w baldachogrona, a owoce średnicy do 12 mm mają kolor szkarłatnoczerwony. Liście odmiany 'Variegata' są nieregularnie przebarwione na kolor kredowobiały (niektóre całe mają takie zabarwienie — fot. 1). Gatunek i odmiana spotykane są rzadko w kolekcjach.


Fot. 1. Crataegus flabellata 'Variegata'

Grab pospolity (Carpinus betulus) 'Variegata'
Pokrój i tempo wzrostu tej odmiany są takie same, jak u gatunku. Jej liście mają jednak na całej powierzchni nieregularne, kremowobiałe przebarwienia (fot. 2). Z daleka efekt ten jest słabej widoczny. Odmianę spotyka się sporadycznie w ofertach niektórych szkółek. Należy ją rozmnażać przez szczepienie zimą w ręku, na przystawkę boczną lub — rzadziej — przez stosowanie, gdyż pędy grabów są cienkie.


Fot. 2. Carpinus betulus 'Variegata'

Jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius) 'Variegatus'
Krzew pochodzi z Europy Południowej. Dorasta do około 2 m wysokości. Jego kwiaty silnie
i przyjemnie pachną. Obecnie roślina coraz powszechniej spotykana jest w handlu, także jej odmiany, np. 'Aurea' czy 'Variegatus'. Liście tej ostatniej są szarozielone z kremowobiałym obrzeżeniem (fot. 3). Rozmnaża się łatwo przez sadzonki zielne lub zdrewniałe.


Fot. 3. Philadelphus coronarius 'Variegatus'

Kasztan jadalny (Castanea sativa) 'Variegata'
Duże drzewo dorastające w cieplejszym klimacie po kilkudziesięciu latach do 20–30 m wysokości (w Polsce często przemarza — zaliczone do strefy 6b–7b, ale można je również uprawiać w strefach 5b i 6a — i rośnie krzaczasto). Liście ma szerokolancetowate, długości do 20 cm i szerokości do 6 cm. Brzegi blaszek są wyraźnie, mocno ząbkowane. U odmiany 'Variegata' liście mają piękne, kremowożółte, nieregularne obrzeżenia (fot. 4). Gatunek i odmiana są u nas sporadycznie rozmnażane — przez szczepienie na siewkach gatunku — i oferowane w handlu.


Fot. 4. Castanea sativa 'Variegata'

Kolcosił Siebolda (Eleutherococcus sieboldianus) 'Variegatus'
Krzew pochodzący z Japonii oraz Chin. Dorasta do 1–1,5 m wysokości. Pędy ma popielatoszare, opatrzone nielicznymi, krótkimi cierniami. Liście są dłoniaste, złożone przeważnie z pięciu lancetowatych listków, z kremowożółtym przebarwieniem obejmującym większą część blaszki (niektóre listki całe kremowożółte — fot. 5). Piękna roślina do ogrodów przydomowych, dostatecznie odporna na mróz. Spotykana przeważnie w kolekcjach
i sporadycznie w produkcji. Można ją łatwo rozmna­żać przez sadzonki zielne, które w dobrych warunkach ukorzeniają się w wysokim procencie.


Fot. 5. Eleutherococcus sieboldianus 'Variegatus'

Oriksa japońska (Orixa japonica) 'Variegata'
Ojczyzną tego gatunku jest Japonia. Krzewy dorastają tam nawet do wysokości 3 m. Egzemplarze spotykane w kolekcjach dendrologicznych w Europie mają o połowę mniejsze rozmiary. Młode pędy są jasnozielone, a liście — od szerokolancetowatych do odwrotniejajowatych, szarozielone, z dużym kremowobiałym obrzeżeniem (fot. 6). Krzew jest oryginalny nie tylko z wyglądu, ale także z nazwy, a ponadto aromatyczny, w połud­niowych i południowo-zachodnich rejonach kraju (strefy 7a i 7b) dostatecznie odporny na mróz. Gatunek i odmiana są w Polsce bardzo rzadkie, spotykane wyłącznie w kolekcjach, rozmnażane z nasion lub sadzonek korzeniowych.


Fot. 6. Orixa japonica 'Variegata'

Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'
Pochodzi z Japonii, gdzie dorasta do 2,5–5 m wysokości. W Europie krzewy są zazwyczaj o połowę mniejsze (w Polsce z powodu uszkadzania przez mrozy osiągają do 1 m wysokości). Zimozielone liście, ciemnozielone i błyszczące, a u odmiany 'Variegatus' (fot. 7) marmurkowato, kremowożółto nakrapiane, mają kształt eliptyczny lub eliptycznie wydłużony. Brzeg blaszki, łagodnie powcinany, uzbrojony jest w kłujące kolce. Roślina rzadka — spotyka się ją w prywatnych kolekcjach — nieczęsto oferowana w handlu. Niewielkie iloś­ci młodych roślin są importowane. Odmiana po­lecana do najcieplejszych stref naszego kraju (strefy 7a i 7b). Rośliny ("młodzież" i krzewy handlowe) w szkółkach powinny być zimą przetrzymywane w przechowalni.


Fot. 7. Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'

Pieris japoński (Pieris japonica) 'Variegata'
Zimozielony krzew z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), pochodzący z Japonii. U nas dorasta do około 1,5 m wysokoś-ci. Pokrój ma gęsty i zwarty. Liście — lancetowate, naprzeciwległe — u od­miany są mniejsze niż u gatunku, dodatkowo z kremowym obrzeżeniem (fot. 8). Kwiaty białe, dzwonkowate, tworzą okazałe przewisające wiechy na szczytach pędów. Termin kwitnienia krzewu przypada na przełom kwietnia i maja. Rośliny wymagają kwaśnej gleby i osłoniętych stanowisk. Odmiana 'Variegata' spotykana jest dość często w ofertach szkółek roślin wrzosowatych. Rozmnaża się ją przez sadzonki pędowe w lipcu, sierpniu.


Fot. 8. Pieris japonica 'Variegata'