Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku:

ROLA PODKŁADKI (CZ. I). JABŁOŃ, GRUSZA, BRZOSKWINIA

Prof. dr hab. Zygmunt S. Grzyb

Numer archiwalny: 05/2004


Tematem przewodnim 8. Międzynarodowego Sympozjum, które odbyło się w Budapeszcie (13–18 czerwca br.) pod auspicjami Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, były sprawy przydatności do produkcji szkółkarskiej i sadowniczej różnych podkładek. W sympozjum brało udział 140 osób z 31 krajów, w tym kilkunastu Polaków. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. Kroly Hrotkó z Wydziału Sadownictwa Akademii Rolniczej w Budapeszcie, znany hodowca oraz selekcjoner podkładek drzew pestkowych, zwłaszcza dla wiśni i czereśni. Z jego selekcji pochodzą, między innymi, polecane dla czereśni podkładki antypki o dużym stopniu samopłodności, np. 'Korponay', 'Dunabogdany'.


Podkładki dla jabłoni

A. D. Webster z Anglii zaprezentował wyniki badań, które dotyczyły nowej serii podkładek jabłoni wyhodowanych w East Malling. Ich nazwy rozpoczynają się od liter AR i zawierają kilka cyfr. Niektóre z nich mają siłę wzrostu pomiędzy 'M.9' i 'M.27', a dwie podobną do 'M.26'. Wstępne wyniki badań pokazują, że nowe podkładki będą bardziej tolerancyjne wobec suszy niż używane dotychczas.

A. Czynczyk i T. Jakubowski z ISK przedstawili ocenę sadowniczą nowej serii podkładek jabłoni pochodzących z krzyżowania 'A 2', 'B 9', 'M.9', 'M.26', 'P 16' i Malus robusta. Z tego programu pochodzą, między innymi, dwie karłowe podkładki — 'P 60' i 'P 59'. Obie dobrze się rozmnażają w mateczniku i mają dostatecznie wytrzymały na mróz system korzeniowy. Badana jest obecnie wartość sadownicza 20 nowych podkładek.
Najbardziej interesujące wydają się oznaczone symbolami: 'P 61', 'P 62', 'P 63', 'P 64', 'P 66' i 'P 67' (fot.). Z najnowszej serii krzyżowań interesująco zapowiadają się klony podkładek jabłoni Nr 570 i Nr 577.


Podkładki wegetatywne dla jabłoni pochodzace z hodowli ISK — 'P 67' (rząd po lewej) i 'P 60' fot. Z. Grzyb

T. Robinson z Sadowniczej Stacji Doświadczalnej Geneva w USA opisał wyniki badań polowych dwóch karłowych podkładek jabłoni — 'G 16' i 'G 41'. Obie rosną podobnie silnie, jak 'M.9'. Jabłonie odmian 'Gala' i 'Jonagold' na podkładce 'G 41' jednak lepiej owocowały niż na 'M.9'.

R. Sther z Niemiec przedstawił wyniki badań podkładek 'Ahrensburg 4637', 'Ahrensburg C 0311', 'Pi-Au 56-83', 'Supporter' (Pi 80), 'Bemali', 'P 14', 'Ottawa 3', 'J-TE-H', 'Supporter 1', na których uszlachetniano odmiany 'Gloster' i 'Jonagold'. Wszystkie drzewa na tych podkładkach miały siłę wzrostu zbliżoną do tej u drzew szczepionych na 'M.9', dobrze owocowały i miały wyraźnie lepszą jakość owoców, a szczególnie ich wybarwienie.

D. Wrona z SGGW, wraz ze współpracownikami, poinformowali zebranych o wpływie 18 podkładek i systemu prowadzenia drzew w formie "V" na wzrost i owocowanie jabłoni odmiany
'Elise'. W grupie półkarłowych podkładek badane były: 'P 14', 'P 60', 'B 396' i 'M 26'; w grupie karłowych — 'B 9', 'B 146', 'P 2' i 'P 59', siedem podklonów 'M.9', a superkarłowych — 'M.27', 'P 16', 'PB-4'. Po 4 latach największe okazały się drzewa na 'P 14', a najmniejsze — na 'P 59'.
Najwyższe sumaryczne plony owoców zebrano z drzew na 'B 396', a najniższe na 'P 14'. W przypadku młodych drzew podkładki nie miały wpływu na wielkość owoców.

P. Bielicki z ISK przedstawił doniesienie na temat wpływu nowych podkładek polskiej selekcji na wzrost i owocowanie jabłoni odmian 'Redcroft' i 'King Jonagold'. Badaniem objęte było kilkanaście podkładek, w tym: 'P 16', 'P 63', 'P 64', 'P 65', 'P 66', 'P 67' i podkładka białoruska 'PB-4' oraz podklony 'M.9' selekcji niemieckiej: 'B.1', 'B.2' i 'B.3'. Polskie podkładki znacznie osłabiały wzrost drzew odmiany 'King Jonagold'. Drzewa rosły na nich słabiej niż na 'M.9'. Na 'P 67' rosły tak samo silnie, jak na 'M.26', a na 'P 66' nieco słabiej. 'P 67' i 'P 66'  wyraźnie hamowały siłę wzrostu odmiany 'Redcroft'. Najwyższe plony odmiany 'King Jonagold' uzyskano na 'M.9' i 'B.2', ale w przypadku odmiany 'Redcroft' najwyższe plony dały drzewa na 'P 67', zbliżone do nich plony zebrano z drzew na 'M.26'. Najwyższym wskaźnikiem plenności charakteryzowały się jabłonie szczepione na 'P 63', ale ich owoce były słabiej wybarwione niż na innych podkładkach.

