Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku:

NOWY SPOSÓB PRODUKCJI PIENNYCH FORM AGRESTU

dr Stanisław Pluta

Numer archiwalny: 01/2000


Agrest, a także porzeczki, często szczepi się na podkładkach w celu uzyskania form piennych, które chętnie są sadzone na działkach i w ogrodach przydomowych. Jako podkładkę najczęściej wykorzystuje się porzeczkę złotą (Ribes aureum) — klony, które wytwarzają długie i proste pędy. Do szczepienia używa się także jednorocznych, silnych pędów porzeczkoagrestu, np. odmiany 'Josta'. Obie te podkładki są wytrzymałe na mróz, łatwo się rozmnażają (przez sadzonki, odkłady), a także dobrze się zrastają z odmianami agrestu.


Tradycyjna metoda
W tradycyjnym sposobie produkcji wysokopiennych form agrestu wykorzystuje się podkładki o długości od 100 do 150 cm. Pędy te najczęściej pobierane są z matecznika późną jesienią. Następnie dołuje się je w piwnicy — w trocinach lub torfie. Na przedwiośniu (luty, marzec) podkładki szczepi się w ręku przez stosowanie, 2–3-oczkowym zrazem w ich wierzchołkowej części. Miejsce połączenia obu komponentów wiąże się folią, a końce zrazów smaruje maścią ogrodniczą. Tak zaszczepione podkładki przechowuje się zadołowane w piwnicy. Wiosną wysadza się rośliny w pole lub pod osłony — wprost na zagony w tunelu foliowym albo, co jest lepszą metodą, do pojemników, które ustawia się w tunelu lub w szklarni.

FOT. 1. KILKUPĘDOWA KORONA WYPRODUKOWANA TRADYCYJNĄ METODĄ


Formy pienne agrestu powinno się w szkółce prowadzić przy bambusach lub drutach, aby nie uszkodzić roślin, które w tym czasie są wiotkie i niedostatecznie ukorzenione. W okresie wegetacyjnym wszystkie pędy wyrastające z podkładki i odrosty korzeniowe wycina się lub uszczykuje. Tak prowadzone pienne formy tworzą już w pierwszym roku kilkupędowe korony (fot. 1, rys. 1), spełniające wymogi polskiej normy kwalifikacyjnej dotyczącej agrestu.

RYS. 1. PIENNA FORMA AGRESTU UZYSKANA TRADYCYJNĄ METODĄPodwójne uszlachetnianie
Oprócz wyżej opisanej "tradycyjnej" metody, na uwagę zasługuje nowy sposób produkcji i prowadzenia piennych form agrestu. Polega on na podwójnym uszlachetnieniu podkładki odmianami uprawnymi na dwóch różnych wysokościach. W wierzchołkowej części (na wysokości 130–150 cm) szczepi się tradycyjnie zimą "w ręku" 2-, 3-oczkowym zrazem, np. odmianą o żółtej czy żółtozielonej barwie owoców. Drugie uszlachetnienie wykonuje się 40–50 cm poniżej pierwszego. Tutaj można — również na przedwiośniu — zaokulizować podkładki "śpiącym oczkiem" na przystawkę ("chip budding"). W tym przypadku zakłada się dwie tarczki okulizacyjne naprzeciwko siebie (rys. 2). Można do tego celu wykorzystać zrazy odmian o owocach barwy czerwonej, różowej czy fioletowej. Należy także wybierać odmiany odporne na amerykańskiego mączniaka agrestu. Przy "dolnym" uszlachetnianiu można wykonać również okulizację na przystawkę wiosną (w kwietniu); okulizację na przystawkę latem (lipiec, sierpień); szczepienie w szparę boczną zrazami bez liści (sierpień).

RYS. 2. PODWÓJNE USZLACHETNIANIE PODKŁADKI ODMIANAMI UPRAWNYMI NA DWÓCH RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH: a) przez stosowanie, b) na przystawkę

Przez "podwójne szczepienie" uzyskuje się formę pienną agrestu z dwiema koronami (fot. 2, rys. 3). W ten sposób można mieć dwie odmiany o innych barwach owoców i różnym terminie ich dojrzewania. Metodę tę warto także wykorzystać do produkcji piennych form porzeczek. Stosując "podwójne szczepienie" można wtedy uzyskać na jednym pniu porzeczki odmiany o różnej barwie owoców, np.: czarnej i czerwonej lub czerwonej i białej.

FOT. 2. PRZEZ "PODWÓJNE SZCZEPIENIE" UZYSKUJE SIĘ FORMY PIENNE AGRESTU Z DWIEMA KORONAMI


Krzewy z "podwójnym szczepieniem" można — zarówno w ogródkach, jak na małych plantacjach towarowych — prowadzić przy drutach rozpiętych między słupkami. Gwarantuje to dobre zabezpieczenie form piennych przed ich wyłamaniem czy uszkodzeniem oraz wyższe plonowanie roślin, a także lepszą jakość owoców niż w uprawie bez podpór. Taki system prowadzenia piennych form agrestu o podwójnej koronie jest już od dawna stosowany w Czechach i na Słowacji.

RYS. 3. FORMA PIENNA AGRESTU Z PODWÓJNĄ KORONĄ (rys. 1-3 A. Lipińska)powrót

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.