Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku:

RO?LINY OZDOBNE

POLSKIE ODMINANY - KIELICHOWIEC PLENNY 'LUS?AWICE' (TUMI?OWICZ 1994)

dr hab. Jerzy Tumi?owicz

Numer archiwalny: 03/2004
W 1982 roku Krzysztof Penderecki, w?a?ciciel Lus?awic, zakupi? w fir­mie Piotr Hoser w ?bikowie 3 krzewy kielichowca plennego (Calycanthus fertilis Walt.) w wieku 3–4 lat. Pochodzi?y one prawdopodobnie z nasion zebranych w arboretum rogowskim; w tych latach wymieniona firma sprowadza?a nasiona wielu gatunkw drzew i krzeww z Rogowa. Krzewy zosta?y posadzone w lus?awickim arboretum w 1982 roku, w rozstawie 1,5 x 1,5 m, "w trjk?", na terenie otwartym, w pe?nym s?o?cu.

W 1990 roku zauwa?ono, ?e jeden krzew wyr?nia si? ja?niejsz? barw? kwiatw, powtarzaj?c t? cech? w nast?pnych sezonach. Wielko?? i kszta?t kwiatw mieszcz? si? w granicach normy dla gatunku, ale r?ni? si? wyra?­nie barw?. Typowy gatunek ma kwiaty ciemnowi?niowe lub purpurowobr?zowe, "zbyt ciemne i ponure" (wed?ug Senety), wi?niowobr?zowe (wed?ug Buga?y), natomiast kwiaty odmiany s? barwy laki krapowej (madder lake deep) lub, wed?ug Senety, cynamonowoczerwone (ceglastoczerwone); rzucaj? si? one w oczy z daleka (fot.).
W miar? przekwitania ko?ce p?atkw (tepali) zmie­niaj? barw? na ??taw?, a nast?pnie zasychaj?, przy czym przej?cie mi?dzy barw? blado??t? a czerwon? jest ostre.


Calycanthus fertilis 'Lus?awice' — kwiat

Pe?nia kwitnienia przypada na trzeci? dekad? maja, ale jeszcze w po­cz?tkach lipca kwitnienie jest do?? obfite ze wzgl?du na stopniowe pow­stawanie i rozwijanie si? p?kw kwiatowych. Owoce rzekome (nibytorebki) s? nieco mniejsze ni? u typu, w??sze i wyd?u?one. Odmiana, podobnie jak i typ, daje odrosty korzeniowe. Mo?na j? rozmna?a? przez sadzonki sporz?dzane latem, jednak — wed?ug A. Bartelsa — rosn? one powo­li i przez zim? powinny pozosta? w szklarni.

Odmiana ta jest jeszcze bardzo rzadko spotykana, poza Lus?awicami ro?nie w Rogowie. Nie znaleziono w dost?pnej literaturze dendrologicznej odpowied­nika tej odmiany kielichowca plennego.


powrt

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.