Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku:

RO?LINY OZDOBNE

BYLINY WARTE UWAGI

Wojciech Grka

Numer archiwalny: 06/2005
Krokosmia 'Lucifer'
Crocosmia 'Lucifer'

Do rodzaju Crocosmia (rodzina Iridaceae — kosa?cowate) nale?y 7 gatunkw afryka?skich bylin. Z wielu spotykanych w produkcji krzy?wek tylko odmiana 'Lucifer' (wielokrotny mieszaniec 3 gatunkw) jest w Polsce odporna na mrz (strefa 5 USDA — do –260C). Pozosta?e nale?y wykopywa? i przechowywa? przez zim?, podobnie jak mieczyki. Odmiana 'Lucifer' tworzy bujne k?py (do wysoko?ci 1,20 m) jaskrawozielonych, mieczowatych li?ci. Ro?liny kwitn? w po?owie lipca. Lejkowate, ognistoczerwone kwiaty zebrane s? w k?osowate kwiatostany osadzone na sztywnych, ?ukowato wygi?tych p?dach. Poszczeglne kwiaty w kwiatostanie rozwijaj? si? nawet przez 4 tygodnie. Kwiatostany nadaj? si? na kwiaty ci?te. Krokosmia 'Lucifer' szybko si? rozrasta i tworzy du?e skupienia, ozdobne tak?e po zako?czeniu kwitnienia (li?cie pozostaj? zielone, a miejsce kwiatostanw zajmuj? paj?kowato rozga??zione owocostany — oryginalne i dekoracyjne). Dla ro?lin najlepiej wybra? miejsca zaciszne i os?oni?te od wiatrw. Nie maj? specjalnych wymaga? wobec gleby (byle by?a przepuszczalna) i dobrze znosz? susz?. Mo?na je sadzi? na rabatach bylinowych albo w kompozycjach z krzewami ozdobnymi. Ro?liny mo?na ?atwo rozmna?a? przez podzia? wiosn? lub odejmowanie bulw przybyszowych.

Szkar?atka ameryka?ska
Phytolacca americana

Ta p?nocnoameryka?ska bylina trafi?a do Europy najpierw jako warzywo (m?ode p?dy po ugotowaniu maj? smakowa? jak szparagi) i obecnie w wielu krajach uznawana jest za chwast. Jako ozdobna bylina bywa uprawiana w Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii. Chocia? mo?e mie? ograniczone zastosowanie w ogrodach bylinowych, jest poszukiwana przez hobbystw, ze wzgl?du na intryguj?cy wygl?d. Szkar?atka mo?e dorasta? nawet do wysoko?ci 3 m (najwy?sze s? najstarsze ro?­liny). Ze wzgl?du na drzewkowaty pokrj, ro?liny dobrze wygl?daj? posadzone pomi?dzy krzewami. ?odygi szkar?atki maj? czerwonawy kolor, a jajowate i du?e (d?ugo?ci do 15 cm) li?cie — zielony. Te ostatnie jesieni? zmieniaj? barw? na purpurow?. Kwiaty zebrane s? w g?ste k?osy d?ugo?ci do 15 cm. Owocami s? l?ni?ce jagody, najpierw czerwonawe, a po dojrzeniu — fioletowoczarne, osadzone na jaskrawoczerwonych ogonkach. W ojczy?nie szkar?atk? uwa?a si? za chwast, ale w ogrodzie nie jest zbyt ekspansywna. Nie ma te? specjalnych wymaga? wobec pod?o?a ani stanowiska (znosi p?cie?). Mo?na j? rozmna?a? z nasion wysiewanych do gruntu przed zim? (ro?liny tworz? silny korze? palowy, co utrudnia przesadzanie). Aby prze?ama? spoczynek nasion, w USA zaleca si? je moczy? przez 5 minut w st??onym kwasie siarkowym.


powrt

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.