Grusze

K. Al Maarri z Syrii mówił na temat wykorzystania Pyrus syriaca pochodzącej z zasobów genowych różnych miejsc tego kraju jako podkładki dla grusz. Siewki sześciu typów okazały się zgodne z kilkoma odmianami gruszy, których oczka przyjmowały się w szkółce, w zależności od odmiany, w 80–100%. Podkładki te uważane są za wytrzymałe na suszę, tolerują niską temperaturę i ubogie wapienne gleby.

Podkładkom dla gruszy poświęcone było doniesienie J. Lewki z SGGW. Oceniano gruszę kaukaską 'OH x F 333', 'Pyrodwarf', pigwę S1, pig­wę MA, pigwę MC oraz odmiany gruszy 'Konferencja' i ' Erica'. W szkółce najmniej wytrzymałe na mróz okazały się podkładki pigwy MA i gruszy 'OHx F333'. Największe drzewka uzyskano na siewkach gruszy kaukaskiej, nieco mniejsze na podkładkach 'Pyrodwarf', a najmniejsze na pig­wie MC. Największą liczbę drzewek otrzymano używając siewek gruszy kaukaskiej, w następnej kolejności — podkładki 'Pyrodwarf', a najmniej w przypadku pigw — MA i MC. Lepiej przyjmowały się oczka odmiany 'Konferencja' niż 'Erica'. Największą średnicę miały okulanty na podkładce 'Pyrodwarf', a najmniejszą — na 'OH x F 333'.

M. Fisher z Niemiec oceniał 6000 siewek pochodzących z różnych programów hodowlanych prowadzonych w Drezden-Pilnitz. Siedem klonów serii Pi-Bu wzięto do ścisłych badań. Są one wytrzymałe na mróz i dobrze się ukorzeniają w mateczniku. Grusze rosną na nich słabiej niż na siewkach gruszy kaukaskiej, a silniej niż na znanych już typach pigwy. 'Pi-Bu 2' jest mieszańcem gruszy 'Faworytka' x Pyrus longipes, a 'Pi-Bu 3' jest siewką Pyrus serotina z wolnego zapylenia. Obie podkładki łatwo się rozmnażają przez sadzonki zielne i w kulturach in vitro. Grusze osiągają na nich 120% i 95–110% wielkości drzew szczepionych na pigwie MA. Plony gruszy odmiany 'Faworytka' wynosiły, w stosunku do drzew na pigwie MA przyjętych za 100%, odpowiednio, u 'Bu 2' — 95%, a u 'Bu 3' — 105%. 'Pi-Bu 3' okazała się także wytrzymalsza na mróz niż 'Pi-Bu 2'.

Brzoskwinie

D. Reinhard z Południowej Karoliny (USA), wraz ze współpracownikami przedstawili ośmioletnie wyniki badania przydatności 19 różnych podkładek dla brzoskwini. Oceniano, między innymi, siewki odmiany 'Lovell', 'Nemaguard', 'Bailey', 'Tennessee', 'Natura 281-1', 'Skarks Readlleaf', 'FU 3005', 'Higama', 'Montelar', 'Rubira', 'Chui Lum Tao', 'Zim Pee Tao'. Z podkładek wegetatywnych badane były: 'Ishtara', 'Myran' i 'Ta Tao'. Wyniki z 20 różnych stanowisk w 18 stanach USA pokazały, że najsilniej rosły drzewa brzoskwini 'Redhaven' na podkładce 'Myran', natomiast 'Ishtara', 'Zim Pee Tao' i 'Chui Lum Tao' najsilniej osłabiały siłę wzrostu badanych drzew. Największe owoce uzyskano z drzew rosnących na podkładkach 'Ishtara' i 'H 7338013' (przeciętnie większe od innych o 6–7 g). Na wielkość plonu, oprócz podkładki, duży wpływ miała także lokalizacja doświadczenia.

F. De Salwador z Włoch przedstawił badania nad wpływem podkładek na owocowanie brzos­kwini odmiany 'Suncrest'. Wśród nich były siewki brzoskwini 'PSA 5', 'GF 677' (mieszaniec brzos­kwini i migdała), 'Ishtara' i 'Barier 1'. Najgorszą jakością plonu przy obfitym owocowaniu charakteryzowały się drzewa brzoskwini na podkładce 'Barier 1' i 'GF 677', a najmniej niekorzystnie reagowały na to zjawisko drzewa na podkładce 'Ishtara'. Ta ostatnia wyraźnie opóźniała porę dojrzewania owoców.


powrót

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.